Idrettsvegen 48

Karmøy
Prisantydning

3 290 000,-

 • BRA196㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom5
 • Byggeår1951
 • Omkostninger95 980,-
 • Totalpris3 385 980,-

Kjekk familiebolig med garasje midt i Åkrehamn sentrum - Gangavstand til "alt" - Moderne innredet!

Beskrivelse

Boligen er jevnlig vedlikeholdt og har hatt en del oppgraderinger innvendig, blant annet: - Lekker og tidsriktig kjøkkeninnredning fra ca. 2014. - Baderommet i hovedetasjen ble pusset opp i ca. 2013 med plater på vegger og gulvbelegg på gulv. Rommet er innredet med wc, vask i seksjon med tilhørende skap med speilfront og dusjbadekar. - Baderommet i loftsetasjen ble pusset opp ca. 2020 med baderomsplater på vegg og gulvbelegg på gulv. Rommet er innredet med wc, vask i seksjon, dusjhjørne samt praktisk løsning for vaskemaskin og tørketrommel. Baderommet er i direkte tilgang hovedsoverommet. - Varmepumpe i underetasjen ble fornyet i 2021, og varmepumpe i stue i 2022. - De fleste overflater i underetasjen ble fornyet i 2012(ikke våtrom). - I løpet av det siste året er det bygget spilevegg samt malt stuen i hovedetasje. I tillegg er to av soverommene på loft samt yttergang malt i delikate fargevalg. - Resterende overflater er fornyet over tid.

Boligen fremstår som svært innbydende og moderne innredet. Det må likevel forventes utvendig vedlikehold av eiendommen.

Detaljer

Boligen er over tre plan og inneholder: Underetasje: Gang, to soverom, vaskerom, baderom samt stue tilrettelagt for kjøkkeninnredning. Første etasje: Gang, bad samt stue og kjøkken. Loftsetasje: Gang, bad/ vaskerom og tre soverom. Walk-in garderobe tilhørende hovedsoverom. Garasje.

Bygningsinformasjon

Grunnmur av betong og sparestein. Pusset og malt utvendig. Yttervegger i tømret konstruksjon. Kledd med liggende trepanel. Takkonstruksjon i tre utført som åset halvvalm tak. Tekket med skifer. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Det foreligger bygningstegninger på garasje datert 1986. Det foreligger ikke bygningstegninger av enebolig i Karmøy Kommune sine arkiv. Megler har av den grunn ikke mulighet til å sjekke hva som er godkjent innredet. Ved bruksendring må det søkes om og godkjennes av kommunen.

Ukjent byggeår. Megler har ikke mottatt dokumentasjon som kan bekrefte byggeår. Boligen er registrert tatt i bruk 11.11.1951.

Følgende momenter har fått TG3 og TG2 i tilstandsrapporten: TG3: - Det er ikke montert rekkverk eller sikring på balkongen. TG2: - Taktekket og undertaket er fra byggeår og en må forvente noe slitasje. Noe av skiferen ligger noe ujevnt. Taktekkingen på flatt tak over inngangspartiet og bad har noe slitasje. - Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler snøfangere på taket. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/ nedløp/ beslag. Det ble registrert manglende beslag på valm og rundt pipen. - Det ble registrert noe maling slitasje og stedvis råtedannelse på trepanelet. - Det er registrert symptom på aktivitet fra borebiller(mott) på deler av takkonstruksjonen. Det ble registrert betydelig maling slitasje og stedvis råte i gesims, takutstikk og dekkbord. - Varierende slitasje på vinduene. Fast lukkevindu i underetasjen. Punktert glass. Slitasje på vinduer av metall på høgloft. - Det ble registrert slitasje på balkongdør på loft. Punktert glass, råte og malingsslitasje. - Normal slitasje på terrasse/ balkong. - Lavt rekkverk på utvendig trapp. - Noe mindre bruksmerker, sprekkdannelse og misfarging på innvendige overflater. - Målt høydeforskjell på over 15mm gjennom hele rommet. - Det er ikke foretatt radonmåling, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. - Det ble påvist skade på ildfast stein i ovn. Noe riss og manglende beslag på utvendig del av pipe. - Det er manglende utførelse av rekkverk på trappene. Trapp til underetasjen tilfredsstiller ikke dagens standard og forskrifter. - Naturlig ventilasjon. - Sprekk i flis på bad. Det foreligger ikke dokumentasjon. Ukjent utførelse av tettesjikt. Det er ikke synlig klemring. Enkel utførelse av dusj. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger og avløpsledninger. - Noe rustdannelse på ventilbeslag. - Det er ikke påvist tilfredsstillende el- tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. - Automat sikringer. - Grunnmuren er innkledd på innsiden, men det ble ikke registrert unormal fuktighet ved hulltaking i stuen. Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig avløpsanlegg for overvann. - Det ble ikke registrert synlig sprekkdannelse. En må likevel forvente noe rissdannelse.

Primærrom

Bruksareal Kjeller: 58 kvm 1. etasje: 77 kvm 2. etasje: 61 kvm Primærrom Kjeller: 58 kvm Gang, to soverom, bad, vaskerom, mellomgang, stue/ kjøkken. 1. etasje: 77 kvm Gang, bad, stue/ kjøkken. 2. etasje: 61 kvm Gang, bad/ vaskerom samt tre soverom.

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen. Vedovn i stue.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger meget sentralt på Åkra like ved idrettsanlegg. Kort avstand til barnehage, barneskole, ungdomsskole, Åkrasanden, Vidergående skole, Amfi- senteret og Åkrehamn sentrum.

  Adkomst

  Se Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen er regulert til boligbebyggelse.

  • kr 3 290 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 12.400,-
  • kr 95 980,- (Omkostninger totalt)
  • kr 3 385 980,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 16 008,- pr. 2022. Kommunale avgifter inneholder vann, renovasjon, avløp, feiing og eiendomsskatt.

  Ligningsverdi

  kr 732 782,- for 2021

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 29.07.2023 og selgers Egenerklæring datert 11.07.2023. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 9. feb. 2024

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01230309
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.