Bergtunvegen 2

Karmøy
Prisantydning

1 790 000,-

 • BRA276㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom5
 • Byggeår1976
 • Omkostninger61 900,-
 • Totalpris1 851 900,-

Stor familiebolig med hele 5 soverom - Dobbel garasje - Hage - Gangavstand til skole og idrettsanlegg!

Beskrivelse

Boligen holder hovedsakelig eldre standard og moderniserende tiltak må forventes på enkelte bygningsdeler. Boligen fremstår likevel som svært praktisk innredet, med tre romslige etasjer, hele fem soverom og flere stuer.

Detaljer

Boligen er over tre plan og inneholder: Underetasje: Vindfang, gang, verksted, vaskekjeller, to stuer og soverom (ikke omsøkt godkjent innredet). Første etasje: Gang, baderom, to soverom, spisestue, stue og kjøkken. Loftsetasje: Gang, tre soverom samt loftstue (loftstue er ikke omsøkt godkjent innredet).

Bygningsinformasjon

Enebolig med underetasje, første etasje og loft. Frittliggende garasje. Bolig med grunnmur av betongblokker. Utvendig pusset og malt overflate. Veggene er oppført i bindingsverkkonstruksjon, kledd med liggende bordkledning. Takkonstruksjon av tre utført som saltak. Vinduer og dører av tre. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Det foreligger eldre tegninger av fasade og hovedplan uten dato. Det foreligger tegninger av tilbygg av stue datert 1993. Det foreligger ikke tegninger av planløsning i underetasje, eller av loftstue i 2. etasje. Ved bruksendring må det søkes om og godkjennes av kommunen. Det foreligger tegninger av dobbel garasje.

Følgende momenter har fått tilstandsgrad 3 og 2 i tilstandsrapporten: TG3: -Utvendig: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket. Dersom taket har ru overflate, som takpapp, shingel eller ru takstein må en ha snøfanger hvis takvinkelen er 27 grader eller mer. Kravet kom i 1965. Det ble registrert liten/ingen lufting bak kledningen (TG2). Det ble registrert stedvis råtedannelse i kledningen (tg2). Det er råteskader i trekonstruksjon/vegg under trapp til entre (TG3). Det ble registrert vinduer med råteskader. Det er vinduer med punktert glass. Det ble registrert råtedannelse i dørene. Unntaket er entredør som fremstår med overflateslitasje. Dør i tilknytning til vaskekjeller mangler låsekasse og dørvrider. -Innvendig: Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. TG3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. TG2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er 20 mm skjevhet målt gjennom hele stue/spisestue. Det er 22 mm skjevhet målt over 2 m i stuen. Det er 30 mm skjevhet målt gjennom hele kjøkkenet. Det er 30 mm skjevhet målt over 2 m i kjøkkenet. Det er 20mm skjevhet målt gjennom hele gangen. Det er 15 mm skjevhet målt over 2 m. Det er 40 mm skjevhet målt gjennom hele loftstuen. Det er 20 mm skjevhet målt over 2 m i loftstuen. Pipevanger er ikke synlige. Fire sider av pipen skal være synlige når pipen er murt med murstein. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk. -Våtrom (bad): Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tettesjiktet har passert sin estimerte levetid og det er sprekkdannelser i tettesjiktet. -Våtrom (underetasje, vaskekjeller): Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Rommet er ikke bygget som et våtrom da det mangler tettesjikt. -Tekniske installasjoner: Det anbefales å gjennomføre el-kontroll hvert 5.år. Det ble registrert manglende inndekning av strømførende komponenter i boligen. Strømførende ledninger bærer elektrisk strøm, og å berøre dem kan føre til elektrisk støt. Dette kan være mildt og forårsake ubehag eller alvorlig med potensielt dødelige konsekvenser, avhengig av strømstyrken og varigheten av eksponeringen. Det mangler røykvarslere på loftet. TG2: -Utvendig: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak/taktekkingen. Gjelder eldre tekking som ikke er fornyet i 2012/2013. Det ble registrert noen takstein med feil farge. Det ble stedvis rustdannelse i festemidler til underpanel. Det er stedvis råtedannelse i vindskier. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det ble registrert punktvise lekkasjer i skjøter. Det er noen merker etter fuktighet, men det var ikke mulig å måle fra stige i luke. Det er stedvis manglende isolasjon. Det ble registrert grønskedannelse og oppsprukket treverk i terrassebord. Det er generell slitasje i konstruksjon og søyler som følge av alder. Rekkverk på terrasse i tilknytning til loftet er såpass lavt at det anbefales å forhøye rekkverket. Trapp til entre fremstår med noe slitasje som følge av alder. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverk i trapp til terrasse på første etasje er løst. Det er rustdannelse og rustspreng under betongtrappen. Det er rustdannelse på ventil av metall samt manglende ventil. -Innvendig: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er 25 mm skjevhet målt gjennom hele stuen. Det er 22 mm skjevhet målt gjennom hele gangen. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Det er registrert forhøyede fuktverdier i utforet vegg i underetasjen, men ikke synlige fukt/råteskader. Det ble registrert noen dører som tar i karm. -Kjøkken: Det er noe skade/oppsvulming i kjøkkenfronter. -Tekniske installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vann/avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Normal levetid for en luft/luft varmepumpe er ca.15 år. Det er ikke sluk og tettesjikt i rommet. Varmtvannstanken er eldre enn 20 år. -Tomteforhold: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det ble registrert sprekk/rissdannelse i grunnmuren. Det er malingsflass. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Det foreligger dokumentasjon på fornying av utvendige avløpsrør fra 2003. Fornyingen var en del av en forsikringssak. Det lar seg ikke avgjøre basert på bildedokumentasjon hvor mye av avløpet som ble fornyet.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Jf. plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Det foreligger midlertidig brukstillatelse av "tilbygg enebolig". Ferdigattest må begjæres senere av ansvarshavende, men attesten kan ikke gis før nedenstående arbeid er utført. 1. Montering av rekkverk på inngangstrapp. Dette arbeid må være fullført innen 5. juli 1976.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann via private stikkledninger. Privat avløp/septik.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Eiendommen har sentral beliggenhet på Ferkingstad med gangavstand til blant annet Ferkingstad skole, idrettsanlegg, nydelige Stavasand, Kiwi Langåker, frisør og flotte turløyper. Det tar ca. 5 minutter i bil til Åkrehamn sentrum.

  Adkomst

  Se Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i LNFR-område (landbruk, natur og friluft samt reindrift). I dette området er det nødvendig med søknad om dispensasjon for eventuelle fremtidige endringer/byggetiltak.

  • kr 1 790 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 15.900,-
  • kr 61 900,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 851 900,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 18 643,- pr. 2023. Kommunale avgifter gjelder her avløp, eiendomsskatt, feiing, renovasjon, slam og vann. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Ligningsverdi

  kr 811 611,- for 2022

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger takstrapport, selgers egenerklæring samt grunnkart. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 6. mai 2024

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01240134
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.