Johan Falkbergets gate 25

Haugesund
Prisantydning

3 390 000,-

Solgt
 • BRA211㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom5
 • Byggeår1974
 • Omkostninger101 900,-
 • Totalpris3 491 900,-

Godt ivaretatt enebolig i søre bydel med godkjent hybel i underetasje. Nyere bygget utestue. Flott hage.

Beskrivelse

Gjennomgående standard med vinylgulv, parkett eller teppe på gulv. tapet og malte overflater på vegger.

Hovedplan inneholder vindfang, gang, stue, kjøkken i heltre med laminat benkeplate og frittstående hvitevarer. 3 soverom hvor hovedsoverom har utgang til utestue, bad som ble renovert i 2007 med baderomspanel på vegger og vinyl på gulv. Varmekabler i gulv. Dusj, wc og seksjon.

Terrasse mot vest med utestue som kan åpnes på 3 sider med skyvedører i glass. Oppført i 2021 med byggemelding til kommune.

Loftsetasjer ble innredet på et senere tidspunkt uten søknad tilkommunen og inneholder uinnredet rom med potensiale, gang og soverom.

Underetasjen inneholder gang, 2 boder, vaskerom og hobbyrom.

Hybelen inneholder vindfang, gang, stue, kjøkken, 2 boder, bad og soverom. Hybelen har eget sikringsskap og det har tidligere vært egen måler, men nåværende eier har brukt hybelen selv de siste årene så den er fjernet.

Detaljer

Hoveddel: vindfang, gang, stue, kjøkken. 3 soverom, bad, uinnredet rom, gang, soverom, vaskerom, bod, bod, oppholdsrom/hobbyrom.

Hybel: vindfang, gang, stue, kjøkken, bod, bod, bad og soverom

Bygningsinformasjon

KJELLER > VASKEKJELLER Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Eldre vaskekjeller som er i hverdagslig bruk. Betong er ikke ansett som vanntett sjikt lengre, slik rommet ikke må forveksles med et moderne lekkasjesikkert våtrom. Vurdering av avvik: • Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Konsekvens/tiltak • Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

KJELLER > BAD Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Våtrom fra byggeår. Tilstandsgrad 3 begrunnes med at våtrommet har passert forventet levetid (som er opptil 30 år for et våtrom). Våtrommet fremstår i normalt god stand ift. alder, men det kan ikke påregnes noe restlevetid mtp. vanntetthet mm. uten nærmere undersøkelser. Vurdering av avvik: • Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Konsekvens/tiltak • Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Jf. plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Det foreligger vedtak fra Haugesund bygningsråd datert 10/10-1973 med godkjenning av nybygg enebolig. Det foreligger vedtak fra Haugesund Teknisk forvaltning datert 03.06.2010 med godkjenning av veranda og utskiftning av vindu. Det er dog ikke søkt om ferdigattest. Kommunen kan i så måte fakturere opptil kr. 4 000,- for merarbeid for oppfølgning og avslutning av saken.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen. Varmepumpe, vedfyringovn.

 • Beliggenhet

  Beliggende i søre bydel med kort veg til det meste på Haugalandet. 5 minutter til Raglamyr, Haugesund sentrum og få minutter til Norheim.Huset og dets uteområder er vendt mot vest for optimale solforhold.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til boligformål.

  • kr 3 390 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 15.900,-
  • kr 101 900,- (Omkostninger totalt)
  • kr 3 491 900,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 14 820,- pr. 2024. Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk. I tillegg kommer renovasjon til HIM på kr 3 411,- pr år

  Ligningsverdi

  kr 786 394,- for 2022 Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert  29.05.2024 og selgers Egenerklæring datert 14.05.2024. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 11. jun. 2024

 • Ansvarlig megler: Lars Erik Sørgård
 • Oppdragsnummer: 01230599
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.