Bedehusvegen 14

Karmøy
Prisantydning

2 100 000,-

 • BRA
 • EierformSameie
 • Soverom0
 • Byggeår2004
 • Omkostninger64 250,-
 • Totalpris2 164 250,-
 • Felles/mnd466,-

Næringslokale på 124 kvm - Beliggende midt i Åkrehamn sentrum - Gode muligheter for kundeparkering!

Beskrivelse

Seksjonen er tidligere benyttet som butikklokale for kombinert interiør og klær, og fremstår som moderne innredet. - Det er mulig å anordne en mindre kjøkkenavdeling i kontoret pga tilgang på vann. - Seksjonen har direkte inngang fra parkeringsplass, via hoveddøren til bygget og åpning mellom seksjonen og Flugger. - Enkel varelevering mellom hoveddør til bygget. - Enkel og fungerende løsning av wc og utslagsvask i teknisk bod. - God takhøyde i lokalet. - Flott resepsjonsdisk og oppbevarings/ utstillings møbler medfølgfer. - God belysning. - Gode muligheter for parkering. - Mulighet for snarlig overtakelse.

Detaljer

Lokalet inneholder butikklokale, wc/ teknisk bod og kontor.

Bygningsinformasjon

Seksjonen ligger på første etasje i en større bygning oppført med tre etasjer. Næringsvirksomhet på første etasje. Parkering og boligformål på andre og tredje etasje. Yttervegger i betongkonstruksjoner. Vinduer med karmer av tre, isolerglass. Ytterdør av aluminium. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Følgende momenter har fått tilstandsgrad 2 i tilstandsrapporten: -Ukjent bruk av isolasjon. -Vinduene er fra byggeår og framstår med normal slitasje. -Normal slitasje på ytterdør. -En må forvente noe varierende slitasje på innvendig gulv. Noe listverk mangler. -Det ble registrert noe varierende slitasje på innvendige vegger. Merker etter oppheng kroker i kontor. -Enkelt opplegg med normal slitasje (innvendig himling). -Enkelt opplegg for VVS. -Varmepumpe er defekt. Det anbefales kontroll av el.opplegget. Varmtvannstanken har tilkopling via støpsel.

Primærrom

Næringsseksjon Sekundærrom 1. etasje: 124 kvm Utstilling, kontor, teknisk rom/wc- rom.

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på §93. Arbeid som krever byggetillatelse. 4 stk butikklokaler datert 18.01.2005.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende næringsseksjon som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen. Varmepumpe er ikke i bruk(defekt).

 • Beliggenhet

  Lokalet har svært sentral, tilgjengelig og attraktiv beliggenhet i Åkrehamn. Gode parkeringsmuligheter like utenfor inngangsdøren. Like ved finnes etablerte butikker som blant annet Torgunns barneklær, Flugger, Maxelle, Fagmøbler, Mestergull, Stempel og Shoe me.

  Adkomst

  Se Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område omfattet av sentrumsplanen.

  • kr 2 100 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 10.500,-
  • kr 64 250,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 164 250,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Fellesutgifter

  kr 466,- Felles bygningsforsikring i Tryg forsikring og avsetning til vedlikehold. Sameiet viderefakturerer kostnader fortløpende, slik at årlige felleskostnader kan variere alt etter mengde vedlikehold av eiendommen/ bygget. For 2023 ble det fakturert kr. 5585,60,- for seksjon nr. 2.

  Kommunale utgifter

  kr 5 208,- pr. 2023. Kommunale avgifter gjelder her eiendomsskatt for 2023. Kommunale avgifter vil variere etter bruk.

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Diverse

  Ventilasjonsanlegg i teknisk rom/ wc tilhører flere deler av bygget.

  Det er meldt inn behov for utbedring av vinduer i seksjonen som i dag er Flugger. Eventuelle kostnader for utbedring av bygget vil fordeles av sameiet etter sameiebrøk.

  Sentrale lover

  Næringseiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysninger selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Som kjøpekontrakt benyttes standard kjøpekontrakt utarbeidet av Eiendomsmegler A. Eiendommen selges som den er etter avhendingsloven § 3-9. Avhendingsloven § 3-9 fravikes imidlertid slik at kjøper overtar det fulle ansvar for skjulte feil og mangler. Selger har dog plikt til å opplyse om skjulte feil og mangler som selger kjenner til. Selger er ikke kjent med at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Selger er heller ikke kjent med ufullstendigheter eller feil i salgsoppgaven og vedlagte dokumentasjon. Dersom salgsoppgaven skulle vise seg å mangle relevant informasjon eller inneholde uriktig informasjon som selger ikke var kjent med eller hadde grunnlag for å korrigere, kan kjøper ikke rette noe form for krav mot selger etter avhendingslovens §§ 3-7 og 3-8. Kjøper kan kun påberope mangler etter avhendingslovens § 3-7 og § 3-8 i de tilfeller selger har opptrådt svikaktig eller forsettlig, og bestemmelsenes øvrige vilkår er oppfylt. Kjøper plikter å oppfylle sin undersøkelsesplikt etter avhendingsloven § 3-10. Dersom det er behov for avklaringer anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.Avhendingslovens § 4-19 fravikes i sin helhet. Reklamasjon må finne sted snarest etter at kjøper oppdager eller bør oppdage et eventuelt avtalebrudd, og under enhver omstendighet senest ett - 1 - år etter avtalt overtakelse.En forutsetning for salget er at skjøtet på eiendommen tinglyses på kjøper i forbindelse med overtakelsen. Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse. Bestemmelsene i Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til § 6-10 og kapittel 7 og § 8-8 fravikes jf. eiendomsmeglingsloven § 1-4 tredje ledd.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger takstrapport, egenerklæringsskjema og vedtekter. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 13. mai 2024

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01240128
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.