Åkravegen 205

Karmøy
Prisantydning

3 200 000,-

Solgt
 • BRA
 • EierformSameie
 • Soverom0
 • Byggeår2004
 • Omkostninger81 250,-
 • Totalpris3 281 250,-
 • Felles/mnd1 201,-

Næringslokale på totalt 320 kvm - Beliggende midt i Åkrehamn sentrum - Leieforhold medfølger!

Beskrivelse
 • Lokalet har direkte inngang fra parkeringsplass. God tilgang på kundeparkering.
 • Lokalet ligger i første etasje inneholder butikk, kontor m/ tekjøkken, wc, teknisk rom og lager.
 • Seksjonen driftes i dag av Flugger Farve Karmøy, og aktiv leiekontrakt overtas av kjøper. Kontakt megler for innsyn i leiekontrakt.
 • Lyst og moderne innredet.
 • God takhøyde i lokalet.
 • God belysning.
 • Store vindusflater gir rikelig med naturlig lysinnslipp, i tillegg til god reklamering.
 • Overtakelse avklares i forbindelse med budgivning.
 • Varmepumpe.
 • Svært tilgjengelig beliggenhet.
Detaljer

Lokalet ligger i første etasje og inneholder butikklokale, kontor m/ tekjøkken, wc, teknisk rom og lager.

Bygningsinformasjon

Seksjonen ligger på første etasje i en større bygning oppført med tre etasjer. Næringsvirksomhet på første etasje. Parkering og boligformål på andre og tredje etasje. Yttervegger i betongkonstruksjoner. Vinduer med karmer av tre, isolerglass. Ytterdør av aluminium. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Følgende momenter har fått tilstandsgrad 2 i tilstandsrapporten: TG2: -Ukjent bruk av isolasjon. -Vinduene er fra byggeår og framstår med normal slitasje. Et vindu er punktert og med sprekk. -Ytterdør har normal slitasje. -En må forvente noe varierende slitasje. -Det ble registrert noe varierende slitasje på innvendige vegger. Det ble registrert noe fuktighet på vegg i teknisk rom. -Enkelt opplegg med normal slitasje (innvendig himling). -Enkelt opplegg for VVS-installasjoner. -Det er ikke montert ledd lys. Det ble registrert noen løse ledninger i tilknytning til lysarmaturer i lager rom. Det anbefales kontroll av el.opplegget.

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på §93. Arbeid som krever byggetillatelse. 4 stk butikklokaler datert 18.01.2005.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende næringsseksjon som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Lokalet har svært sentral, tilgjengelig og attraktiv beliggenhet i Åkrehamn. Gode parkeringsmuligheter like utenfor inngangsdøren. Like ved finnes etablerte butikker som blant annet Torgunns barneklær, Maxelle, Fagmøbler, Mestergull, Stempel og Shoe me.

  Adkomst

  Se Finn.no eller Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen er avsatt til sentrumsformål, jf. Kommunedelplanen (2019). Eiendommen er avsatt til bolig/forretning/kontor, jf. Reguleringsplanen (2002).

  • kr 3 200 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • 3 200 000,00 (Prisantydning)
  • Omkostninger
  • 80 000,00 (Dokumentavgift)
  • 250,00 (Gebyr etingslysning)
  • 500,00 (Tinglysningsgebyr pantedokument kjøper)
  • 500,00 (Tinglysningsgebyr skjøte)
  • --------------------------------------------------------
  • 81 250,00 (Omkostninger totalt)
  • --------------------------------------------------------
  • 3 281 250,00 (Totalpris inkl. omkostninger)
  • --------------------------------------------------------
  • kr 81 250,- (Omkostninger totalt)
  • kr 3 281 250,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Fellesutgifter

  kr 1 201,- Felles bygningsforsikring i Tryg forsikring og avsetning til vedlikehold. Sameiet viderefakturerer kostnader fortløpende, slik at årlige felleskostnader kan variere alt etter mengde vedlikehold av eiendommen/ bygget. Det ble i 2023 fakturert kr. 14.414,40,- for seksjonen. Selger har meldt inn ønske om vedlikeholdt/ utskiftning av nødvendige vinduer og dører for seksjonen. Eventuelle kostnader vil fordeles etter sameiebrøk.

  Kommunale utgifter

  kr 25 548,- pr. 2023. Kommunale avgifter inneholder vann, avløp, renovasjon og eiendomsskatt. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Diverse

  Det foreligger en aktiv leiekontrakt av seksjonen. Kontrakten varer til 01.04.2025 og overtas av ny eier med avtalte forhold ut leieperioden. Leietaker har rett til å forlenge leiekontrakten med 3+3 år. Dersom leietaker ønsker å gjøre denne retten gjeldende, må leietaker varsle utleier skriftlig 6 måneder før leiekontraktens utløp.

  Leietaker har forkjøpsrett/ kjøpsopsjon på utleid areal i leieperioden. Utleier har anledning til å legge lokalene ut for salg hvor leietaker har forkjøpsrett tilsvarende høyeste bud på eiendommen. Dersom leietaker ønsker å gjøre kjøpsopsjon gjeldende, må leietaker varsle utleier skiftlig 6 måneder før leiekontraktens utløp.

  Kontakt megler for ønske om innsyn i leiekontrakt.

  Sentrale lover

  Næringseiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysninger selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Som kjøpekontrakt benyttes standard kjøpekontrakt utarbeidet av Eiendomsmegler A.

  Eiendommen selges som den er etter avhendingsloven § 3-9. Avhendingsloven § 3-9 fravikes imidlertid slik at kjøper overtar det fulle ansvar for skjulte feil og mangler. Selger har dog plikt til å opplyse om skjulte feil og mangler som selger kjenner til. Selger er ikke kjent med at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Selger er heller ikke kjent med ufullstendigheter eller feil i salgsoppgaven og vedlagte dokumentasjon. Dersom salgsoppgaven skulle vise seg å mangle relevant informasjon eller inneholde uriktig informasjon som selger ikke var kjent med eller hadde grunnlag for å korrigere, kan kjøper ikke rette noe form for krav mot selger etter avhendingslovens §§ 3-7 og 3-8. Kjøper kan kun påberope mangler etter avhendingslovens § 3-7 og § 3-8 i de tilfeller selger har opptrådt svikaktig eller forsettlig, og bestemmelsenes øvrige vilkår er oppfylt. Kjøper plikter å oppfylle sin undersøkelsesplikt etter avhendingsloven § 3-10. Dersom det er behov for avklaringer anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.Avhendingslovens § 4-19 fravikes i sin helhet. Reklamasjon må finne sted snarest etter at kjøper oppdager eller bør oppdage et eventuelt avtalebrudd, og under enhver omstendighet senest ett - 1 - år etter avtalt overtakelse.En forutsetning for salget er at skjøtet på eiendommen tinglyses på kjøper i forbindelse med overtakelsen.

  Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

  Bestemmelsene i Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til § 6-10 og kapittel 7 og § 8-8 fravikes jf. eiendomsmeglingsloven § 1-4 tredje ledd.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper ikke har anledning til å tegne boligkjøperforsikring på næringseiendom.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger takstrapport, selgers egenerklæring og vedtekter. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 21. mai 2024

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01240129
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.