Haglandsvegen 106

Haugesund
Prisantydning

2 690 000,-

Solgt
 • BRA151㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1957
 • Omkostninger84 400,-
 • Totalpris2 774 400,-

Betydelig oppgradert (2015 og 2022) og koselig enebolig på naturskjønn tomt (2,4 mål). Smådyrshus. 75 kvm terrasse

Beskrivelse

Gjennomgående høy standard med nye laminatgulv som skal tåle litt "inn og ut gåing", Malt trepanel og slette vegger. 2 flotte bad med baderomspanel på vegger og fliser på gulv + sokkel. Varmekabler i begge rom.

Gang med skyvedørsgarderobe i tillegg til vanlig heng for jakker og yttertøy. Vinkelstue med vedfyringsovn og 2 utganger til husets terrasse. En skyvedør og en dobbeldør hvor man kan åpne helt opp. God plass til flere sittegrupper. Sort og lekkert kjøkken fra EPOQ med alle hvitevarer integrert. Laminat benkeplate. Bad med dusjkabinett, wc og seksjon.

Loft: 3 soverom av god størrelse med plass til det man trenger. Lekkert bad med badekar, wc og seksjon med speil. Innvendig bod.

Kjeller: Grovkjeller/Boder Vaskerom med trapp innvendig til gang.

Arbeid utført i 2022: Alt arbeid er utført av eller under ansvar fra Optimal Bygg AS. Byttet kledning og etterisolerte øst og sør samt byttet enkelte kledningsbord mot nord og vest. Hele inngangspartiet. Bygget ny, stor terrasse (ca 75 kvm) på hele sør og vestsiden av huset med kvalitets terrassebord (TREX). Ny dør ut til terrasse både fra stue (skyvedør) og fra kjøkken (dobbeldør). Alle vinduer på hovedplan levert av Førre trevare AS. Lagt nytt gulv på hovedplan (gulvet er godkjent for utendørsbruk), nytt gulv i trappen og nytt gulv i gang i 2 etg. Bad etablert i 2 etg med fliser på gulv, varmekabler i gulv, baderomspanel på vegger. Baderomsseksjon, badekar og wc. Det er mulig å få lagt inn opplegg for vaskemaskin på dette badet. Nytt rør i rør system, membran og alt annett som medfølger nyeste TEK krav. Ev rør har utført alt av rør og avløps- arbeid i forbindelse med bad og kjøkken. Stilig EPOC kjøkken med alle hvitevarer integrert.

Bygget uthus som ble brukt av nåværende til dyrehold av smådyr. Bygget er oppført av snekker som vennetjeneste. Hus malt i 2023 og 2024.

Arbeid som er utført i 2015: (Informasjon fra forrige selgers egenerklæring) Bad 1 etg: Renovert av tidligere eier i 2015. Baderomspanel på vegger og fliser på gulv. Tak byttet i 2015: Byttet deler av sutak, la ny vindpapp, nye lekter og nye aluplater. Arbeid utført av tømrer Eirik Hansen (Informasjon fra forrige selgers egenerklæring) Koblet på kommunalt vann i 2015 (Informasjon fra forrige selgers egenerklæring)

Detaljer

Gang, bad, stue, kjøkken, soverom, soverom, soverom, innvendig bod, bad, vaskerom og kjellerbod.

Bygningsinformasjon

Nedløp og beslag Takrenner, nedløp og beslag i metall. Fall på renner er ikke kontrollert. Det var fint vær på befaringsdagen og det var ikke synlige lekkasjer på renner. Takrenner må kontrolleres for lekkasjer når det er regnvær. Vindskier fremstår som i god stand. Det kan for øvrig påregnes hyppigere vedlikeholdsintervaller på slike bygningsdeler da de er spesielt utsatt. Det er normalt og skifte takrenner i forhold til omlegging av tak. Vurdering av avvik: • Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. • Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke snøfangere på tak. Dette var ikke et krav når denne boligen ble oppført. Kravet meldte seg for øvrig den dagen taket tekket om. Det er da krav om snøfangere hvor folk normalt ferdes. Alle taknedløp er ikke tilkoblet rør mot grunn. Konsekvens/tiltak • Det bør lages system for bortleding av vann fra taknedløp ved grunnmur. • Andre tiltak: Det kan påregnes installasjon av snøfangere da dette ble krav når taket ble tekket om. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Dører Ytterdører i alminnelig god kvalitet. Dørene er funksjons testet og de fungerer som tiltenkt. Alle dører untatt kjeller dør er av nyere dato og i god stand. Anbefalt vedlikeholdsintervall er 2-6 år. Vurdering av avvik: Det er skader/råteskader på kjellerdøren. Konsekvens/tiltak Det kan påregnes utskifting av kjellerdør. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Utvendige trapper Utvendige trapper i betong. Betongdekke ved kjellerdør og under terrasse. Vurdering av avvik: Det er ikke installert rekkverk på hovedtrapp. Det er over 0,5m til underliggende nivå fra øverste trinn. Det er store skader på trapp/dekke ned til kjeller og også platting under terrasse. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Pipe og ildsted Det er teglsteinspipe i denne boligen. Pipen er fra byggeåret. Det er påsatt utvendig heldekkende beslag i 2022. På eldre piper kan det påregnes jevnlig vedlikehold. Vedovn installert i stuen. Vedovn er av nyere dato. Pipe eller ildsted er ikke tetthets eller funksjonsprøvd. Det er eier som til enhver tid er ansvarlig for at piper og ildsteder som er i bruk tilfredsstiller dagens krav. Det er kommunal etat som er kontrollerende myndighet for piper og ildsteder. Det anbefales generelt kontroll (tilsyn) fra kommunal etat ved boligsalg. Vurdering av avvik: Alle fire sider på pipeløpet er ikke synlige. Dette er et krav om ikke pipeløpet er rehabilitert. Om pipeløpet er rehabilitert er kravet 2 synlige sider. Det er ikke tilstrekkelig ildfast plate foran ildsted. Konsekvens/tiltak • Pipevanger må gjøres tilgjengelig. • Det må monteres ildfast plate under/foran ildsted. Det kan påregnes tiltak i forhold til registrerte avvik. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Ferdigattest

Ferdigattest enebolig datert 09.02.1961 Terrasse er ikke omsøkt og godkjent i kommunen.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og septik (tømmes av HIM hvert 2. år) via private stikkledninger.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Hagland er kjent for sin landlige beliggenhet med sauer og lam som nærmeste nabo. Grønne enger og spredt boligbebyggelse samt svaberg og flott havutsikt. Man bruker ca 12 minutter i bil inn til Haugesund sentrum og ca det samme til Sveio sentrum.

  Adkomst

  Ta av fra Tittelsnesvegen inn på Haglandsvegen og følg vegen innover i ca 3 minutter. Da kommer huset på venstre side.

  Regulering

  spredt boligbebyggelse. Eiendommen ligger i LNFR-område (landbruk, natur og friluft samt reindrift). I dette området er det nødvendig med søknad om dispensasjon for eventuelle fremtidige endringer/byggetiltak.

  • kr 2 690 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 15.900,-
  • kr 84 400,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 774 400,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 5 375,- pr. 2024. Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk. I tillegg kommer renovasjon fra HIM på kr 3 411,- pr år og slamavgift bolig på kr 1 585,- hvert 2. år.

  Ligningsverdi

  kr 545 783,- for 2022 Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert  03.06.2024 og selgers Egenerklæring datert 27.05.2024. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 18. jun. 2024

 • Ansvarlig megler: Lars Erik Sørgård
 • Oppdragsnummer: 01240234
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.