Hestaberg 43

Tysvær
Prisantydning

4 190 000,-

Solgt
 • BRA219㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom4
 • Byggeår2006
 • Omkostninger121 900,-
 • Totalpris4 311 900,-

Flott familiebolig - 4 soverom, 2 bad og 2 stuer - Dobbel garasje - Barnevennlig område

Beskrivelse

Enebolig med to etasjer. Inngang fra bakkeplan i 1.etasje.

Det er oppført frittstående dobbel garasje og en utvendig bod.

Boligen har normal bruksslitasje.

 • Vannbåren varme i 1. etasje og bad i 2. etasje.
 • Dobbel garasje
 • Usjenert og flat tomt
 • Flott opparbeidet hage
Detaljer
 1. Etasje: Hall m/trapp , Stue , Bad 1.etasje, Vaskerom , Soverom , Kjøkken

 2. Etasje: Loftstue , Bad 2.etasje, Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Bod

Dobbel garasje med bortsettingsloft

Bygningsinformasjon

Se vedlagte tilstandsrapport utarbeidet av Knutsen Takst datert 23.04.2024 der byggemåte er nærmere beskrevet, og også gitte tilstandsgrader fremkommer. Tilstandsgradene tilsier hvilken tilstand et objekt har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader og hva de angir, se s.4 i tilstandsrapporten.

På denne eiendommen har følgende fått tilstandsgrad 3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK Utvendig > Nedløp og beslag

På denne eiendommen har følgende fått tilstandsgrad 2: AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Utvendig > Utvendige trapper Innvendig > Radon Innvendig > Innvendige trapper Våtrom > 2.etasje > Bad 2.etasje > Overflater vegger og himling Våtrom > 1.etasje > Bad 1.etasje > Overflater vegger og himling Tomteforhold > Terrengforhold

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Våtrom > 1.etasje > Vaskerom > Overflater vegger og himling

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Se vedlagt rapport for mer informasjon.

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest for boligen datert 10.03.2006 og melding tiltak for oppføring av garasje datert 10.01.2005. Innredet rom på garasje er ikke tegnet inn på bygge meldte tegninger og er av selger brukt som bortsettingsloft.

Enkel og frittstående utvendig bod på østsiden av boligen er oppført uten byggemelding til kommunen og uten at nødvendig godkjennelse er gitt. Megler har fått følgende opplysninger av kommunen: " Det finnes ett tiltak/bygning på eiendommen som ikke er registrert i matrikkelen (markert orange på kart). Kommunen har ingen opplysninger om dette i sine arkiv. Tiltak som er utført eller oppført på eiendommen uten tillatelse etter plan- og bygningsloven er å regne som ulovlig oppført. Kommunen kan pålegge grunneier å rive/fjerne, uavhengig om det er denne eier som har utført/oppført tiltaket".

Eiendommen selges slik den fremstår og selger påtar seg ikke noe ansvar for å byggemelde eller få godkjent oppføringen nå i ettertid. Fra kommunen kan det komme reaksjoner overfor eier, ved f eks krav om riving eller krav om omsøking, ileggelse av overtredelsesgebyr mv. Uavhengig av reaksjonsform fra kommunen, blir dette kjøpers ansvar og risiko siden eiendommen selges slik den er.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Vann | Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikk- og fellesledninger. Avløp | Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikk- og fellesledninger.

Vei | Adkomst skjer via offentlig vei.

Oppvarming

Boligen har installert luft til vann varmepumpe for vannbåren varmesystem som varmer opp 1. etasje og bad på loft. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Vedovn i stuen, ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Grinde/Garhaug Sør

  Boligen ligger i et nyere boligfelt på Garhaug i Grinde. Det er kort og trygg gangvei ned til område med Skjold IL sitt idrettsanlegg med kunst- og gressbane, ballbinge, stor flerbrukshall og klubbhus.

  Grinde er kjent for å ha et aktivt miljø på fritiden for barn og unge. Like i samme området er det barneskole. Kort avstand til barnehage. Ved Stemnestaden er det bademuligheter og samlingsplass for familien.

  Ca. 3,5 km unna er Aksdal kjøpesenter med stor dagligvarebutikk, flere andre butikker og dagligbank. Her er også Tysværtunet med kino, bibliotek, svømmehall, klatrevegg og flere kulturtilbud.

  Boligen har meget gode solforhold.

  Adkomst

  Boligen merkes med «til salgs»-plakat fra Eiendomsmegler A.

  Åpner du annonsen på finn.no eller em-a.no, finner du en kartskisse. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en reiserute fra din startdestinasjon til boligen.

  Regulering

  Eiendommen er regulert til boligformål. Reguleringsplan Garhaug Sør gjelder. Eiendommen grenser til område for anlegg og drift av kommunaltek.

  • kr 4 190 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • 4 190 000,00 (Prisantydning)
  • Omkostninger
  • 116 250,00 (Dokumentavgift)
  • 250,00 (Gebyr etingslysning)
  • 500,00 (Tinglysningsgebyr pantedokument kjøper)
  • 500,00 (Tinglysningsgebyr skjøte)
  • --------------------------------------------------------
  • 117 500,00 (Omkostninger totalt)
  • --------------------------------------------------------
  • 4 307 500,00 (Totalpris inkl. omkostninger)
  • --------------------------------------------------------
  • kr 121 900,- (Omkostninger totalt)
  • kr 4 311 900,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 19 535,- pr. 2023. Avløp kr 9 180,10 Feiing kr 387,76 Vann kr 6 555,92 HIM kr 3 411,-

  Ligningsverdi

  kr 976 165,- for 2022

 • Diverse

  Kjøper er ansvarlig for å sette seg inn i salgsprospektet, reguleringsplaner, kommuneplan, beskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang på. Dersom noe er uklart, ta kontakt med megler slik at saker kan bli avklart før en bindende avtale finner sted.

  Det gjøres oppmerksom på at vedlagte plantegninger ikke stemmer hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar, samt at avvik og feil kan forekomme.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Tilstandsrapport Egenerklæring Grunnkart Vegstatuskart Vedlegget tilleggsinformasjon for gbnr 104/282.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 18. mai 2024

 • Oppdragsnummer: 01240135
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.