Jerevegen 40 og 42

Karmøy
Prisantydning

3 490 000,-

Solgt
 • BRA185㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1967
 • Omkostninger104 400,-
 • Totalpris3 594 400,-

Fint og vedlikeholdt småbruk med tilhørende garasje og driftsbygning - Ca. 24581 kvm - Flott beliggenhet!

Beskrivelse

Etter overtakelse av dagens eier er det utført flere oppgraderende tiltak med både bolig og driftsbygning. Blant annet: - Gårdsplassen er utvidet og opparbeidet på ny til fordel for god parkeringsplass. Det er også bygget terrasse i hage. - Nytt avløpsrør fra septiktank og helt inn til fremtidig bad og vaskerom i underetasje. - Nytt vaskerom i underetasje fra 2024. Det er også klargjort for nytt baderom i underetasje(ikke innredet). - Pusset opp tre romslige soverom i underetasje. Her er både gulv, vegg og himling fornyet. - Fornyet innvendige overflater i hall og gang. - Oppgradert det elektriske anlegget. - Fornyet gulvoverflater i de fleste rom i første etasje. Her er vegger malt. - Utført enkelte oppgraderinger på baderom i første etasje. - Ny drenering mot vest. - Bygget ut løe/ driftsbygning. - Fornyet kledning, leddport og taktekke på frittstående garasje.

Eiendommen fremstår som godt vedlikeholdt og boligen moderne innredet. Her kan en flytte rett inn! Det må likevel forventes fornying av vinduer og kledning på enebolig, samt søke bruksendring av underetasje.

Detaljer

Boligen er over to plan og inneholder: Underetasje: Gang, baderom, tre soverom, fremtidig bad samt vaskerom. Utvendig bod og bod. Bruksendring av etasje er ikke omsøkt og godkjent. Første etasje: Gang, to soverom, baderom, stue og kjøkken. Frittstående garasje. Driftsbygning/ sauehus.

Bygningsinformasjon

Grunnmur av sementblokker. Yttervegger i bindingsverk av tre, kledd med trepanel. Tak av takstoler av tre. Tekket med betongtakstein. Vinduer av tre. Isolerglass. Enkelt glass. Ytterdører av tre. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Det foreligger bygningstegninger av enebolig. I tegningene kan vi se at underetasjen er godkjent som garasje, vindfang, hall, mat, gang, ved, vask og hpbby. Innredning av underetasje avviker derfor fra tegninger. Ved bruksendring må det søkes om og godkjennes av kommunen. Det foreligger tegninger av tilbygg løe datert 23.03.2021. Det foreligger ikke tegninger av garasje.

Følgende momenter har fått TG3 og TG2 i tilstandsrapporten: TG3: - Vinduer: Det ble registrert slitasje og råtedannelse på karmer. Treghet på beslag, faste lukkevinduer og punkterte glass. - En må forvente fornying av ytterdører. - Målt høydeforskjell/ skjevhet på over 30 mm. - Bad underetasje: Det er registrert sprekker i fliser. Det foreligger ikke dokumentasjon og lite fall til sluk. - Det må anordnes ventilasjon på vaskerom. TG2: - En må forvente noe rengjøring og maling av takutstikk og gesimer. - Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. En må forvente fornying av renner og montering av stigetrinn. - Det ble registrert noe misfarging og råteskade i trepanelet. - Noe ujevn isolasjon på kaldt loft. - Balkonger/ terrasse: Det ble registert noe råtedannelse på rekke. - Det bør gjennomføres radonmålinger. - Innvendige trapper tilfredsstiller ikke dagens krav. - En bør fornye vegger på baderom i underetasje. I tillegg slukløsning og sanitærutstyr. Elektrisk avtrekksvifte bør monteres. - Vaskerom: Lite fall mot sluk. - Baderom 1. etasje: Noe lite fall mot sluk, en bør forvente fornying av sluken. Bør monteres elektrisk ventilasjon. - Noe slitasje på kjøkkeninnredning. - Varmtvannstank er over 20 år og er plugget i stikkontakt. - Boligen har naturlig ventilasjon. - Det ble registrert noen løse ledninger i bygningen, spesielt på kalt loft. - Det ble registrert noe avskalling av puss. - Septiktank er av betong og over halvoarten av forventet brukstid er passert. - Opplegg for oppvarming av olje bør fjernes.

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse på enebolig. Gjenstående arbeider pr. 2/7.1969: 1. Pussing av grunnmur utvendig. 2. Pussing av garasje innvendig. 3. Pussing av kjellermurer innvendig. 4. Avtrekk fra bad må ventileres over tak. Gjenstående arbeider må utføres og ferdigbestiktigelse avholdes innen 01.02.1970.

Det foreligger ferdigattest på tiltaket "Riving av eldre bolig, Tilbygg til driftsbygning" dater 24.05.2024.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann via private stikkledninger. Privat avløp/septik.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen. Vedovn i stue.

 • Beliggenhet

  Eiendommen har landlig og idyllisk beliggenhet i Jerevegen på Ferkingstad.

  Adkomst

  Se Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i LNFR-område (landbruk, natur og friluft samt reindrift). I dette området er det nødvendig med søknad om dispensasjon for eventuelle fremtidige endringer/byggetiltak.

  • kr 3 490 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 15.900,-
  • kr 104 400,- (Omkostninger totalt)
  • kr 3 594 400,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 11 635,- pr. 2023. Kommunale avgifter gjelder her annet, eiendomsskatt, feiing, renovasjon, slam og vann. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Diverse

  Det kan komme krav fra Karmøy kommune om privat renseanlegg.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 19. jun. 2024

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01240243
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.