Årabrotholmen 7

Karmøy
Prisantydning

4 190 000,-

 • BRA222㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom2
 • Byggeår1992
 • Omkostninger118 480,-
 • Totalpris4 308 480,-

Fritidseiendom med ca. 18 meter kai, utrigger og nydelig utsikt sentralt på Åkra!

Beskrivelse

Eiendommen fremstår som svært koselig innredet med fritidsbolig i andre etasje, samt sjøhus/ oppbevaring i første etasje.

I andre etasje finnes en koselig stue og kjøkken med direkte utgang terrasse. Rommet er innredet med en tidsriktig kjøkkeninnredning, lekker vedovn og har god plass til sofagruppe og spisebord. Etasjen har både baderom med dusj og i tillegg separat gjestetoalett. To romslige soverom hvor hovedsoverommet har utgang til balkong og kontor/ rom for oppbevaring. Det er trapp fra gang direkte ned til første etasje.

Første etasje er innredet med et stort lagerrom. Her er det rikelig med lagringplass til utstyr. I tillegg finnes vaskekjeller og øvrig lagringsplass. Naustdelen er svært koselig og maritimt innredet med langbord og foldedører til kai. Rommet fungerer ypperlig til både hyggelige forsamlinger, men også lett tilgjengelig utstyr til båt og hagemøbler.

Detaljer

Eiendommen er over to plan og inneholder: Andre etasje: Vindfang, stue/ kjøkken, bod, gang, toalettrom, baderom, to soverom og kontor. Første etasje: Gang/ vaskekjeller, gang, gang m/ trapp, naust og lager.

Bygningsinformasjon

Bygning som fra opprinnelsen ble brukt til produksjonslokale for fiskerelatert virksomhet. Grunnmur av betong. Yttervegger og tak i trekonstruksjoner, kledd med trepanel. Tak er tekket med betongtakstein. Vinduer av tre og pvc. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Det foreligger bygningstegninger på "oppløft tak på sjøhus" datert 2005. I tegningene kan vi se at planløsningen avviker noe fra dagens løsning. Det var tidligere soverom hvor dagens entrè ligger. Dagens soverom/ kontor er ikke tegnet inn. Takvinduer er ikke tegnet inn. Ved bruksendring må det søkes om og godkjennes av kommunen.

Det foreligger godkjente tegninger på garasje på 45 kvm BYA med takterrasse. Tiltaket fikk igangsettingstillatelse i 2021, men ble ikke oppført i praksis. Tegninger av garasje medfølger salget.

Følgende momenter har fått tilstandsgrad 3 og 2 i tilstandsrapporten: TG3: -Innvendig: Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. TG3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. TG2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble registrert 2 cm skjevhet i soverom på 2.etasje. På 1. etasje er det anordnet naturlig skjevhet til døråpninger og sluker. TG2: -Utvendig: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. En må forvente noe misfarging og grønskedannelse. Det er ikke brukt vannbord av tre i overgang tak og takopplett. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Avrenning fra rennenedløp til terreng. Det mangler rennenedløp. En må forvente noe rengjøring av renner. Det mangler snøfanger, men det meste av taket har slak takvinkel og det er lite av takflaten som harr fall ned til tilgjengelig terreng. Det meste av taket framstår som en lukket konstruksjon med begrenset kontroll. Det er ikke papp eller papir på isolasjonen. Synlige papp skott for lufting er sammenklemt. Det ble registrert noe stedvis malingsslitasje på vinduer med karmer av tre. Det ble registrert noe slitasje på ytterdører av tre. Noe malingsslitasje. Rustdannelse på hengsler. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det ble registrert noe grønskedannelse og stedvis svikt i trinn. Noe mangelfullt rekkverk. -Innvendig: Overflatene på 1.etasje framstår som enkle og uisolerte med varierende slitasje. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Noe varierende slitasje på innvendige dører. -Våtrom: Normal slitasje på fliser. Det er ikke fall til sluk. Det er anordnet prefabrikkert terskel mellom stedbygd dusj og bad. 1 cm. høy terskel ved dør. -Tekniske installasjoner: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkopling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Automat sikringer. Flere sikringsskap. -Tomteforhold: Det ble registrert sprekk i grunnmuren mot øst.

Primærrom

Fritidsbolig Bruksareal 1. etasje: 117 kvm 2. etasje: 105 kvm Primærrom 2. etasje: 103 kvm Vindfang, stue/kjøkken, gang, toalettrom, bad, 2 soverom, kontor Sekundærrom 1. etasje: 117 kvm Gang/vaskekjeller, gang, gang m/trapp, naust, lager 2. etasje: 2 kvm Bod

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på Bruksendring fra sjøhus til fritidsbolig. Tilbygg/ påbygg datert 03.09.2014.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende fritidseiendom som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger. Eiendommen har privat kloakkpumpe sammen med naboer. Her tilkommer kostnader på service. Kostnadene deles på eiendommene.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen. Vedovn i stue.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger sentralt til med gangavstand til det aller mest på Åkra. Spisesteder, nydelige Åkrasanden, Amfi- senteret og flotte turløyper er noe av det en finner i nærheten.

  Adkomst

  Se Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i et område regulert til kombinert formål. Bolig/ private småbåthavner i reguleringsplan. Område nærmest eiendommen mot sørvest er regulert til offentlig friområde og lek. Ubebygd område mot sørvest er regulert til bolig. Se vedlagt reguleringsplankart. Eiendommen er regulert til boligbebyggelse og småbåthavn i kommuneplan. Se vedlagt kommunedelplankart. Det må forventet videre utbygging av området.

  • kr 4 190 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 12.400,-
  • kr 118 480,- (Omkostninger totalt)
  • kr 4 308 480,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 10 677,- pr. 2022. Kommunale avgifter gjelder her avløp, eiendomsskatt, renovasjon og vann. Kommunale avgifter kan varere etter bruk. I tillegg kommer kostnader tilknyttet service og bruk av felles privat kloakkpumpe.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 7. mar. 2024

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01230389
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.