Haukelivegen 1011

Etne
Prisantydning

1 090 000,-

 • BRA128㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1950
 • Omkostninger44 400,-
 • Totalpris1 134 400,-

Eldre tømret enebolig like ved Etne Sentrum med flott usikt

Beskrivelse

Huset bærer preg av naturlig elde og eldre byggeår. Huset er av en alder som tilsier at det er moden for noe modernisering/oppgradering.

Tilbygg Alder er ukjent. (1980 eller tidligere).

Boligen har mursteinspipe og vedovn. Det er montert varmepumpe.

Modul kjøkken i normal god stand fra 2015 iflg eier. Hvitevarer er innebygget i innredning. Laminert benkeplate i normal stand.

Utvendige avløpsrør er av plast fra 1995. Det er septiktank av glassfiber med overløp til grøft og utvendige vannledninger er av plast (PEL). Utvendige vannledninger er fra 2016 og privat brønn.

Overflater: Kjeller Betong/mur overflate.

1 etasje Gulvbelegg og laminat på gulv, vegger i tømmer og panel i himling.

Loft Laminat gulv, malt tømmer/panel på vegger og hvitmalte takplater.

Detaljer

Kjeller: Grovkjeller

1 etasje: Gang , Stue med tømrede vegger, vedovn og varmepumpe, Kjøkken m/ innredning fra 2015 og integrerte hvitevarer, Bad m/innredning og dusjmulighet.

Loft: Gang / Kontor og 3 Soverom.

Bygningsinformasjon

Bygningen har betonggrunnmur. Påbygg i lettbetong blokker som er pusset. Boligen har mest sannsynlig støpt plate mot grunn. Mellom etasjer er det bjelkelag i treverk. Veggene har trekonstruksjon av ukjent utførelse. Fasade/kledning har liggende bordkledning. Det er opplyst at kledning ble skiftet ca. 1988/89. Det er eldre ås-tak konstruksjon. Det er luke med stige opp til kaldloft. (u-isolert) Taktekkingen er av skifertakstein. Takrenner og nedløp i plast.

Det foreligger godkjente og stemplede tegninger fra et påbygg. Men tegningen er vanskelig å lese og tyde. Megler kan derfor ikke se hva påbygget gjelder eller når tegningen er datert. Opprinnelige tegninger fra byggeår finnes ikke i kommunens arkiv.

I vedlagt tilstandsrapport fra takstmann fremkommer følgende TG3 avvik: Utvendig > Taktekking Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Våtrom > 1 etasje > Bad > Generell Tomteforhold > Drenering Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter

TG2 avvik som kan kreve tiltak: Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Utvendig > Dører Innvendig > Pipe og ildsted Innvendig > Rom Under Terreng Innvendig > Krypkjeller Innvendig > Innvendige dører Tekniske installasjoner > Avløpsrør Tekniske installasjoner > Varmesentral Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger

TG2 avvik som ikke krever umiddelbare tiltak: Utvendig > Nedløp og beslag Utvendig > Veggkonstruksjon Utvendig > Vinduer Innvendig > Overflater Innvendig > Radon Innvendig > Innvendige trapper Tekniske installasjoner > Vannledninger Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Tomteforhold > Terrengforhold Tomteforhold > Septiktank

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Jf. plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Privat vei opp fra E-134. Privat Brønn på nabo eiendom. Huset har septiktank som tømmes av kommunen. Størrelse på tank og når den tømmes varierer generelt.

Oppvarming

Boligen har mursteinspipe og vedovn. Det er montert varmepumpe.

10.04.2019 var siste tilsyn fra feier. Ingen anmerkninger eller avvik ble registrert.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger ca 1 km øst for Etne Senteret med flott utsikt over Etne Camping, Etne elva og halve bygda.

  Adkomst

  Fra sentrum følger man E 134 østover ut av sentrum. Ta til høyre like før man kommer til campingplassen. et kort stykke etter man har passert Felleskjøpet.

  Regulering

  Eiendommen er uregulert, men ihht kommuneplanen godkjent som boligeiendom som ligger i hensynssone.

  Delareal 1 755 m Boligbebyggelse, Nåværende Områdenavn B19.

  Det er planlagt gang- og sykkelsti samt utviding av E134, men dette berører ikke eindommen direkte da det gjelder ca 50-100 meter fra nederste del av grensa.

  • kr 1 090 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 15.900,-
  • kr 44 400,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 134 400,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 5 231,- pr. 2023. Eiendomsskatt 4 200,00 kr Feiing 1 031,00 kr I tillegg kommer renovasjon til HIM på kr. 3441,- pr. år.

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 21.03.24 og selgers Egenerklæring datert 14.03.24. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 7. mai 2024

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 01240126
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.