Feøy

Karmøy
Prisantydning

550 000,-

 • BRA
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår
 • Omkostninger27 480,-
 • Totalpris577 480,-

Nydelig fritidstomt med sjølinje på over 36 meter.

 • Beliggenhet

  Flott hyttetomt på Ulvøy, Feøy som ligger vest av Haugesund og kun en kort båttur fra Karmøy og litt lenger båttur fra Haugesund sentrum. Tomten ligger i et område regulert til 3 frittliggende fritidsboliger med 3 nausttomter ved siden av.

  Feøy (også Føyno) (Føyne/Føynå på dagligtale) er en øygruppe i Karmøy kommune, beliggende mellom Torvastad og Utsira. Feøy har et areal på 1,3 km² og om lag 40 fastboende (2018). Det var tidligere barneskole her, men denne er nå lagt ned. Fastboende barn går på Torvastad skole (bygget 2015). Rutebåtforbindelse til Haugesund og Torvastad drives i dag av Kolumbus, med overfartstid på henholdsvis 20 minutter og 10 minutter. Dette muliggjør dagpendling til jobb og skole på Karmøy/fastland.

  På første halvdel av 1900-tallet var det nikkelgruver på Feøy, som ellers har vært preget av gårdsbruk og fiske. I dag har øya en god del villsau som beiter store deler av året. Ellers driver Norwegian Royal Salmon lakseoppdrett ved Feøy.

  Feøy er en svært populær ferieøy med sin skjærgård, viker, kanaler og idylliske friluftsområder. Mange har bygget hytte eller skaffet seg eldre bolighus som de bruker til feriebolig.

  Ved kaien, der rutebåten ankommer, ligger Feøy Dagligvare, som har godt vareutvalg samt salg av diesel og bensin.

  Adkomst

  Fra Austre Hamn er det cirka en kilometer å gå til eiendommen. Man følger Ulvøyvegen til Ulvøy og bøyer nord for Ørnafjellet til Kvaløysundet. Her ligger eiendommen. Man står også selvsagt fritt til å ta egen båt direkte til eiendommen.

  Regulering

  Hele detaljreguleringen er vedlagt salgsoppgaven. Utdrag av noen nøkkelpunkter fra reguleringplanen:

  BYA - 80 kvm. fordelt på maks 2 enheter (f.eks. hytte og uthus). Den minste enheten skal ikke overstige 20 kvm. Maks gesimhøyde 3,5 meter. Maks mønehøyde 6 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. Skal oppføres i enkel utforming.

  Saltak med takvinkel på mellom 30 og 45 grader.

  Renseanlegg med slamavskiller.

  Et område i sjøen ca. 50 meter fra land er ihht. kommuneplanen regulert til råstoffutvinning.

  • kr 550 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 12.400,-
  • kr 27 480,- (Omkostninger totalt)
  • kr 577 480,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger matrikkelbrev, bestemmelser, kommuneplan og reguleringsplan. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 22. mar. 2024

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 01230566
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.