Bjoavegen 171

Vindafjord
Prisantydning

2 190 000,-

Solgt
 • BRA64㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom2
 • Byggeår1951
 • Omkostninger71 900,-
 • Totalpris2 261 900,-

Koselig og skjermet fritidseiendom med hytte, nyere naust og strandlinje.

Beskrivelse

Hytta med alt på ett plan og holder en normalt god hyttestandard. Utstrakt bruk av hvitmalt panel på vegger og parkett på gulv.

Hytta ble utbygget i 1997, og ifølge selger oppgradert i 2007 og 2011 (nye takpanner og generell oppussing av hytta).

Detaljer

Hytte: Gang , Soverom , Soverom 2, Bad , Stue/kjøkken

Naust: Stort naustrom.

Bygningsinformasjon

Se vedlagte tilstandsrapport utarbeidet av Knutsen Takst datert 30.04.2024 der byggemåte er nærmere beskrevet, og også gitte tilstandsgrader fremkommer. Tilstandsgradene tilsier hvilken tilstand et objekt har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader og hva de angir, se s.4 i tilstandsrapporten.

På denne eiendommen har følgende fått tilstandsgrad 3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK Utvendig > Veggkonstruksjon - fasade mot vest Tomteforhold > Forstøtningsmurer Tomteforhold > Terrengforhold

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT Utvendig > Takkonstruksjon/Loft - tilbygg Innvendig > Krypkjeller

På denne eiendommen har følgende fått tilstandsgrad 2: AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Utvendig > Taktekking Utvendig > Veggkonstruksjon Utvendig > Vinduer - 2 Utvendig > Dører Innvendig > Pipe og ildsted Innvendig > Innvendige dører Våtrom > Hovedetasje > Bad > Ventilasjon Kjøkken > Hovedetasje > Stue/kjøkken > Overflater og innredning Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Tomteforhold > Drenering Tomteforhold > Septiktank

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK Utvendig > Nedløp og beslag Våtrom > Hovedetasje > Bad > Overflater Gulv Våtrom > Hovedetasje > Bad > Sluk, membran og tettesjikt Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Se vedlagt rapport for mer informasjon.

Ferdigattest

Det foreligger godkjente byggetegninger for tilbygg for hytta datert 21.07.1997 (med terrasse). Dagens planløsning avviker noe fra den opprinnelige og selger opplyser at deler av terrasse mot vest går trolig over på nabo eiendom.

Det foreligger godkjente byggetegninger for naustet. På tegningene er ikke kai og flytebrygge inntegnet, så en må gå ut fra at det ikke er søkt om og da heller ikke godkjent slik det fremstår i dag.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse for hytte og naust foreligger ikke.

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på boligen. Bygget er opprinnelig oppført før bygningsloven trådte i kraft for hele landet i 1965, og det er ikke uvanlig at det i mange kommuner er mangelfulle arkiv for tiden før 1965. Jf. plan- og bygningsloven § 21.10, 5 ledd utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende hytte som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Privat vann/vei/avløp og med offentlig tømmeordning.

Veirett til eiendommen er tinglyst.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. I stuen er det montert Dovre peisovn.

Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Flott beliggende i Ølensvåg med kort avstand til Ølen som har butikker, restauranter, idrettsanlegg og badeanlegg. På bensinstasjonen i Ølensvåg kan en fylle bensin til båten.

  På vinteren kan man besøke Fjellstøl/Olalia skianlegg med lysløyper eller alpinanlegg en kort kjøretur unna i Røldal/Sauda. Kort avstand til Vestlandets naturperler med gode muligheter for dagsturer til blant annet Hardanger (ca. 1 times kjøring), Trolltunga, Etnefjellene (ca. 30 min), Folgefonna og Buerbreen.

  I Vindafjord er det gode fiskemuligheter både i sjø og ferskvann. Her finner du en av Norges beste lakseelver, merkede turstier og mange fantastiske toppturer.

  Adkomst

  Boligen merkes med «til salgs»-plakat fra Eiendomsmegler A.

  Åpner du annonsen på finn.no eller em-a.no, finner du en kartskisse. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en reiserute fra din startdestinasjon til boligen.

  Regulering

  Boligen er registrert som fritidsbolig. Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen er avsatt til bolig.

  Delarealer Delareal 864 kvm ArealbrukBoligbebyggelse,Nåværende Delareal 63 kvm KPHensynsonenavnH220 KPStøy Gul sone iht. T-1442 Delareal 49 kvm ArealbrukBruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone,Nåværende

  Kommuneplanens arealdel er under arbeid og planlegging igangsatt.

  • kr 2 190 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • 2 190 000,00 (Prisantydning)
  • Omkostninger
  • 58 750,00 (Dokumentavgift)
  • 240,00 (Gebyr etingslysning)
  • 500,00 (Tinglysningsgebyr pantedokument kjøper)
  • 500,00 (Tinglysningsgebyr skjøte)
  • --------------------------------------------------------
  • 59 990,00 (Omkostninger totalt)
  • --------------------------------------------------------
  • 2 249 990,00 (Totalpris inkl. omkostninger)
  • --------------------------------------------------------
  • kr 71 900,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 261 900,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 8 036,- pr. 2024. Eiendomsskatt kr. 2 237,- Tilsyn slam kr. 651,- Vannavgift Ølen Vassverk kr. 2 304,- 1stk fritidsbolig renovasjonsavgift kr 2.047,- inkl mva, da eiendommen er oppført med 1 boenhet. 1 stk slamavgift fritid< 4,5 m3 tømming hvert 4.år kr 797 inkl mva

  Ligningsverdi

  kr 76 506,- for 2022

 • Diverse

  Vindafjord Kommune opplyser følgende om ildsted i hytta: Brannforebygging: Tiltak, avvik og anmerkninger: Røykløp - Plassering: Innvendig. Type: Tegl 1/2 stein. Produsent: Tegl 1/2 stein. Modell: Tegl 1/2 stein Beskrivelse: Skorsteinen bærer preg av alder innvendig. Brann- og Feiervesenet anbefaler rehabilitering av skorsteinen.

  Kjøper er ansvarlig for å sette seg inn i salgsprospektet, reguleringsplaner, kommuneplan, beskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang på. Dersom noe er uklart, ta kontakt med megler slik at saker kan bli avklart før en bindende avtale finner sted.

  Det gjøres oppmerksom på at vedlagte plantegninger ikke stemmer hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar, samt at avvik og feil kan forekomme.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Tilstandsrapport Egenerklæring Sitasjonskart/grunnkart Reguleringskart Tegninger hytte og naust Avtale vedr veirett og parkering for bil datert i 1989

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 23. mai 2024

 • Oppdragsnummer: 01240149
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.