Johan Falkbergets gate 5

Haugesund
Prisantydning

2 490 000,-

Solgt
 • BRA193㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom4
 • Byggeår1968
 • Omkostninger79 400,-
 • Totalpris2 569 400,-

Søre bydel - Innholdsrik og kjekk familiebolig med behov for renovering/oppussing - Attraktivt og barnevennlig område

Beskrivelse

Boligen holder enkel standard med det meste av bygningsdeler fra byggeår og har et variabelt vedlikehold. Boligen fremstår som et renoveringsobjekt/oppussingsobjekt og ny eier må påregne oppgradering/renovering og vedlikehold av eiendommen.

Detaljer

Innholdsrik familiebolig som inneholder:

Første etasje: Vindfang, gang, stue, kjøkken, toalettrom, gang, trapperom, bad og 4 soverom. Underetasje: Gang, to kjellerstuer, vaskerom og to boder.

Bygningsinformasjon

Grunnmur i betongkonstruksjon. Veggene er oppført i bindingsverkskonstruksjon. Fasader kledd med stående og liggende bordkledning. Takkonstruksjon av tre. Utført som saltak. Taktekkingen er av tegltakstein. Vinduer av tre. Dører av tre. Beskrivelse er hentet fra takstmanns tilstandsrapport.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. To rom merket som "ikke utsprengt" på tegning er i dag kjellerstue. Krever søknad til kommunen.

Det er foretatt en tilstandsrapport for å avdekke boligens tilstand. I rapporten gis det tilstandsgrader etter symptomer på tilstandssvekkelser fra "ingen avvik" (TG0) til " store eller alvorlige avvik" (TG3). De forhold som er blitt merket med TG3 og TG 2 er beskrevet under. For bygningsdeler som er gitt TG3, hvor det er påregnelig med tiltak, er det satt et estimert kostnadsintervall (se rapport for mer info). Interessenter oppfordres likevel til å lese rapporten i sin helhet for et mer sammensatt bilde av boligens tilstand. Under "tiltak" beskriver rapporten hva som skal til for å få den aktuelle bygningsdelen til TG0/1 eller det som står beskrevet.

TG 3 - STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK - Utvendig > Snøfangere - Utvendig > Dører - Innvendig > Etasjeskille - 1. etasje - Innvendig > Pipe og ildsted - Innvendig > Rom Under Terreng - Våtrom > Kjeller > Vaskerom > Generell - Våtrom > 1. etasje > Bad > Generell - Tekniske installasjoner > Vannledninger - Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg

TG 2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK - Utvendig > Taktekking - Utvendig > Nedløp og beslag - Utvendig > Veggkonstruksjon - Utvendig > Takkonstruksjon/Loft - Utvendig > Vinduer - Utvendig > Dører - 2 - Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger - Utvendig > Utvendige trapper - Utvendig > Andre utvendige forhold - Innvendig > Overflater - Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn - Innvendig > Radon - Innvendig > Innvendige trapper - Innvendig > Innvendige dører - Spesialrom > 1. etasje > Toalettrom > Overflater og konstruksjon - Tekniske installasjoner > Avløpsrør - Tekniske installasjoner > Varmtvannstank - Tomteforhold > Drenering - Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter - Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger

Ferdigattest

Ferdigattest på nybygg enebolig datert 28.05.1968.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Tilkomst fra offentlig vei.

Oppvarming

Vedovn og varmepumpe ellers elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Eiendommen har attraktiv og populær beliggenhet i søre bydel. Et rolig og barnevennlig boligområde uten gjennomgangstrafikk. Her ligger man midt mellom sentrum, Norheim og Raglamyr. Kort avstand til skole, barnehage og Haugarhallen og dagligvarebutikk.

  Adkomst

  Se kart på Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i et område som er regulert til bolig.

  Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

  • kr 2 490 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 15.900,-
  • kr 79 400,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 569 400,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 15 641,- pr. 2024. Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Kommuen kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.

  Ligningsverdi

  kr 681 793,- for 2022 Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 26.03.2024 og selgers Egenerklæring datert 09.04.2024. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 23. mai 2024

 • Ansvarlig megler: Elisabeth Marvik
 • Oppdragsnummer: 01240049
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.