Årvollvegen 70

Karmøy
Prisantydning

2 250 000,-

Solgt
 • BRA203㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom4
 • Byggeår
 • Omkostninger73 400,-
 • Totalpris2 323 400,-

Enebolig med herlig og attraktiv beliggenhet i ende av blindvei på Årvoll - Stor tomt på 1292 kvm - Garasje!

Beskrivelse

Eiendommen holder hovedsakelig standard fra byggeår og det må forventes oppgraderende tiltak for å nå dagens standard. Likevel fremstår boligen som vedlikeholdt og med svært god planløsning. Det ble fornyet trepanel på sørsiden av boligen, i tillegg til vinduer og dører av pvc i 2023. Baderomsseksjon med speil er fornyet. Store vindusflater i stuen gir et moderne preg og rikelig med naturlig lysinnslipp. En har også muligheten for å bo med alt på ett plan. Her har en muligheten for å danne sitt eget drømmehjem sentralt på Åkra!

Detaljer

Boligen er over tre plan og inneholder: Kjelleretasje: Uinnredet kjellerrom. Første etasje: Entrè/ hall, to soverom, bad/ vaskerom, kjøkken og stue. Utgang til terrasse. Loftsetasje: Gang, garderobe/ bod, loftstue og to soverom. Garasje.

Bygningsinformasjon

Grunnmur av betong stein. Pusset og malt på utsiden. Yttervegger oppført i bindingsverk av tre. Fasade kledd med stående trepanel. Skrå himling på loft. Saltak med takkonstruksjon av tre. Tak er tekket med takstein av betong. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Det foreligger ikke tegninger av enebolig. Megler kan av den grunn ikke kontrollere hva som er godkjent innredet. Ved bruksendring må det søkes om og godkjennes av kommunen. Det foreligger tegninger av garasje. Ukjent dato.

Ukjent byggeår. Megler har ikke mottatt dokumentasjon fra Karmøy kommune som kan bekrefte byggeår. Selger antar at boligen ble ferdigstilt ca. 1962.

Følgende momenter har fått Tg3 og Tg2 i tilstandsrapporten: TG3: - Det mangler snøfangere på taket samt stigetrinn til feier. - Trapp til kjeller er veldig bratt og mangler håndløper. - Baderommet må totalrenoveres pga. alder. TG2: - Taktekker er fra byggeår og klart for utskiftling. - Det bør etableres museband bak kledning. Det ble registrert stedvis råte i trepanel. - Noe misfarging rundt gjennomføring av pipe. - Enkelte vinduer bør fornyes i løpet av kort tid. - Ytterdør bør fornyes. - Rekkverk på terrasse er for lavt. - Noe sprekker i betong i utvendig trapp til kjeller. - Bruksmerker på innvendige overflater. - Uinnredet kjeller. - Noe skjevhet i boligen, 16mm på kjøkken og 14 mm på loftstue. - Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. - Innvendig trapp tilfredsstiller ikke dagens krav. - Noe slitasje på innvendige dører. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger og avløpsledninger. - Ikke tilfredsstillende el- tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. - Det anbefales el- kontroll. - Ukjent om det er drensrør rundt boligen. - Grunnmuren har sprekkdannelser. - Dårlig fall på utvendig terreng. - Ukjent alder på septiktank. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger og vannledninger. - Oljetank av metall i kjeller. Må fjernes.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Jf. plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann via private stikkledninger. Privat avløp/septik.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Eiendommen har tilbaketrukken og fin beliggenhet midt mellom flere kjekke og populære områder på Åkrehamn. Deriblant umiddelbar nærhet til Tjøsvoll øst og områder rundt Grindhaug skolen. Kort avstand til alle tilgjengelige fasiliteter Åkrehamn tilbyr slik som dagligvare, skoler, barnehager, idrettsanlegg og turområder.

  Adkomst

  Se Finn.no eller Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i LNFR-område (landbruk, natur og friluft samt reindrift). I dette området er det nødvendig med søknad om dispensasjon for eventuelle fremtidige endringer/byggetiltak. Ifølge kommuneplanen er eiendommen avsatt til boligbebyggelse, framtidig (16.06.2015) Det er planlagt ny vei bak boligen retning mot Tjøsvoll øst(Omkjøringsvegen). Det er også avsatt områder til boligformål mot Årvoll, samt ved siden av Espira banehage på Tjøsvoll. En må forvente forandringer i nærområdet. Se reguleringsplan, eller forespør info fra megler.

  • kr 2 250 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 15.900,-
  • kr 73 400,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 323 400,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 11 241,- pr. 2023. Kommunale avgifter inneholder vann, avløp, renovasjon, slam, feiing, eiendomsskatt og annet. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Ligningsverdi

  kr 559 152,- for 2022

 • Diverse

  Grenselinjer på bilder montert av fotograf er for å gi et inntrykk av hvor grensene går, men er ikke nøyaktig angitt. Avvik må påregnes ut fra disse illustrasjoner.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 22. mai 2024

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01240183
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.