Dukkelunden 1D

Haugesund
Prisantydning

990 000,-

 • BRA
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår
 • Omkostninger41 900,-
 • Totalpris1 031 900,-

Nordre bydel - boligtomt på Gard - Barnevennlig område!

Vei/vann/kloakk

Lagt frem til tomtegrense.

Ref. vedlagt planbestemmelser kapittel 3, §18, så er det ett sameie på veien, det hver av de 4 tomtene som bruker veien eier 1/4.

 • Beliggenhet

  Tomten ligger sentralt plassert med ca 15 minutter gange til Haugesund sentrum i nordre bydel. Med flotte turområder som kyststien og Vangen bare fem minutter unna er det lett å komme seg på tur. Sentralt beliggende mtp fritidsaktiviteter og treningsanlegg.

  Adkomst

  Er du på annonsen på finn.no kan du klikke inn på kartet som vises på høyre side. I feltet som dukker opp kan du velge "til-destinasjon" og få nøyaktig veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til boligformål.

  Tillatt bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 30 % av tomtas nettoareal, inklusive garasje.

  Ved tomt 5(denne tomt) er det markert risikogrenser i en 20 m sone langs avløpstunnelen. Det vil si 10 m ut på hver siden av senter linje tunnel. Det er mulig å bygge over tunnel men det må utarbeides en plan for å sikre tunnel under byggearbeider.

  BF2 - Frittliggende småhusbebyggelse §10 I området skal det oppføres frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende anlegg. Det tillates oppført en boenhet pr. tomt. §11 Bebyggelse skal plasseres innenfor satt byggegrense på plankart. §12 For hver tomt skal det avsettes plass til 2 biloppstillingsplasser og 3 sykkel p –plasser. §13 Høyder skal ikke overstige følgende byggehøyder med antall meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng: a) Bygninger med skrå tak - gesimshøyde inntil 6 meter og maksimal møne høyde inntil 8 meter. b) Bygninger med flatt tak – gesimshøyde inntil 7 meter. Det vil tillates trapperom med høyde inntil 9 meter. §14 Tillatt bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 30 % av tomtas nettoareal, inklusive garasje. §15 Garasje tillates oppført utenfor byggegrense og med maks byggehøyde inntil 4,5 meter for skrå tak og 3,5 meter for flate tak fra gjennomsnittlig planert terreng (jf. Kommuneplan 2014 – 2030, § 71,2,). Garasje skal tilpasses bebyggelsen på eiendommen med hensyn til utforming og material-og fargevalg. §16 Ved tomt 5 er det markert risikogrenser i en 20 m sone langs avløpstunnelen. Det vil si 10 m ut på hver siden av senter linje tunnel. Det er mulig å bygge over tunnel men det må utarbeides en plan for å sikre tunnel under byggearbeider.

  • kr 990 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 15.900,-
  • kr 41 900,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 031 900,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  Kommunale avgifter er ikke beregnet pr. dags dato.

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Diverse

  BF2 - Frittliggende småhusbebyggelse §10 I området skal det oppføres frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende anlegg. Det tillates oppført en boenhet pr. tomt. §11 Bebyggelse skal plasseres innenfor satt byggegrense på plankart. §12 For hver tomt skal det avsettes plass til 2 biloppstillingsplasser og 3 sykkel p –plasser. §13 Høyder skal ikke overstige følgende byggehøyder med antall meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng: a) Bygninger med skrå tak - gesimshøyde inntil 6 meter og maksimal møne høyde inntil 8 meter. b) Bygninger med flatt tak – gesimshøyde inntil 7 meter. Det vil tillates trapperom med høyde inntil 9 meter. §14 Tillatt bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 30 % av tomtas nettoareal, inklusive garasje. §15 Garasje tillates oppført utenfor byggegrense og med maks byggehøyde inntil 4,5 meter for skrå tak og 3,5 meter for flate tak fra gjennomsnittlig planert terreng (jf. Kommuneplan 2014 – 2030, § 71,2,). Garasje skal tilpasses bebyggelsen på eiendommen med hensyn til utforming og material-og fargevalg. §16 Ved tomt 5 er det markert risikogrenser i en 20 m sone langs avløpstunnelen. Det vil si 10 m ut på hver siden av senter linje tunnel. Det er mulig å bygge over tunnel men det må utarbeides en plan for å sikre tunnel under byggearbeider.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger reguleringskart og reguleringsplan RL1788. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 2. feb. 2024

 • Ansvarlig megler: Lars Erik Sørgård
 • Oppdragsnummer: 01240027
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.