Aksdalsvegen 150

Tysvær
Prisantydning

3 500 000,-

Solgt
 • BRA313㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom4
 • Byggeår1966
 • Omkostninger104 650,-
 • Totalpris3 604 650,-

Stor enebolig sentralt i Aksdal med stor, dobbel garasje og beliggende på stor tomt

Beskrivelse

Det må påregnes normalt vedlikehold. Men boligen har også noe oppgraderingsbehov og er å regne som et oppussingsobjekt.

Detaljer

Boligen er innredet over 3 etasjer og inneholder: Underetasje: Gang m/trapp, soverom/ungdomsrom/stue, bod, bod 2, bod 3, bad og vaskerom. Carport. Hovedetasje: Gang, trapperom, bad/vaskerom, soverom, soverom, kjøkken og stue. Innglasset balkong. Loft: Loftet er på godkjente tegninger delvis inntegnet med ett soverom. Imidlertid er det i tillegg 2 soverom, stue og kott som ikke er inntegnet på godkjente tegninger fra kommunen.

Bygningsinformasjon

Megler har mottatt bygnings tegninger som avviker fra slik boligen fremstår innredet i dag. Følgende rom er ikke godkjent til rom for varig opphold: deler av loft, da ikke alle rom er inntegnet på tegninger. Opplyst 4 soverom, hvor av ett av disse på tegninger er beskrevet som peisestue. Ved bruksendring må det søkes om og godkjennes av kommunen. Megler har også mottatt tegninger på garasjen som på tegning er godkjent utvendig til 7m x 7m altså 49 kvm. Takstmann har målt garasjen til å ha ett gulvareal på 51 kvm, da kommer yttervegger i tillegg.

Se vedlagte tilstandsrapport utarbeidet av Tm Taksering AS datert 10.04.2024 der byggemåte er nærmere beskrevet, og også gitte tilstandsgrader fremkommer. Tilstandsgradene tilsier hvilken tilstand et objekt har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader og hva de angir, se s.4 i tilstandsrapporten.

På denne eiendommen har følgende fått tilstandsgrad 3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK Utvendig > Nedløp og beslag Utvendig > Dører Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Utvendig > Utvendige trapper Innvendig > Rom Under Terreng Våtrom > Underetasje > Bad > Generell Våtrom > Underetasje > Vaskerom > Generell Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Tomteforhold > Drenering Tomteforhold > Forstøtningsmurer Tomteforhold > Terrengforhold

På denne eiendommen har følgende fått tilstandsgrad 2: AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Utvendig > Veggkonstruksjon Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Utvendig > Vinduer Utvendig > Andre utvendige forhold Innvendig > Overflater Innvendig > Radon Innvendig > Pipe og ildsted Innvendig > Innvendige trapper Innvendig > Innvendige dører Våtrom > 1. Etasje > Bad/vaskerom > Overflater vegger og himling Våtrom > 1. Etasje > Bad/vaskerom > Overflater Gulv Våtrom > 1. Etasje > Bad/vaskerom > Sluk, membran og tettesjikt Våtrom > 1. Etasje > Bad/vaskerom > Sanitærutstyr og innredning Våtrom > 1. Etasje > Bad/vaskerom > Ventilasjon Kjøkken > 1. Etasje > Kjøkken > Overflater og innredning Kjøkken > 1. Etasje > Kjøkken > Avtrekk Tekniske installasjoner > Vannledninger Tekniske installasjoner > Avløpsrør Tekniske installasjoner > Ventilasjon Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Tekniske installasjoner > Varmesentral

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Se vedlagt rapport for mer informasjon.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Jf. plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Hagestue, utvidelse av garasje og innredning av deler av loft er oppført uten byggemelding til kommunen og uten at nødvendig godkjennelse er gitt. Eiendommen selges slik den fremstår og selger påtar seg ikke noe ansvar for å byggemelde eller få godkjent oppføringen nå i ettertid. Fra kommunen kan det komme reaksjoner overfor eier, ved f eks krav om riving eller krav om omsøking, ileggelse av overtredelsesgebyr mv. Uavhengig av reaksjonsform fra kommunen, blir dette kjøpers ansvar og risiko siden eiendommen selges slik den er.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger. Eiendommen grenser til offentlig vei. Ut fra papirer ser det ut som om innkjørsel mot vest skulle vært stengt for biler da garasjen ble bygd og søkt om. Selger bruker bare vestre inngang som gang område, da selger har mer enn nok parkering for biler i carport, garasje og romslig gårdsplass utenfor den doble garasjen.

Oppvarming

Det er montert varmepumpe og peiser i ungdomsrom/soverom/kjellerstue i sokkeletasjen, samt i stuen i hovedetasjen.

I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Sentralt i Aksdal like ved Aksdal senteret med de fleste butikker, legesenter, apotek m.m.

  Kort vei til barnehage, barneskole og gode bussforbindelser.

  Adkomst

  Boligen merkes med «til salgs»-plakat fra Eiendomsmegler A.

  Åpner du annonsen på finn.no eller em-a.no, finner du en kartskisse. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en reiserute fra din startdestinasjon til boligen.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til boligformål, men grenser i sør og øst til område regulert som konsentrert bebyggelse. Se vedlagte reguleringskart.

  Område er under endring og Asplan Viak har utarbeidet plan og sendt Tysvær kommune for veganlegg, teknisk anlegg og utomhusanlegg Rådhusvegen vest og Aksdalsvegen. Etablering av nytt veganlegg med belysning, sykkelfelt i veg, gang- og sykkelveg, fortau, med tilhørende oppmerking, skilt, kantstein, brostein, murer, og tilpassing/justeringer av private avkjørsler/tilkomster mv. i og ved Aksdalsvegen. Opparbeiding av grønnstruktur i og langs veganlegget. Nyetablering, oppgradering og sanering av VA-anlegg. Nyetablering, oppgradering og sanering av EL-anlegg (inkl. fiber). Selger kjenner ikke til om eiendommen blir berørt.

  • kr 3 500 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 15.900,-
  • kr 104 650,- (Omkostninger totalt)
  • kr 3 604 650,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 19 729,- pr. 2023. HIM kr 3 411,- Avløp kr. 9 180,- Feiing kr. 582,- Vann. kr. 6 556,- Det er tolv terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk.

  Ligningsverdi

  kr 881 541,- for 2022

 • Diverse

  Det gjøres oppmerksom på at vedlagte plantegninger ikke stemmer hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar, samt at avvik og feil kan forekomme.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Tilstandsrapport Egenerklæring Reguleringskart Situasjonskart fra Ambita med eiendomsgrenser

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 21. mai 2024

 • Oppdragsnummer: 01240054
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.