Avaldsnesvegen 20C

Karmøy
Prisantydning

990 000,-

Solgt
 • BRA149㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1912
 • Omkostninger41 900,-
 • Totalpris1 031 900,-

Bud foreligger! Eldre enebolig med sentral beliggenhet i Kopervik - Gangavstand til det aller meste - Oppussingsobjekt!

Beskrivelse

Boligen holder hovedsakelig eldre standard og har behov for oppgraderinger for å nå dagens standard.

Underetasjen fremstår som en grovkjeller og egner seg godt for oppbevaring. Vaskekjeller har enkel utslagsvask og opplegg for vaskemaskin.

Hovedetasjen inneholder en romslig stue med store vindusflater og rikelig med naturlig lys. Stuen har kamin og varmepumpe som oppvarmingskilder. Tidsriktig enkel kjøkkeninnredning i bra standard. Entrè med trapp opp til loft og med toalettrom. Etasjen har gulvbelegg på gulv, tapetserte vegger og plater i himling.

Loftsetasjen inneholder et romlig hovedsoverom med moderne gulv og vegger i lyse farger for en god romfølelse. Alkove er utført med mdf-panel og kan også disponeres som walk-in garderobe. Badet har gulvbelegg og baderomsplater på vegger og er utstyrt med enkel vask og dusjkabinett.

Detaljer

Boligen er over tre plan og inneholder: Underetasje: Kjellerrom, vaskekjeller, bod, utvendig bod. Første etasje: Gang, soverom, toalettrom, kjøkken og stue. Andre etasje: Gang, bad, soverom, soverom m/alkove og alkove.

Bygningsinformasjon

Enebolig oppført med kjeller, første etasje og loft. Grunnmur av stein og betong. Yttervegger oppført i trekonstruksjon, kledd med liggende trepanel. Saltak oppbygd som åsetak, tekket med skifer. Vinduer og ytterdører av tre. Etasjeskille av tre. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Det foreligger ikke bygningstegninger i Karmøy kommune sine arkiv. Megler har av den grunn ikke anledning til å kontrollere hva som er godkjent innredet. Ved bruksendring må det søkes om og godkjennes av kommunen.

Ukjent byggeår. Det foreligger ikke dokumentasjon som kan bekrefte byggeår. Boligen er registrert tatt i bruk i matrikkelen i 1912.

Følgende momenter har fått tilstandsgrad 3 og 2 i tilstandsrapporten: TG3: -Innvendig: Normal slitasje på første etasje og loft i forhold til alder. Det ble registrert svikt og fuktighet på gulv i gang på første etasje. Kjelleren framstår som uinnredet med fuktighet på gulv og vegger og er ikke tilrettelagt for innredning. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom helle rommet. TG3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble registrert 9 cm skjevhet i stue, 3 cm i soverom og 5 cm i kjøkken. 7 cm skjevhet i soverom m/alkove på loft. Stedvis knirk. Svikt og fuktighet i gulv i gang. Det er påvist fuktighet i oppforet tregulv i underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt hulltaking. Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det ble registrert fuktighet på gulv og vegger. Fuktighet i innredet rom med gulv og vegger av tre. -Våtrom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. -Tomteforhold: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Bygningen er oppført på en skrånet tomt og det er tilsig ned til grunnmuren. Det ble registrert fuktighet i kjelleren. TG2: -Utvendig: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Det ble registrert løse skifer på tak mot sør. Det ble også registrert malingsslitasje og stedvis råte på sutaket som danner takutstikk og gesimser på utsiden av ytterveggene. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Rustdannelse på rennekroker. Det ble registrert noe misfarging, svart sopp, malingsslitasje og punktvis råte på trepanelet og på vann stokken. Ukjent utførelse av isolasjon og lufting. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelige å åpne/lukke. Det ble registrert noe malingsslitasje på karmer og foringer. Flere lukkevinduer var fast malte og vanskelige å åpne. Det ble registrert normal slitasje i forhold til alder. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det ble registrert løse skifer heller. -Innvendig: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Lav fri høyde på loft. Normal slitasje på dører i forhold til alder. -Spesialrom: Enkelt opplegg med normal slitasje. -Tekniske installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vann og avløpsledninger. Naturlig ventilasjon. Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkopling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Enkelt opplegg (vaskekjeller). Det anbefales kontroll av el-anlegg av el.fagkyndig person. -Tomteforhold: En må forvente noe skjevhet og riss dannelse.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Jf. plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Det foreligger ferdigattest på "pipeforing av eksisterende pipe" datert 19.05.2015.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen. Kamin i stue.

 • Beliggenhet

  Boligen har sentral beliggenhet med nærhet til Kopervik sentrum med sine fasiliteter.

  Adkomst

  Se Finn.no eller Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til boligformål. Det er regulert inn ny bredere kjørevei, denne veien vil gå noe inn på tomten til Avaldsnesvegen 20C(ca. 58 kvm avsatt i reguleringsplan). Veien vil gå tvers gjennom mot øst. Ubebygde tomter er regulert til boligformål og en må forvente videre bebyggelse av området. Se vedlagt reguleringsplankart.

  • kr 990 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 15.900,-
  • kr 41 900,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 031 900,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 14 620,- pr. 2023. Kommunale avgifter inneholder vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Ligningsverdi

  kr 446 425,- for 2022

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger takstrapport, reguleringsplankart, ledningskart, grunnkart og selgers egenerklæring. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 10. apr. 2024

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01240071
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.