Gamle Skjoldavegen 10

Haugesund
Prisantydning

1 390 000,-

Solgt
 • BRA98㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom1
 • Byggeår
 • Omkostninger51 900,-
 • Totalpris1 441 900,-

Koselig enebolig med dobbel garasje - Attraktiv beliggenhet like ved turområder - Renoveringsbehov!

Beskrivelse

Boligen holder hovedsakelig standard fra byggeår og moderniserende tiltak må forventes. Likevel er boligen praktisk innredet med det meste en trenger på hovedplan. Store vindusflater i stue, vedovn, originalt og stilig kjøkkeninnredning som gjerne kan bevares og et romslig soverom. Toalettrom og bad ligger vegg- i vegg og kan åpnes til fordel for større baderom.

Underetasjen blir i hovedsak benyttet som vaskekjeller, verksted og oppbevaring. Tidligere ble også det ene rommet disponert som gjesterom/ kjellerstue. Det er varierende høyde i etasjen, og ikke alle rom holder 190cm høyde.

Detaljer

Boligen er over to plan og inneholder: Første etasje: Gang, baderom, toalettrom, soverom, stue og kjøkken. Underetasje: Vindfang, bod, rom brukt som soverom og verksted. Dobbel garasje.

Bygningsinformasjon

Bebyggelsen består av enebolig med underetasje og første etasje. Frittliggende garasje. Bolig med grunnmur av betong og noe murstein. Vegger i opprinnelig del av boligen er oppført i tømmerkonstruksjon. Bindingsverkkonstruksjon i tilbygget. Fasader kledd med liggende og stående bordkledning. Takkonstruksjon av tre utført som valmet tak, tekket med steinbelagte stålplater. Vinder og dører av tre. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Det foreligger ikke opprinnelige bygningstegninger av verken enebolig eller garasje. Det foreligger tegninger av tilbygg (soverom 1. etasje). I tegningene kan vi se at boligens fasade og planløsning hovedplan stemmer med dagens bruk. Megler kan ikke kontrollere innredning av underetasje. I 2005 har kommunen registrert inn garasje i matrikkelrapport, men megler har ikke mottatt dokumentasjon på bygningen.

Ukjent byggeår. Det foreligger ikke dokumentasjon som kan bekrefte boligens byggeår. I følge opplysninger fra eier antas det at boligen ble oppført ca. 1950.

Følgende momenter har fått tilstandsgrad 2 og 3 i tilstandsrapporten: TG3: -Utvendig: Det ble registrert råtedannelse i taksperre (takbjelke) ved pipen. Det er flere steder med merker etter tidligere fuktighet, men det ble ikke registrert fuktighet ved måling. Det er registrert symptom på aktivitet fra borebiller (mott) i deler av takkonstruksjonen. Det ble registrert råtedannelse i vinduer. Det er knust glass i vindu i underetasjen. -Innvendig: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. TG3 gis med bakrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er 34 mm skjevhet målt gjennom hele stuen. Fire sider av pipen skal være synlige når pipen er murt med murstein. Det er synlig fuktighet i kjelleren. -Våtrom (første etasje bad): Det er lekkasje i overgang mellom sluk og avløp. Rommet med tilhørende tettesjikt har passert sin estimerte levetid. -Tekniske installasjoner: Et tett sikringsskap bidrar til å forhindre spredning av brann i tilfelle det oppstår en elektrisk feil eller kortslutning inne i skapet. Ved å begrense tilgangen til oksygen, kan et tett skap bidra til å hindre at en brann får næring og redusere omfanget av skadene. Det ble registrert manglende inndekning av strømførende komponenter i boligen. Ledninger bærer elektrisk strøm og å berøre dem kan føre til elektrisk støt. Dette kan være mildt og forårsake ubehag eller alvorlig med potensielt dødelige konsekvenser, avhengig av strømstyrken og varigheten av eksponeringen. Det anbefales å gjennomføre el-kontroll hvert 5. år. -Tomteforhol: Mer enn halvparten av forventet levetid på dreneringen er overskredet. Det ble registrert fuktighet i underetasjen. TG2: -Utvendig: Det er satt opp plast samt løsning for å samle opp vann under gjennomføringer for ventilasjon. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det ble registrert liten/ingen lufting bak kledningen. Det er malingsflass og stedvis råtedannelse i kledningen. Det ble registrert malingsflass i omramming rundt vinduer. Dører med tilhørende pakninger og hengsler har passert halvparten av sin estimerte levetid. Det ble registrert malingsflass. Det ble registrert sprekkdannelse. -Innvendig: Det er merker etter fuktighet i hjørnet på soverommet, men det ble ikke registrert fuktighet ved måling. Målt høydeforskjell på mellom 10-20 mm innenfor en lengde på 2 meter. TG2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er 11 mm skjevhet målt over 2 meter i soverom. Det er 20 mm skjevhet målt over 2 meter i boden. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Det ble registrert dører som tar i karm/terskel. Det er generell slitasje i noen dørvridere. Kjøper kan forvente gnagere. -Våtrom: Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Det er konstatert rørbrudd/lekkasje fra rommet under. -Kjøkken: Det er noe overflateslitasje samt skade i håndtak. Ventilatoren er gammel, men fungerer. Det er noe ulyd ved oppstart. -Spesialrom: Det er noe slitasje i tapet på veggen. -Tekniske installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vann og avløpsledninger. Varmtvannstanken er koplet med plugg i stikkontakt. Avvik som angår sikkerhet gjelder uavhengig av gjeldende regelverk ved montering. Det er ikke tettesjikt i rommet. Varmtvannstanken er eldre enn 20 år. -Tomteforhold: Det ble registrert riss/sprekkdannelse i grunnmuren. Årsak: Sprekkdannelser kan for eksempel oppstå på grunn av setninger eller manglende armering. Det er malingsflass. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vann og avløpsledninger.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Jf. plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Det foreligger ferdigattest på tilbygg - 11,7 m2 datert 06.11.1974.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger. Det er usikkerheter rundt hvor avløp fra kjøkken og vaskekjeller går. Kjøper oppfordres å undersøke dette nærmere.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger i et veletablert og barnevennlig område. Like utenfor boligen finnes flere flotte turområder, i tillegg kort vei til busstopp, matbutikk, barnehage og barne- og ungdomsskole.

  Adkomst

  Se Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til boligformål. Eiendommen grenser til friområde i kommuneplankart mot vest (turområde).

  • kr 1 390 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • 1 390 000,00 (Prisantydning)
  • Omkostninger
  • 38 500,00 (Dokumentavgift)
  • 250,00 (Gebyr etingslysning)
  • 500,00 (Tinglysningsgebyr pantedokument kjøper)
  • 500,00 (Tinglysningsgebyr skjøte)
  • --------------------------------------------------------
  • 39 750,00 (Omkostninger totalt)
  • --------------------------------------------------------
  • 1 429 750,00 (Totalpris inkl. omkostninger)
  • --------------------------------------------------------
  • kr 51 900,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 441 900,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 9 208,- pr. 2023. Kommunale avgifter inneholder vann, avløp, feiing og eiendomsskatt. Kommunale avgifter kan variere etter bruk. I tillegg kommer gebyr for renovasjon fakturert av HIM IKS på kroner 3 411 inkl. mva (prisen er oppdatert for 2024). Renovasjonsgebyret faktureres forskuddsvis to ganger årlig. Totale kommunale avgifter blir da på følgende: 12 649 kroner.

  Ligningsverdi

  kr 495 690,- for 2022

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger takstrapport, selgers egenerklæring, grunnkart og reguleringsplankart. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 22. mai 2024

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01240151
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.