Galeasvegen 5

Haugesund
Prisantydning

3 490 000,-

Solgt
 • BRA128㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1990
 • Omkostninger104 400,-
 • Totalpris3 594 400,-

Koselig familiebolig med stor hage og gode solforhold. Gjennomgående bra standard.

Beskrivelse

Gjennomgående standard med laminat på gulv i alle rom bortsett fra baderom x2 og vaskerom. Her er det fliser. Malte overflater på vegger og i tak.

Gjennomgående bra standard med 2 flislagte komplette bad (Wc, dusj og baderomsinnredning). Varmekabler i gulv. 2 stuer, en i hver etasje. Hovedstuen er stor og har vedfyringsovn og varmepumpe. Stue 2 er i 2 etg. Praktisk og nylig oppgradert vaskerom med bi-inngang. Soverom 3 er tatt inn i hovedstue, ellers 2 store soverom. Tidløs og moderne kjøkkeninnredning fra KVIK i tilknytning til stue, men i separat rom. Stor og flat hage med gressplen, hekk og stor opparbeidet terrasse med utgang fra stue.

Detaljer

Vindfang, gang med trapp, vaskerom/bi-inngang, baderom, soverom, stue, kjøkken, soverom, loftstue, baderom

Bygningsinformasjon

Taktekking Taket er tekket med betongtakstein. Det er ingen synlige løse eller manglende takstein på taket. Noe stedvis mose. Vurdering av avvik: • Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. • Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. Normal levetid for betongtakstein er ifølge sintef byggforsk 30 - 50 år. Det er for øvrig anbefalt og fjerne mose da dette er medvirkende årsak til å redusere levetiden. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Veggkonstruksjon Yttervegger er oppført i bindingsverk i tre som er utvendig kledd med trepaneler. Isolasjonsevne er ikke kontrollert. På flater som er enkle og kontrollere, registreres det ingen avvik som vil ha konstruksjonsmessig negativ betydning. Det er behov for generelt vedlikehold av utvendige overflater på denne boligen. Noe bruksmerker og andre mindre svakheter kan ikke utelukkes selv om de ikke er spesielt kommentert i denne rapport. Vurdering av avvik: Det er stedvis noe underventilert i nedre del av kledning. Deler av terreng er fjerner som kompenserende tiltak, men det er fortsatt noe lite ventilering av kledning. Det er også beslag mot nord som utgjør at det er noe underventilert. Kledning er ventilert etter gjeldende krav for oppføringstidspunktet. Konsekvens/tiltak Det kan påregnes utbedring av avvik ved utskifting av kledning på denne boligen. Det kan med fordel fjernes mer av terreng som ligger nært kledning. Kostnadsestimat: Under 10 000

Vinduer Vinduer i tre med tre-karm og isolerglass. Enkelte vinduer er funksjonstestet og de fungerer som tiltenkt. Det er tegn på noe innvendig kondensering i nedre del av vinduer innvendig. Dette kan være på grunn av noe underventilering av boligen. Noe slitasje utvendig på glasslister/karmer på utsatte steder. Konsekvens/tiltak • Det bør gjøres tiltak for å bedre ventilering av rommet. Det kan påregnes tiltak i forhold til registrerte avvik. Det vurderes løsninger for å forbedre ventilering av boligen. Kostnadsestimat: Under 10 000

Dører Ytterdører i alminnelig god kvalitet. Dørene er funksjons testet og de fungerer som tiltenkt. Anbefalt vedlikeholdsintervall er 2-6 år. Vurdering av avvik: • Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. • Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er noe utvendig slitasje i brystning på terrassedøren. Bi inngangs dør er stri og betjene. Konsekvens/tiltak Det kan påregnes noe lokalt utbedring. Dør til bi-inngang må justeres noe. Kostnadsestimat: Under 10 000

Balkonger, terrasser og rom under balkonger Terrasser i tre, spaltedekker. Vurdering av avvik: Spaltebord er installert nært kledningsbord, og det er derfor vanskelig med vedlikehold i dette området. Konsekvens/tiltak Det kan påregnes at enkelte spaltebord må fjernes ved maling av boligen for å komme til endebord. Kostnadsestimat: Under 10 000

Etasjeskille/gulv mot grunn Isolert etasjeskiller fra byggeåret. Konstruksjonen er lukket og er derfor ikke vurdert i sin helhet. Noe skjevhet er generelt tillatt på etasjeskillere. Nedbøying kommer normalt etter noen år. Vurdering av avvik: • Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik Det er inntil 13mm skjevhet i etasjeskille på loft. Målt fra gang mot nord, og sør. Det er noe knastelyder ved belastning på gulv på loft. Dette kan være underlaget. Konsekvens/tiltak Avvik har ingen umiddelbar konsekvens. Det kan forøvrig påregnes noe ytterligere undersøkelser i forhold til knastelyder på loft. Kostnadsestimat: Under 10 000

