Dølevegen 20

Karmøy
Prisantydning

1 750 000,-

Solgt
 • BRA157㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom2
 • Byggeår1950
 • Omkostninger60 900,-
 • Totalpris1 810 900,-

Renoveringsobjekt med nydelig utsikt mot Førresfjorden. På fremsiden er det ekstra tomt med mange muligheter!

Beskrivelse

Enebolig med kjeller og hovedetasje. Boligen er tilbygget i flere omganger og bærer preg av forskjellige konstruksjoner.

Boligen har fuktproblemer i kjeller med dels årsak i ufagmessige overganger mellom dekker og vegger, og trolig dels utførelse i overgang mellom grunnmur og terreng. Det må påregnes vesentlige omkostninger og arbeid for å sette boligen i god stand.

Bygget har gjennomgående lav standard.

Vedlikehold: Bygget er gammelt og bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger.

Detaljer

Hovedetasje: Vindfang , Trapperom , Gang , Toalettrom , Kjøkken , Stue , Soverom , Soverom 2

På byggemeldte tegninger er bare rom inndelingen inntegnet for kjelleretasjen og ikke navn på selve rommene. Rommene i kjellerne er av den grunn ikke godkjente. Takstmann beskriver rommene på følgende måte: Kjellerstue , Gang , Gang med trapp, Soverom , Soverom 2, Bad m/badekar, Bad m/dusj, Vaskerom , Vindfang , Matbod, Bod

Bygningsinformasjon

Se vedlagte tilstandsrapport utarbeidet av Knutsen Takst AS datert 06.05.2024 der byggemåte er nærmere beskrevet, og også gitte tilstandsgrader fremkommer. Tilstandsgradene tilsier hvilken tilstand et objekt har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader og hva de angir, se s.4 i tilstandsrapporten.

På denne eiendommen har følgende fått tilstandsgrad 3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK Utvendig > Taktekking Utvendig > Vinduer Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Utvendig > Utvendige trapper Innvendig > Overflater Innvendig > Rom Under Terreng Våtrom > Kjeller > Vaskerom > Generell Våtrom > Kjeller > Bad m/badekar > Generell Våtrom > Kjeller > Bad m/badekar > Tilliggende konstruksjoner våtrom Våtrom > Kjeller > Bad m/dusj > Generell Våtrom > Kjeller > Bad m/dusj > Tilliggende konstruksjoner våtrom Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Tomteforhold > Drenering Tomteforhold > Forstøtningsmurer

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT Innvendig > Krypkjeller

På denne eiendommen har følgende fått tilstandsgrad 2: AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Utvendig > Nedløp og beslag Utvendig > Veggkonstruksjon Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Utvendig > Dører Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Innvendig > Radon Innvendig > Pipe og ildsted Innvendig > Innvendige trapper Innvendig > Innvendige dører Kjøkken > Hovedetasje > Kjøkken > Overflater og innredning Spesialrom > Hovedetasje > Toalettrom > Overflater og konstruksjon Tekniske installasjoner > Vannledninger Tekniske installasjoner > Avløpsrør Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Tomteforhold > Terrengforhold Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK Tekniske installasjoner > Varmesentral

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Se vedlagt rapport for mer informasjon

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på boligen. Bygget er oppført før bygningsloven trådte i kraft for hele landet i 1965, og det er ikke uvanlig at det i mange kommuner er mangelfulle arkiv for tiden før 1965. Jf. plan- og bygningsloven § 21.10, 5 ledd utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at innredet kjelleretasje ikke er byggemeldt eller godkjent. Underetasjen er på godkjente byggetegninger ikke med angitte rom. Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel er søknadspliktig. Kjøper påtar seg risikoen for både fremtidig, fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Det kan være krav i lov, forskrift og planverk som ikke er eller kan oppfylles, i så fall vil kommunen kunne kreve at kjeller settes tilbake til opprinnelig godkjent stand.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Vann | Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikk- og fellesledninger. Avløp | Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikk- og fellesledninger.

Vei | Adkomst skjer via offentlig vei.

Oppvarming

Det er montert varmepumpe "luft til luft".

I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Beliggende på Skre/Kolnes med nydelig utsikt mot Førresfjorden

  På Skre bor en litt på landet samtidig som en har kort avstand til de fleste fasiliteter på Haugalandet. Beliggende midt mellom handelssentrum på Raglamyr og i Aksdal. Et svært bra barne -og familievennlig område med barn i alle aldre. I nærområde er det et godt miljø, samt gode aktivitetstilbud for barn og ungdom. Aktiv idrettsklubb i Kolnes IL.

  Frakkagjerd ''sentrum'' finner en et stenkast unna, som tilbyr Extra dagligvarebutikk, apotek, legesenter, tannklinikk, take-away kjeder og m.m. En kort kjøretur unna finner man Amanda kjøpesenter, Raglamyr og Haugesund sentrum. Her har du alt du trenger av butikker og servicetilbud. Det meste kan nås via sykkel og gangsti.

  Kolnes tilbyr mange turmuligheter i nærområdet i flott natur. Båthavn i Førresfjorden. Sykkelavstand til skole, ellers skolebuss. Idrettsmuligheter ved skolen og i Skåredalen idrettsskole, ca. 2,5 km fra huset langs flott sykkel og gangsti. Badestranden kan anbefales - Dragavika med grillplasser og ypperlig for sommerhygge.

  Adkomst

  Boligen merkes med «til salgs»-plakat fra Eiendomsmegler A.

  Åpner du annonsen på finn.no eller em-a.no, finner du en kartskisse. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en reiserute fra din startdestinasjon til boligen.

  Regulering

  Eiendommen er regulert til boligformål. Reguleringsplan 540 - Døle/Skre og Kommunedelplan for Eike-Kolnes-Skre gjelder. Eiendommen ligger i område som er båndlagt, se reguleringsplan for detaljer. Vi gjør også oppmerksom på regulert byggelinje mellom bnr. 146 og 157.

  • kr 1 750 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • 1 750 000,00 (Prisantydning)
  • Omkostninger
  • 37 500,00 (Dokumentavgift)
  • 250,00 (Gebyr etingslysning)
  • 500,00 (Tinglysningsgebyr pantedokument kjøper)
  • 500,00 (Tinglysningsgebyr skjøte)
  • --------------------------------------------------------
  • 38 750,00 (Omkostninger totalt)
  • --------------------------------------------------------
  • 1 788 750,00 (Totalpris inkl. omkostninger)
  • --------------------------------------------------------
  • kr 60 900,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 810 900,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 18 878,- pr. 2024. Kommunale avgifter inkluderer:Avløp: kr. 6 929,92 Eiendomsskatt: kr. 1 923,00 Feiing: kr. 613,00 Renovasjion: kr. 3 445,00 Vann: kr. 3 814,76

  Ligningsverdi

  kr 579 449,- for 2022

 • Diverse

  Kjøper er ansvarlig for å sette seg inn i salgsprospektet, reguleringsplaner, kommuneplan, beskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang på. Dersom noe er uklart, ta kontakt med megler slik at saker kan bli avklart før en bindende avtale finner sted.

  Det gjøres oppmerksom på at vedlagte plantegninger ikke stemmer hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar, samt at avvik og feil kan forekomme.

  Grenselinjer på bilder montert av fotograf er for å gi et inntrykk av hvor grensene går, men er ikke nøyaktig angitt. Avvik må påregnes ut fra disse illustrasjoner.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Tilstandsrapport Egenerklæring Oversiktskart Grunnkart Reguleringsplankart Veg status kart Ledningskart

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 19. jun. 2024

 • Oppdragsnummer: 01240195
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.