Grensegaten 2

Karmøy
Prisantydning

1 990 000,-

 • BRA123㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1938
 • Omkostninger66 900,-
 • Totalpris2 056 900,-

Enebolig over tre plan med beliggenhet i sentrum av Kopervik - Gangavstand til "alt" - Moderniseringsbehov!

Beskrivelse

Boligen har hatt jevnlig vedlikehold og bygningsdeler er fornyet og modernisert etter behov. Etter overtakelse av dagens eier er samtlige vinduer i hovedetasje og loft fornyet, boligen ble malt i 2023, og taktekke på garasje er fornyet. Det ble i tillegg gruset ny og bedre parkeringsplass på tomten. Ytterdør til underetasje samt støpt trapp. De fleste innervegger er malt i moderne fargevalg.

 • Stue og kjøkken i hovedetasje av god størrelse. Rommet er naturlig inndelt i naturlige soner for spisestue og tv- stue. Kjøkkeninnredningen er lys og tidsriktig, og inneholder komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap. Varmepumpe.
 • Det finnes gjestetoalett i hovedetasje, i tillegg til baderom med opplegg for vaskemaskin på loft.
 • Loftsetasjen er i dag innredet med tre soverom av bra størrelse. Soverommene er nylig malt i duse og moderne toner.
 • Underetasjen ble modernisert av tidligere eier og er innredet med gang, en stor bod, stue og kjøkken i åpen løsning samt bad/ vaskerom. Stue og baderom er godkjent bruksendret i Karmøy kommune.

Det må likevel forventes videre oppgraderinger av blant annet taktekke, baderom loft og gjestewc i hovedetasje.

Detaljer

Boligen er over tre plan og inneholder: Underetasje: Gang, stue og kjøkken, bad/ vaskerom samt bod. Første etasje: Entre, gjestewc samt stue og kjøkken. Loftsetasje: Gang, tre soverom samt bad/ vaskerom. Garasje/ carport

Bygningsinformasjon

Taktekkingen er av skifertakstein. Takrenner og nedløp i plast. Veggene har trekonstruksjon av ukjent utførelse. Kledning av liggende bordkledning. Malte trevinduer med 2- lags glass og PVC vinduer med 2-lags glass. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Det foreligger bygningstegninger av enebolig med plantegninger. Både av nybygg og tilbygg av inngangsparti. Loftsetasjen er godkjent som soverom, stue, kammers, gang og kjøkken. Hovedetasjen er godkjent som soverom, stue, kammers og kjøkken. Kjelleretasjen er i tegninger godkjent som vaskerom, rulle, koks og ved, wc og koks og ved. Det er foretatt en bruksendring av kjeller. Bruksendringen gjelder to boder omgjort til stue og baderom. Godkjenning fra kommune foreligger. Det foreligger ikke tegninger av garasje.

Følgende momenter har fått tilstandsgrad 3 og 2 i tilstandsrapporten: TG3: -Utvendig: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen og undertak. Takstein er i normal stand tatt alder i betraktning. Den bærer allikevel preg av naturlig elde og slitasje. Det mangler forøvrig en takstein mot øst. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Alder på takrenner/beslag mm gjør at de generelt er i sluttfasen på levetid. Takvann ledes ikke vekk fra grunnmuren. Det er ikke montert snøfanger hvor folk ferdes. Det er registrert fuglereir i takkonstruksjon mot øst. Det er skade på takrenne og nedløp. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Konstruksjonene har omfattende skjevheter. Det er noe skjevheter, fukt, dagslys mm registrert på loft. Dette er relativt vanlig tatt byggeår i betraktning. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Vinduene i mur har manglende eller dårlig tetting i overgang mm. Det er ikke montert rekkverk. Trapper holder ikke dagens krav til rekkverk/håndlist. -Innvendig: Det er registrert skjevheter over 3 cm. i alle etasjene. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Denne boligen er vurdert som enebolig i sin helhet. Trapp mellom kjeller og første etasje holder ikke krav som stilles iht sikkerhet mm. Denne trappen fungerer i større grad som en stige. Den er i tillegg plassert tett opp under den andre trappen som gir redusert høyde. Trapp mellom første etasje og loft fremstår som slitt. Det er lagt noe laminat i trinn, men arbeid fremstår som u-ferdig. -Våtrom loft bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Våtrom bærer preg av eldre byggeskikk og holder derfor ikke dagens standard til våtrom. I tillegg har rommet en naturlig elde og slitasje. Dette medfører en naturlig risiko for fukt/fuktskader i konstruksjon mm. -Spesialrom: Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Rom mangler ventilering. Toalett renner på befaring. -Tomteforhold: Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Det er fare for fotgjengere som passerer eiendommen. Nytt gjerde på minimum 1 meter bør etableres.

