Kvilhaugsvikvegen 36

Karmøy
Prisantydning

2 690 000,-

Solgt
 • BRA149㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår
 • Omkostninger80 980,-
 • Totalpris2 770 980,-

Enebolig med landlig utsiktbeliggenhet - Garasje og hagestue - Nytt kjøkken 2020!

Beskrivelse

Boligen er pusset opp over tid og fremstår som godt vedlikeholdt tatt alder i betraktning. I løpet av de senere år er det utført flere oppgraderende tiltak, blant annet:

 • Fornyet boligens taktekke i 2015.
 • Boligens trepanel ble malt i 2017.
 • Pusset opp stue med nye gulvoverflater, plater på vegger samt avrettet himling.
 • Pusset opp kjøkken med nye gulvoverflater, etterisolert og platet vegger samt montert en lekker kjøkkeninnredning i 2020.
 • Fornyet flere vinduer siden 2016.
 • Pusset opp to soverom med panel på vegger.
 • I 2016 ble taket på garasje hevet. Yttervegg og himling ble isolert på innsiden og kledd med osb plater.
 • Boligen baderom ble trolig fornyet i perioden 1990/2000 av forrige eier, og fremstår som et pent helfliset baderom med vegghengt toalett, hjørnebadekar og vask.
 • Hagestue ble bygget av forrige eier i 2012.

Boligen fremstår som moderne og pent innredet. Det må likevel forventes vedlikehold av enkelte bygningsdeler som beskrevet i tilstandsrapport.

Detaljer

Boligen er over tre plan og inneholder: Kjelleretasje: Kjeller. Første etasje: Vindfang, gang, baderom samt stue og kjøkken i åpen løsning. Andre etasje: Gang samt tre soverom.

Bygningsinformasjon

Enebolig oppført med kjeller, 1.etasje og loft. Grunnmur av betong med sparestein. Yttervegger i trekonstruksjon, kledd med trepanel. Saltak oppført i trekonstruksjon, tekket med betongpanner. Vinduer med karmer av tre og karmer av pvc. Ytterdører av pvc og tre. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Digitalarkivet til kommunen er for øyeblikket ute av drift og megler har dermed ikke anledning å innhente ferdigattest eller bygningstegninger på denne bolig. Vi har derfor ikke anledning å få sjekket hva som er omsøkt/godkjent innredet opp mot de faktiske forhold i boligen. Dokumentasjon ettersendes til megler straks kommunens systemer er i drift igjen, konferer megler for mer informasjon. På grunn av alder antar vi at det på denne bolig ikke finnes bygningstegninger i kommunens arkiv.

Ukjent byggeår. Megler har ikke mottatt dokumentasjon som kan bekrefte byggeår.

Følgende momenter har fått tilstandsgrad 3 og 2 i tilstandsrapporten: TG3: -Utvendig: Det ble registrert slitasje på ytterdør i kjeller. Det ble opplyst om tidvis vanninntrengning av vann under terskel i tilknytning til skyvedør i stue/kjøkken. -Innvendig: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. TG3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Gulv i kjeller har enkel utførelse. Det ble registrert varierende skjevhet på etasjeskille på 1.etasje og loft. Det ble registrert skade på bære bjelke i kjeller. -Våtrom: Rommet har ingen ventilasjon. Det er ikke anordnet veggventil eller elektrisk vifte. -Tekniske installasjoner: Automat sikringer. TG2: -Utvendig: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Det ble registrert noe råtedannelse på underpanel på takutstikk mot sør. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det ble registrert stedvis malingsslitasje. Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Taket ble kontrollert fra kott på loft og det ble registrert normal mott forekomst på synlig konstruksjon. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det ble registrert noe slitasje på vinduer med karmer av tre. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det ble registrert noe grønske dannelse, slitasje på terrassebord og malingsslitasje. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det ble registrert noe sprekkdannelse i betong konstruksjonen. Det ble registrert noe rust sprengning under trappen. -Innvendig: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Det ble opplyst av eier at feier har anbefalt montering av rør i pipen. Det ble ikke registrert unormal fuktighet, men en må forvente noe saltutslag. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Trappene tilfredsstiller ikke dagens forskrifter. Lav fri høyde. -Våtrom: Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen, løsningen eller byggematerialet er uegnet. Normal slitasje, men det foreligger ikke dokumentasjon av utførelsen. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er ikke anordnet fall til sluk eller opphøyet terskel. Avløp fra badekar går i rør gjennom gulvet og har punktert tettesjiktet. Det foreligger ikke dokumentasjon av utførelsen. -Våtrom: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Avløp fra badekar går i rør gjennom gulvet. Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. -Tekniske installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Naturlig ventilasjon. Det ble også registrert mangelfull montering av vegg ventiler. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. -Tomteforhold: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Det ble opplyst om tidvis tett sluk foran ytterdør i kjeller. Det ble registrert sprekk i grunnmuren mot sør. Noe utvendig malingsslitasje. Tomten er tilnærmet flat. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. Deler av opparbeidet tomt ligger på nabotomten.

Primærrom

Enebolig Bruksareal Kjeller: 48 kvm 1. etasje: 61 kvm 2. etasje: 40 kvm Primærrom 1. etasje: 61 kvm Vindfang, gang, bad, stue/kjøkken. 2. etasje: 40 kvm Gang, tre soverom. Sekundærrom Kjeller: 48 kvm Kjeller

Ferdigattest

Digitalarkivet til kommunen er for øyeblikket ute av drift og megler har dermed ikke anledning å innhente ferdigattest eller bygningstegninger på denne bolig. På grunn av boligens alder vil det trolig ikke foreligge ferdigattest. Garasje er registrert tatt i bruk i kommunens matrikkelbrev i 2003. Levegg mellom garasje og hagestue er over 10 meter lang hvilket er kravet for å søke. Megler kan ikke finne dokumentasjon for at det er søkt om å sette opp leveggen. Hagestuen er etter dagens regler ikke søknadspliktig, men meldepliktig. Megler finner ingen dokumentasjon for at dette er gjort.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann via private stikkledninger. Privat septiktank.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen. Vedovn i stue.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger fritt og solvendt i Kvilhaugsvikvegen på Kvilhaug. Et landlig område med spredt boligbebyggelse. Ca. 2 km. til Ferkingstad hvor det er barnehage, barneskole og butikk. Ca. 5.km til Åkrehamn hvor det er flere barnehager, skoler, idrettsanlegg og butikker. Havet mot vest og Utsira.

  Adkomst

  Se Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i LNFR-område (landbruk, natur og friluft samt reindrift). I dette området er det nødvendig med søknad om dispensasjon for eventuelle fremtidige endringer/byggetiltak.

  • kr 2 690 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 12.400,-
  • kr 80 980,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 770 980,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 7 708,- pr. 2022. Kommunale avgifter inneholder vann, renovasjon, slam, feiing, eiendomsskatt og annet. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Ligningsverdi

  kr 487 011,- for 2021

 • Diverse

  Løftebukk på bilder i garasje er nå fjernet og medfølger ikke.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport, selgers Egenerklæring, grunnkart og ledningskart. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 15. mai 2024

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01230410
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.