Leitebrotet

Sveio
Prisantydning

590 000,-

 • BRA
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår
 • Omkostninger0,-
 • Totalpris590 000,-

Sveiåsen 3 - Tomter i byggefelt like utenfor Sveio sentrum. Barnevennlig - luftig. Pris fra kr. 590 000,- til 1 290 000,-.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

 • Beliggenhet

  Meget barnevennlig og rolig byggefelt like utenfor Sveio sentrum. Sveiåsen 3 byr på solrike tomter med flott utsikt. Kort rusletur til Sveio sentrum med rikholdig utvalg av butikker, servicetilbud og fritidsaktiviteter. Sveio golfpark med flotte turløyper, samt Albatross Spa ligger få minutters gange unna.

  Adkomst

  Fra Sveio sentrum tar du inn Leitevegen mot golfbanen. Ta deretter inn til venstre inn Bakkevegen. Sveiåsen 3 ligger da på venstre side av veien.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til boligformål. Reguleringskart og bestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgaven. Du kan også se reguleringskartet og bestemmelser på: https://www.arealplaner.no/4612/arealplaner/143/fullskjerm

  • kr 590 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 15.900,-
  • kr 0,- (Omkostninger totalt)
  • kr 590 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Diverse

  Leitebrotet 24 - Gnr. 40, bnr. 698, 738 kvm, prisantydning kr. 1 290 000,- Leitebrotet 22 - Gnr. 40, bnr. 699, 626 kvm, prisantydning kr. 650 000,- Leitebrotet 26 - Gnr. 40, bnr. 694, 750 kvm, prisantydning kr. 790 000,- Leitebrotet 28 - Gnr. 40, bnr. 691, 750 kvm, prisantydning kr. 850 000,- Leitebrotet 14 - Gnr. 40, bnr. 692, 749 kvm, prisantydning kr. 1 100 000,- Leitebrotet 16 - Gnr. 40, bnr. 693, 727 kvm, prisantydning kr. 890 000,- Leitebrotet 18 - Gnr. 40, bnr. 695, 749 kvm, prisantydning kr. 750 000,- Leitebrotet 20 - Gnr. 40, bnr. 700, 639 kvm, prisantydning kr. 590 000,- Leitebrotet 2 - Gnr. 40, bnr. 701, 869 kvm, prisantydning kr. 890 000,- Leitebrotet 10 - Gnr. 40, bnr. 696, 741 kvm, prisantydning kr. 890 000,- Leitebrotet 12 - Gnr. 40, bnr. (ikke opprettet), 726 kvm, prisantydning kr. 950 000,- Leitebrotet 8 - Gnr. 40, bnr. (ikke opprettet), 787 kvm, prisantydning kr. 990 000,- Leitebrotet 6 - Gnr. 40, bnr. 702, 941 kvm, prisantydning kr. 1 030 000,- Leitebrotet 4 - Gnr. 40, bnr. 697, 741 kvm, prisantydning kr. 790 000,- Leitebrotet 30 - Gnr. 40, bnr. 683 - SOLGT Leitebrotet 32 - Gnr. 40, bnr. (ikke opprettet), 675 kvm, prisantydning kr. 940 000,- Leitebrotet 34 - Gnr. 40, bnr. (ikke opprettet), 568 kvm, prisantydning kr. 930 000,- Leitebrotet 36 - Gnr. 40, bnr. (ikke opprettet) 936 kvm, prisantydning kr. 930 000,- Leitebrotet 37 - Gnr. 40, bnr. 684 - SOLGT Leitebrotet 38 - Gnr. 40, bnr. 685 - SOLGT Leitebrotet 39 - Gnr. 40, bnr. 686, 700 kvm, prisantydning kr. 1 150 000,- Leitebrotet 41 - Gnr. 40, bnr. 687, 645 kvm, prisantydning kr. 1 150 000,- Leitebrotet 42 - Gnr. 40, bnr. 688, 644 kvm, prisantydning kr. 1 190 000,- Leitebrotet 40 - Gnr. 40, bnr. 689, 700 kvm, prisantydning kr. 1 290 000,-

  Kjøper skal i tillegg til kjøpesummen betale kr. 48 385,- som gjelder kart- og delingsforretning inkl tinglysing av målebrev og behandlingsgebyr.

  Kjøper vil være ansvarlig for tilknyttingsavgift til kommen etter gjeldende sats. Pr 2024 utgjør dette kr. 50 000,- for vann og avløp.

  Videresalg av ubebygget boligtomt er i utgangspunktet ikke tillatt. Hvis kjøper ønsker å selge tomta, skal kommunen først få tilbud om tilbakekjøp på samme pris som den ble kjøpt for. Som selger må du da betale kostnader som kommunen hadde forut for ditt kjøp (meglerkostnader, tinglysing av skjøte og dokumentavgift).

  Frist for å sette i gang byggearbeid er 2 år fra kjøpekontrakt er signert. Bygging og grunnarbeid skal være fysisk igangsatt innen fristen, dersom ikke annen frist er gitt av Sveio kommune. Søknad om utsatt frist skal være kommunen i hende innen byggefristen er ute, ellers blir søknaden avvist. Administrasjonen kan innvilge utsatt frist på 1 år. Dersom arbeid ikke er satt i gang innen fristen, kan kommunen kreve tomten tilbake for kjøpesummen med fradrag for meglerkostnader og dokumentavgift.

  Det er ikke odel/konsesjon på denne eiendom.

  Særregler vedrørende budgiving: Første bud skal stå bindende i 5 virkedager, ved budøkning vil det ikke være mulighet for å by med kortere frist enn åpningsbudet. Etter den frist gjelder ordinære budregler.

  Tomteareal oppgitt i salgsoppgaven er omtrendtlige beregnet for de tomtene hvor det ikke er oppgitt bruksnummer og mindre avvik kan forekomme når tomten er oppmålt og grensesatt. Mindre avvik vil ikke være gjenstand for prisdiskusjon eller reklamasjon.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har ikke anledning å tegne boligselgerforsikring, da selger er et foretak(juridisk person). Ved en evt. oppløsning/konkurs av selskapet vil det være begrenset anledning for å fremme et mangelskrav.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger reguleringsplan og situasjonskart som viser tomtene. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 7. jun. 2024

 • Ansvarlig megler: Fred Lippens
 • Oppdragsnummer: 01240023
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.