TG2 (Avvik som kan kreve tiltak): -Utvendig: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Bunnstokken er noe fuktig og moden for utskiftning. Det er ikke lufting i underkant på kledning. (usikkert om det er isolert). -Innvendig: Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. -Våtrom, kjeller bad: Overflaten har fuktskjolder. Det er motfall fra dusj og til døren på gulv. Det er fuktmerker i fuger. Arbeid fremstår som u-fagmessig utført. Det er påvist riss/sprekker i utstyr på våtrommet. Skade på speil. Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen. Noe høy fukt i bunnsvill, men dette er trolig naturlig bakkefukt. -Kjøkken: Benkeplate mangler laminering i ender. Tapet på vegg har løsnet noe. Flere ledninger som ikke er festet. Noe skader på laminat gulv. Vifte er preget av elde og det er knekt noe plast på front av ventilator. -Tekniske installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Selv om elkontroll er utført er det registrert enkelte løse ledninger som bør ordnes. Ny kontroll er derfor å anbefale. -Tomteforhold: Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert noe riss/sprekker ved muren til påbygg/toalett.

TG2 (Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak): -Utvendig: Hoveddøren bærer preg av elde og slitasje. Alder tilsier at den er i sluttfasen på forventet levetid. Kjellerdøren er noe nyere, men bærer noe preg av slitasje. Terrasse ligger rett på terreng og er ikke overflate behandlet. Dette gir redusert levetid. -Innvendig: Arbeid i huset fremstår generelt som svakt faglig utført, mye bærer preg av naturlig elde eller at det er vedlikeholdt på budsjett. Det er høydeforskjeller, knirk, bruksmerker, skader og ujevn farge på maling mm. Pipe og vedovn er av en alder hvor oppgradering av ovn og rehab må kunne forventes av pipeløp. Det henger for øvrig lapp i huset om at pipen ikke er feiet/kontrollert. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er registrert noe høyere fukt i bunnsvill. Det er registrert u-fagmessig utførelse av vegger mot grunnmur (fare for fukt vandring). Det er dårlig inneklima i rommene, trolig pga. fukt eller lignende. Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Det er fjernet en del dører og karmer mellom rom. F.eks: første etasje har stue ikke dør til kjøkken og gang. Dører på loft er fra byggeår og bærer preg av elde og slitasje. -Våtrom kjeller bad: Arbeid bærer preg av u-fagmessig utførelse. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på membran og sluk, og dette settes derfor i TG2. Kjøper overtar den naturlige risikoen dette medfører. I enkelte tilfeller kan dette medføre total renovering av bad (ukjent utførelse og type materialvalg). -Tekniske installasjoner: Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning. Det er ikke sluk i rommet til rør i rør, men hull i betong gulv. Skapet er ikke undersøkt da dette er låst. Det er registrert noe kobber av ukjent alder. Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det er ikke registrert lufting på avløp. Det antas at rør har noe varierende alder. Det er påvist avvik i ventilasjonsløsning i forhold til gjeldende krav på oppføringstidspunktet. Det er ett soverom som mangler ventil på loft. Vindu kan for øvrig åpnes. Det er ikke registrert ventiler på vegg utvendig med unntak av kjelleren. Det er ikke tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Tank mangler godkjent avløp. -Tomteforhold: Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Alder på fuktsikring/drenering tilsier at denne har begrenset effekt. Det er påvist dårlig fall eller flatt terreng inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger. Det er iht. dagnes standard krav om at terreng heller 3 meter vekk fra grunnmur med helling på minimum 1:50. I de tilfeller det ikke er utført anses det som avvik på terreng. Det er trykkfall ved tapping av to kraner samtidig, indikerer svekket effekt på vannledning. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Når rør passerer 25 år oppstår det generelt en naturlig risiko for svikt. Rør har generelt svært varierende levetid før slik svikt oppstår og lokale forhold kan ofte bety en stor forskjell.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Jf. plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Det foreligger ferdigattest på bruksendring, fra tilleggsdel til hoveddel i kjeller/ enebolig datert 19.06.2024.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet. Kjelleretasje er ikke godkjent som egen enhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Eiendommen har beliggenhet midt i sentrum av Kopervik. Fra boligen er det kort avstand til de aller fleste fasiliteter som byen har å tilby, som handlemuligheter, kino, frisør, spisesteder, bibliotek, skole, barnehage og bussholdeplass.

  Adkomst

  Se Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område omfattet av sentrumsplanen. Eiendommen er regulert til bolig/ forretning/ kontor.

  • kr 1 990 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 15.900,-
  • kr 66 900,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 056 900,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 14 284,- pr. 2023. Kommunale avgifter inneholder vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Ligningsverdi

  kr 425 635,- for 2022

 • Diverse

  Det gjøres oppmerksom på at vedlagte plantegninger ikke stemmer hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar, samt at avvik og feil kan forekomme.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger takstrapport datert, selgers egenerklæring, grunnkart og reguleringsplankart. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 25. jun. 2024

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01240267
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.