Innvendige trapper Innvendig trapp i tre fra byggeåret. Vurdering av avvik: Det er ikke håndløper i trappen. Konsekvens/tiltak Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Overflater Gulv Loft/Bad Fliser på gulvet. Varmekabler. Fall på gulvet er lasermålt, og det er 14mm fall til sluk på dette gulvet. Vurdering av avvik: Det er ikke 25mm høyde fra topp sluk til topp synlig membran ved terskel. Fliser er også lagt ovenpå annet underlag slik at fliser er høyere enn terskel. Det er også noe u-fagmessig avslutning ved terskel. Konsekvens/tiltak Våtrom fungerer til en viss grad med avviket. Det er anbefalt med tett kabinett på baderom som er over ti år eller mer. Fall og fallforhold på hele baderomsgulvet må utbedres når baderommet skal oppgraderes. Dette kan ikke utelukkes slik badet fremstår i dag med de avvik som er registrert. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Ventilasjon Bad/Loft Det er installert villavent på kaldloftet. Baderommet er dekket av dette anlegget. Det er ikke luftespalte under døren. Vurdering av avvik: • Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Konsekvens/tiltak • Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l. Kostnadsestimat: Under 10 000

Overflater vegger og himling 1. etg bad Det er fliser på vegger og tak-plater i himling. Vurdering av avvik: • Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet Det er vindu i dusjsonen, og ramme og foringer er av tre. Konsekvens/tiltak • Uegnede materialer må fuktbeskyttes/utskiftes.

Overflater Gulv 1. etg bad Fliser på gulvet. Varmekabler. Fall på gulvet er lasermålt, og det er 19mm fall til sluk på dette gulvet. Vurdering av avvik: • Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er ikke 25mm høyde fra topp sluk til topp synlig membran ved terskel. Det er også slitasje i fuger, og noe mugg i elastisk fug i overgang gulv/vegg i dusj. Konsekvens/tiltak Våtrommet fungerer med avviket, men det er viktig med gode rutiner i forhold til rengjøring av sluk. Noe lokale tiltak i forhold til avvik i fuger/elastisk fug.

Sanitærutstyr og innredning 1. etg bad Utstyret som er installert i dette rommet er i alminnelig god kvalitet, og det er i god stand. Vurdering av avvik: Toalett renner over i cisterne på befaringsdagen. Konsekvens/tiltak Det kan påregnes tiltak. Evt må innmat i toalett skiftes, eller toalettet i sin helhet. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Ventilasjon Loft/Bad Det er installert villavent på kaldloftet. Baderommet er dekket av dette anlegget. Det er ikke luftespalte under døren. Vurdering av avvik: • Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Konsekvens/tiltak • Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l. Kostnadsestimat: Under 10 000

Tilliggende konstruksjoner våtrom 1. etg Bad Det er hulltatt i vegg på soverommet. Det måles fuktprosent på 9 i området for hulltaking. Det er også registrert noe mugg og fuktmerker på plater mot dusj. Det er anbefalt og fjerne områder med mugg. Det bør vurderes måling av soppsporer i dette området. Vurdering av avvik: • Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen. Det er avvik i form av noe mugg og fuktmerker. Konsekvens/tiltak • Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Overflater Gulv Fliser på gulvet. Fall er ikke kontrollert da sluket ikke var synlig på befaringsdagen. Det er også utført innbygging av utstyr/maskin slik at denne er komplisert og vurdere. Vurdering av avvik: Det er ikke montert listverk/sokkelflis langs gulv/vegg og rommet fremstår derfor ikke ferdig. Det er synlig at fliser er lagt direkte på gammelt belegg som sannsynlig er fra byggeåret. Konsekvens/tiltak Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Elektrisk anlegg Det anbefales generelt å få det elektriske anlegget kontrollert i forbindelse med kjøp av bolig om det ikke foreligger el-kontroll som er 5 år eller nyere. Det lokale el-tilsyn er offentlig kontrollmyndighet på elanlegget. Merk at kost i dette avsnitt kun er dekkende for el-kontroll og ikke eventuelle avvik som måtte fremkomme på en el-kontroll. Kostnadsestimat: Under 10 000

Ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse for boligen datert 14.11.1990foreligger med følgende anmerkninger: - Røykvarsler på hovedplan må enten flyttes eller må det monteres 1 til. - Brannslukningsutstyr monteres straks - Inspeksjonsluke anordnes i soverom mot sør - rekkverk på innvendig trapp må utføres forskriftsmessig (10cam) - Takvann tilkobles Frist for utbedring utløp:  01.01.1991.

Ferdigattest på tilbygg datert 29.10.1996 foreligger.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Beliggende midt i hjertet av familieplassen Brakahaug. Ca 10 minutter kjøring til Haugesund sentrum, 2 minutter til Raglamyr og ALTI Amanda med de fleste fasiliteter. Raglamyr tilbyr også treningssenter og butikker innfor de fleste næringer. Obs bygg blant annet.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til boligformål.

  • kr 3 490 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • 3 490 000,00 (Prisantydning)
  • Omkostninger
  • 86 000,00 (Dokumentavgift)
  • 250,00 (Gebyr etingslysning)
  • 500,00 (Tinglysningsgebyr pantedokument kjøper)
  • 500,00 (Tinglysningsgebyr skjøte)
  • --------------------------------------------------------
  • 87 250,00 (Omkostninger totalt)
  • --------------------------------------------------------
  • 3 577 250,00 (Totalpris inkl. omkostninger)
  • --------------------------------------------------------
  • kr 104 400,- (Omkostninger totalt)
  • kr 3 594 400,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 14 750,- pr. 2024. Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk. I tillegg kommer renovasjon til HIM på kr 3 411,- pr år.

  Ligningsverdi

  kr 778 533,- for 2022 Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 14.05.2024 og selgers Egenerklæring datert 06.05.2024. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 24. mai 2024

 • Ansvarlig megler: Lars Erik Sørgård
 • Oppdragsnummer: 01240221
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.