Damvegen 19

Haugesund
Prisantydning

3 990 000,-

Solgt
 • BRA195㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom2
 • Byggeår1975
 • Omkostninger116 900,-
 • Totalpris4 106 900,-

Innholdsrik enebolig - oppgradert utvendig og hovedetasje 2010-2017 - Tak m/solceller

Beskrivelse

Boligen holder god utvendig standard og god standard i boligen hovedetasje. Nytt tak, renner og nedløp i 2017. Boligen fremstår som godt vedlikeholdt, utvendig og innvendig. Underetasjen har behov for noe oppgradering mtp dagens standard.

Detaljer

Hovedetasje: entrè, gang, 2 soverom, bad m/opplegg vask og tørk, stue m/vedovn og varmepumpe og utgang atrium m/hagestue, spisestue og kjøkken m/spiseplass. Underetasjen: gang, vaskekjeller, bod, mellomgang, disponibelt rom, kjøkken, stue, soverom, dusjrom og wc. Varmepumpe.

Bygningsinformasjon

Underetasje er innredet men ikke omsøkt innredet iht. originale bygningstegninger mottatt fra Haugesund Kommune.

Hagestue er ikke omsøkt/godkjent i kommunen.

Følgende momenter har fått TG3 i tilstandsrapporten:

 • Nedløp og beslag: Takrenner og nedløp er i aluminium. Det er opplyst at disse er skiftet i 2017. Vurdering av avvik: • Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke montert snøfanger på tak. Dette kan medføre skade hvor folk og dyr ferdes på vinteren. Selv om det er sjelden et behov i denne delen av Norge er det allikevel et krav. Konsekvens/tiltak: • Det må monteres snøfangere for å oppfylle byggeårets krav. Snøfanger er sjelden et problem i denne delen av Norge. Det er allikevel et krav hvor folk og dyr naturlig ferdes og verdier som kjøretøy kan bli skadet. Skulle skade oppstå kan huseier holdes ansvarlig for skader. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

 • Dusjrom kjeller: Dusjrom er innredet før 1997. Rommet er i tillegg vurdert å være av en tilstand som gjør at det gis tg-3. Årsaken til dette er at rommet ikke anses som er fullverdi våtrom. Utførelse av rommet og naturlig elde gjør da at total renovering må kunne forventes. Hvis rommet benyttes videre uten renovering gjøres dette for kjøperes egen risiko. Det er lagt normal kostnad for våtrom til grunn. Forventet levetid av våtrom er normalt 20 år, men dette er varierende og avhengig av type material, utførelse og bruk av rommet. Vurdering av avvik: • Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Våtrom bærer preg av eldre byggeskikk og holder derfor ikke dagens standard til våtrom. I tillegg har rommet en naturlig elde og slitasje. Dette medfører en naturlig risiko for fukt/ fuktskader i konstruksjon mm. Konsekvens/tiltak • Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Det er anbefalt at rommet total renoveres. Hvis våtrommet benyttes videre er det for kjøperes egen risiko. Når et våtrom renoveres anbefales det at det total renoveres og at også rør skiftes ut. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Avtrekk: Det er ingen ventilering fra kjøkken. Vurdering av avvik: • Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet. Det er ikke avtrekk over komfyr. Konsekvens/tiltak • Mekanisk avtrekk bør etableres. Vifte / avtrekk må etableres. Kostnadsestimat: Under 10 000

Terrengforhold: Det er registrert at terreng heller ned mot boligen og videre nedover på fremsiden. Det er generelt anbefalt at terreng heller 1:50 i en lengde på 3 meter vekk fra boligen. Hvis dette ikke er utført er det en naturlig risiko for at ekstra fuktpåkjenninger av grunnmur kan oppstå. Takstmann anbefaler generelt at det gjøres tiltak for å forhindre overflate vann renne mot boligen. • Vurdering av avvik: Fall på tomt er generelt bra, men det er registrert et område ved kjellertrapp som har noe uheldig fall på overflate. Konsekvens/tiltak • Tiltak: Justering av overflate slik at vann ledes vekk anbefales. Hvis ikke må det forventes større menger vann ned kjellertrappen. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Se ellers komplett tilstandsvurdering i vedlagt rapport.

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 20.04.1976.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet. Hybel-leilighet i underetasjen(ikke godkjent). Har vært utleid, men stilles ledig for ny eier.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Vedovn og varmepumpe (gulv-modell). Elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger i rolig omgivelser like bortenfor Gard barneskole. Turområder like utenfor døren og kort gangavstand til butikk, idrettsanlegg, svømmehall, ishall og til sentrum forøvrig med alle fasiliteter.

  Adkomst

  Fra sør mot nord. I rundkjøring v/Gardsenter ta til høyre og ta til venstre v/Gard skole. Følg veien og ta til høyre like etter fotballbane. Fortsett til nr 19, nest innerst i veien. Boligen grenser ut mot tursti/fotballbane.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til boligformål.

  • kr 3 990 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 15.900,-
  • kr 116 900,- (Omkostninger totalt)
  • kr 4 106 900,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 16 933,- pr. 2024. Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk. I tillegg kommer renovasjon til HIM på kr. 3.411,- pr. år.

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Diverse

  Underetasje er innredet men ikke omsøkt innredet iht originale bygningstegninger mottatt fra Haugesund Kommune.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 02.05.2024, grunnkart og selgers Egenerklæring datert 25.04.2024. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 15. mai 2024

 • Ansvarlig megler: Hugo Wee
 • Oppdragsnummer: 01240192
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.