Langelandsstølen 1

Stord
Prisantydning

2 590 000,-

Solgt
 • BRA160㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom5
 • Byggeår1952
 • Omkostninger81 900,-
 • Totalpris2 671 900,-

Eldre enebolig med 5 soverom på stor tomt i populært område.

Beskrivelse

Det er følgende overflater i bolig.

Gulv: Tregulv, parkett, laminat, gulvbelegg og betonggulv. Vegger: Strier/tapet, malte plater, panel og murvegger. Tak: Panel og malte plater.

Detaljer

Det er følgende overflater i bolig.

Gulv: Tregulv, parkett, laminat, gulvbelegg og betonggulv. Vegger: Strier/tapet, malte plater, panel og murvegger. Tak: Panel og malte plater.

Bygningsinformasjon

Megler har mottatt bygningstegninger fra kommunen hvor kjeller ikke er inntegnet med rominndeling. Megler har derfor ikke anledning å sjekke hva som er godkjent innredet til sitt formål i denne etasje. Ved bruksendring må det søkes om og godkjennes av kommunen.

Se vedlagte tilstandsrapport utarbeidet av Stord Boligtaksering datert 07.06.2024 der byggemåte er nærmere beskrevet, og også gitte tilstandsgrader fremkommer. Tilstandsgradene tilsier hvilken tilstand et objekt har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader og hva de angir, se s.4 i tilstandsrapporten.

På denne eiendommen har følgende fått tilstandsgrad 3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK Utvendig > Veggkonstruksjon Utvendig > Vinduer Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Innvendig > Rom Under Terreng Innvendig > Innvendige trapper Våtrom > 1. Etasje > Vaskerom > Generell Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold

På denne eiendommen har følgende fått tilstandsgrad 2: AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Utvendig > Taktekking Utvendig > Nedløp og beslag Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Utvendig > Dører Utvendig > Utvendige trapper Innvendig > Overflater Innvendig > Radon Innvendig > Pipe og ildsted Innvendig > Krypkjeller Innvendig > Innvendige dører Våtrom > 1. Etasje > Bad > Overflater vegger og himling Våtrom > 1. Etasje > Bad > Overflater gulv Våtrom > 1. Etasje > Bad > Sanitærutstyr og innredning Kjøkken > 1. Etasje > Kjøkken > Avtrekk Spesialrom > 1. Etasje > Toalettrom > Overflater og konstruksjon Tekniske installasjoner > Vannledninger Tekniske installasjoner > Avløpsrør Tekniske installasjoner > Ventilasjon Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Tomteforhold > Drenering Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Tomteforhold > Terrengforhold

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Se vedlagt rapport for mer informasjon

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Kommunen opplyser følgende: Det ligg ikkje føre ferdigattest eller mellombels bruksløyve for bygningar som er oppført før bygningslova av 1965. Det foreligger byggemelding tilbygg bustadhus datert i 1966 samt nytt tilbygg bustadhus frå 1985. Byggemeldinger ligger vedlagt salgsoppgaven, da sammen med tegninger. Det foreligger ikke tegninger eller byggemelding på carport/garasje iflg kommunen.

Jf. plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Vann | Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikk- og fellesledninger. Avløp | Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikk- og fellesledninger.

Vei | Adkomst skjer via privat vei (over realsameiet gnr. 43 bnr. 164 som denne eiendom eier ideell andel 2/76) til offentlig vei.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Det er gulvvarme på bad, vaskerom og kjøkken i kjeller.

Peisovn i stue.

I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Boligen ligger i et attraktivt boligområde med gangavstand til barnehage, skole og butikker på Heiane.

  Heiane Storsenter tilbyr et bredt utvalg av butikker, lege og tannlege, spisesteder og tjenester, noe som gjør det til et praktisk sted for shopping og andre daglige behov.

  Leirvik sentrum tilbyr et variert utvalg av butikker, restauranter, kafeer, og kulturelle fasiliteter som bibliotek og kino.

  For familier med barn er det viktig å merke seg at det finnes flere skoler i nærheten av Langelandsstølen 1. Blant annet er Stord Ungdomsskule og Langeland Skule begge lokalisert i rimelig avstand. Trygg og god vei til skoler.

  Det finnes flere barnehager i området rundt Langelandsstølen 1, noe som gjør det enkelt for småbarnsfamilier å finne gode alternativer nær hjemmet. Blant de nærmeste barnehagene er Trodlahaugen Barnehage, Kåreviksmarka FUS Barnehage Olderdalen FUS Kulturbarnehage, som ligger innenfor en radius på 2 kilometer fra eiendommen.

  Adkomst

  Boligen merkes med «til salgs»-plakat fra Eiendomsmegler A.

  Åpner du annonsen på finn.no eller em-a.no, finner du en kartskisse. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en reiserute fra din startdestinasjon til boligen.

  Regulering

  Eiendommen er regulert til boligformål. Reguleringsplan med plan id: 201509 gjelder. Kopi av kommuneplan etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

  • kr 2 590 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 15.900,-'
  • kr 81 900,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 671 900,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 25 913,- pr. 2023. Kommunale avgifter inkluderer: Avløp: kr. 10 617 Eiendomsskatt: kr. 1 528,- Feiing: kr. 673,- Renovasjon: kr. 4 301,- Vann: kr. 8 793,- Avgifter varierer etter forbruk.

  Ligningsverdi

  kr 671 870,- for 2022

 • Diverse

  Kjøper er ansvarlig for å sette seg inn i salgsprospektet, reguleringsplaner, kommuneplan, beskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang på. Dersom noe er uklart, ta kontakt med megler slik at saker kan bli avklart før en bindende avtale finner sted.

  Det gjøres oppmerksom på at vedlagte plantegninger ikke stemmer hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar, samt at avvik og feil kan forekomme.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Tilstandsrapport Egenerklæring Grunnkart/situasjonskart Vegstatuskart Reguleringskart Byggemeldinger Tegninger

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 2. jul. 2024

 • Oppdragsnummer: 01240229
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.