Halvardstunet 38

Haugesund
Prisantydning

2 690 000,-

Solgt
 • BRA90㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1977
 • Omkostninger84 400,-
 • Totalpris2 774 400,-

Flott og modernisert enderekkehus med stor, lun og solrik terrasse. Betydelig oppgradert de siste 5-6 årene.

Beskrivelse

Gjennomgående standard med flott og nyere enstavs parkett i gang, stue, kjøkken og soverom 2 etg. 3 stavs parkett og teppe på de to soverommene i 1 etg. Malte overflater på vegger.

Vindfang med skyvedørsgarderobe. Fliser på gulv. Gang med trapp. Varmekabler i gulv. Bod under trapp. Hovedsoverom med stor garderobe. Soverom 2 er også av god størrelse med garderobe. varmekabler i gulv.
Lekkert bad som ble pusset opp av forrige eier i 2019 iflg selger. Fliser på gulv + sokkel og i hele dusjsone. Mosaikkflis i dusjsone på gulv. Malte slette vegger ellers. Fossefallsdusj i glassvegg. Baderomsseksjon og wc. Varmekabler i gulv. Praktisk vaskerom med god plass til både vaskemaskin og tørketrommel. Helfliset og varmekabler i gulv.

Varmepumpe fra 2021 i trappen.

2 etg

Romslig stue i delvis åpen løsning til lyst og fint Norema kjøkken med heltre benkeplate og integrerte hvitevarer. Pusset opp ca samtidig som badet av forrige eier. Stuen har god plass til valgfri sittegruppe og spisebord. Montert vedfyringsovn. Utgang til boligens store terrasse. Her har man terrasse vendt mot vest samtidig som den ligger med god le fra nord. Plassmontert utekjøkken og hagemøbler. Soverom 3 av god størrelse.

Taket ble lagt om i 2015 iflg selger.

Detaljer

Vindfang, gang, soverom, bad, vaskerom, soverom, bod, stue og kjøkken

Bygningsinformasjon

Veggkonstruksjon Yttervegger er oppført i bindingsverk i tre som er utvendig kledd med stående og liggende trepaneler. Isolasjonsevne er ikke kontrollert. På flater som er enkle og kontrollere, registreres det ingen avvik som vil ha konstruksjonsmessig negativ betydning. Det er behov for generelt vedlikehold av utvendige overflater på denne boligen. Noe bruksmerker og andre mindre svakheter kan ikke utelukkes selv om de ikke er spesielt kommentert i denne rapport. Vurdering av avvik: • Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er noe stedvis råteskader på kledning. Det er også noe generell slitasje. Konsekvens/tiltak • Råteskadet trekledning må skiftes ut. Det kan påregnes utskifting av kledning med råteskader. Det er også et behov for utvendig vedlikehold. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Vinduer Vinduer i tre med tre-karm og isolerglass av varierende alder. Enkelte vinduer er funksjons testet og de fungerer som tiltenkt. Vurdering av avvik: • Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. • Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er noe utvendig slitasje på vinduer i 2 etasje mot vest. Det er også noe tegn til innvendig kondensering på eldre trerammer som i stuen. Dette kan være tegn på at boligen er noe underventilert. Konsekvens/tiltak • Det må foretas lokal utbedring. • Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Det kan påregnes normalt vedlikehold av treverk utvendig på vinduer. Det kan også vurderes og utbedre ventilering av boligen. Kostnadsestimat: Under 10 000

Overflater vegger og himling Vaskerom Det er fliser på vegger og takplater i himling. Vurdering av avvik: • Det er avvik: Det foreligger ingen dokumentasjon på faglig utførelse. Konsekvens/tiltak • Tiltak: Generell oppgradering kan ikke utelukkes grunnet manglende dokumentasjon. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Overflater Gulv Vaskerom Fliser på gulvet. Varmekabler. Fall på gulvet er lasermålt, og det er fall til sluk på dette gulvet. Vurdering av avvik: • Det er avvik: Det foreligger ingen dokumentasjon på faglig utførelse. Konsekvens/tiltak Generell oppgradering kan ikke utelukkes grunnet manglende dokumentasjon.

Sluk, membran og tettesjikt Vaskerom Det er ikke fremlagt dokumentasjon på membran eller tette-sjiktet på befaringsdagen. Vurdering av avvik: • Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Normal levetid for membraner i gulv på våtrom er 15 - 25 år. Konsekvens/tiltak • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Avvik har ingen umiddelbar konsekvens, men basert på at det ikke foreligger dokumentasjon kan ikke oppgradering utelukkes. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Overflater og innredning Kjøkken Norema kjøkkeninnredning med glatte fronter. Benkeplate i heltre. Det er integrert oppvaskmaskin, kjøl/frys, platetopp og stekeovn. Overflater, innredning og fastmontert utstyr er i god stand, og det er ikke registrert avvik utover normal slitasje på befaringsdagen. Vurdering av avvik: • Det er ikke montert komfyrvakt i kjøkkenet som er krav på dette kjøkkenet ut ifra alder. Konsekvens/tiltak • Komfyrvakt må monteres. Det er påregnelig at dette installeres. Kostnadsestimat: Under 10 000

Varmtvannsbereder Det er installert ca 200l bereder i denne boligen. Det fremkommer at bereder er skiftet av forrige eier som egeninnsats. Vurdering av avvik: • Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er anbefalt og koble bereder spå over 1500W direkte via fast punkt eller vedlikeholdsbryter. Konsekvens/tiltak • Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. Det er anbefalt og koble bereder direkte.

Elektrisk anlegg Det anbefales generelt å få det elektriske anlegget kontrollert i forbindelse med kjøp av bolig om det ikke foreligger el-kontroll som er 5 år eller nyere. Det lokale el-tilsyn er offentlig kontrollmyndighet på elanlegget. Merk at kost i dette avsnitt kun er dekkende for el-kontroll og ikke utbedring for eventuelle avvik som måtte fremkomme på en el-kontroll. Kostnadsestimat: Under 10 000

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Jf. plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Det foreligger innflytningstillatelse fra Haugesund kommune datert 25.11.1976

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen. Varmekabler i gang, bad og 1 soverom. Vedfyringsovn. Elektrisk. Varmepumpe installert i 2021.

 • Beliggenhet

  Beliggende i flotte Kvalsvik med umiddelbar nærhet til Kyststien. Skole og barnehage i umiddelbar nærhet og ca 15-20 minutter gange til Haugesund sentrum. Gode bussforbindelser.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til boligformål.

  • kr 2 690 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 15.900,-
  • kr 84 400,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 774 400,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 10 993,- pr. 2024. Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk. I tillegg kommer renovasjon fra HIM på kr 3 411,- pr år

  Ligningsverdi

  kr 580 390,- for 2022 Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert  24.04.2024 og selgers Egenerklæring datert 11.04.2024. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 22. mai 2024

 • Ansvarlig megler: Lars Erik Sørgård
 • Oppdragsnummer: 01240141
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.