Lotheparkvegen 9

Haugesund
Prisantydning

1 590 000,-

 • BRA201㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom2
 • Byggeår2025
 • Omkostninger56 900,-
 • Totalpris1 646 900,-

Tomt med prosjektert enebolig / rivingsobjekt

Beskrivelse

Eldre enebolig er et rivingsobjekt eller må forventes totalrenovert.

Detaljer

Velkommen til Lothepark veien 9, her får du attraktiv og sentral beliggenhet ved Lotheparken. Her bor du midt mellom Haraldsvang området og sentrum, med gangavstand til alt av idrettsanlegg og turområder til butikker og servicetilbud. Flere skoler, fra barneskoler til vidergående skoler ligger også like ved. Tomten ligger på en liten høyde som gir flott utsikt mot nærområdene og har gode solforhold hele dagen og kvelden. Selve boligen og uthuset er i dårlig forfatning og må betraktes som enten riving eller renoveringsobjekt. Det er godkjening og rammetillatelse for nybygg.

Nybygg: Det er gitt dispensasjon for mur i friområde 21.03.23. Det er også avklart med ny avkjørsel til eiendommen. Det er godkjent bebygget areal på 100 kvm. og følgende areal i de ulike etasjene: 1. etasje: BRA 74 kvm. 2. etasje: BRA 91 kvm. Loft: 36 kvm.

Tegningene ble godkjent før det ble innført nye arealregler.

Den eldre boligen er godkjent med følgende planløsning: 1. etasje: Entrê, Kammers (soverom), stue og kjøkken. 2. etasje: Kammers (soverom), stue, kjøkken og wc. 3. etasje: 2 soverom, te-kjøkken og trapperom/gang.

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest for påbygg i 1950. Det foreligger ferdigattest for reparasjon av enebolig datert 15.04.1980.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Må tilknyttes kommunalt vann og komunal kloakk. Har adkomst via offentlig vei.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger meget sentralt til med flotte turområder i Lotheparken som grenser til eiendommen og til Skeisvann (Vangen) med turområder, idrettsanlegg og skoler i alle alderstrinn, turn-, svømme- og ishall. Gangavstand til sentrum.

  Adkomst

  Kjør nordover Tittelsnesvegen fra Flotmyr og ta til høyre rett før Haugesunds eneste lyskryss. Følg rett frem og ta så til høyre, inn og rundt langs Tittelsnesvegen og opp Lotheparkvegen til venstre. fortsett litt oppover og eiendommen ligger på høyre side.

  Regulering

  Mesteparten av tomta er regulert til boligbebyggelse. Bakerste del er regulert til friområde.

  I rammetillatelse er det gitt dispensasjon for avstand til regulert vei, for overskridelse av utnyttelsesgrad og for overskridelse av grense mot friområde for plassering av støttemur. Se vedlagt rammetillatelse.

  • kr 1 590 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 15.900,-
  • kr 56 900,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 646 900,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 4 581,- pr. 2023. Avløp kr. 569,03,- Vann kr. 600,60,- Renovasjon til HIM kr. 3 411,-Dette er for den eldre boligen. Nye avgifter ved nybygg er ventet å blir mye høyere. Kontakt kommunen for sprøsmål rundt dette.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 21. mar. 2024

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 01240110
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.