Nessagadå 48

Karmøy
Prisantydning

1 990 000,-

Solgt
 • BRA266㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom2
 • Byggeår1962
 • Omkostninger66 900,-
 • Totalpris2 056 900,-

Stor, eldre og velholdt familiebolig på hele 250 kvm BRA- I - Gangavstand til det aller meste - Garasje/ carport!

Beskrivelse

Eiendommen holder hovedsakelig standard fra opprinnelig byggeår og ved tilbygg på 80- tallet. Likevel fremstår boligen som godt vedlikeholdt både utvendig og innvendig. Overflater og flere vinduer er fornyet ved behov og boligen har en svært praktisk planløsning. Soverom og baderom er av god størrelse i tillegg til en stor takterrasse. Deler av underetasjen er uinnredet og kan med de rette tiltak bli et kjekt areal (innredning må omsøkes). Boligen kledning og mur ble malt i 2024.

Detaljer

Boligen er over to plan og inneholder: Første etasje: Vindfang, hall m/ trapp, to soverom, mellomgang, bod, toalettrom, kott, vaskekjeller og stort uinnredet kjellerrom. Andre etasje: Gang, to soverom, baderom, kjøkken og stue. Utgang til balkong fra stue og takterrasse fra gang. Garasje/ carport.

Bygningsinformasjon

Bebyggelsen består av en enebolig oppført med en første og en andre etasje. Takterrasse over carport/garasje i tilknytning boligen. Fundamenter av betong. Grunnmur av betong, malt utside. Grunnmur av lettklinker på tilbygg, malt utside. Yttervegger oppført i bindingsverk av tre, kledd med liggende trepanel. Saltak i trekonstruksjon, tekket med takstein av betong. Synlig takkonstruksjon og sutak fra kaldt loft. Takrenner og rennenedløp av plast og metall. Vinduer og ytterdører av tre. Skyvedør til altan og takterrasse. Mesteparten av vinduer i boligen er fornyet. Se tilstandsrapport for byggeteknisk spesifikasjoner.

Det foreligger opprinnelige bygningstegninger datert 1962 og tegninger av tilbygg 2. etasje datert 1983. I tegningene kan vi se at planløsning i 2. etasje stemmer med dagens bruk. 1. etasje er godkjent som vindfang, hall, disponibelt, vaskerom, brensel og bod. Uinnredet areal under terrasse vises ikke på tegninger, heller ikke terrasse av denne størrelse. Ved bruksendring må det søkes om og godkjennes av kommunen. Det foreligger ikke tegninger av garasje.

Følgende momenter har fått tilstandsgrad 3 og 2 i tilstandsrapporten: TG3: -Utvendig: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. -Våtrom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav (andre etasje bad). TG2: -Utvendig: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen og undertak. Fasade fremstår som godt vedlikeholdt, noe elde og slitasje må forventes. Registrert stedvis råteskadet trepanel og liten/ingen lufting bak trepanel. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er registrert misfarging rundt gjennomføring av pipe. Det er påvist forhøyet fuktighet i sutak ved gjennomføring av pipe. Enkelte vinduer er vanskelige å åpne/lukke. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det ble registrert malingsflass på vinduer. Ikke registrert råteskade ved stikking i vinduene. Vinduer med tilhørende pakninger og hengsler har passert halvparten av sin estimerte levetid. Det er påvist dører som er vanskelige å åpne/lukke. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er registrert malingsflass/misfarging. Registrert råteskade i karmer til koblet dør. Rekkverket er for lavt på terrasse. Det er registrert noen råteskader på carport/garasje. Trepanel på nedgravd side er ikke en optimal konstruksjons løsning og det er fare for fukt inntrengning og råteskader. -Innvendig: Det er registrert noe misfarging og slitasje på overflater. Flere rom uten ferdig overflater. Registrert fliser i hall med bom og sprekker. Mesteparten av gulvene er grove og har ikke ferdige gulvoverflater. Det er registrert 24 mm skjevhet på gulv i stue. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Det er registrert misfarging rundt sotluke i første etasje. Det ble utført fuktmålinger og det var utslag på fuktighet. Fuktmålingen viste ca. 23 vektprosent. Årsak kan være manglende pipehatt. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. -Kjøkken: Det er registrert lekkasje i blandebatteri. Det er registrert noe slitasje på skapdører. Under funksjonstesten var avtrekksvifte svak. -Spesialrom: Det er ikke montert tettesjikt på vaskerom. Toalettrom er av eldre dato og fremstår med elde og slitasje. Toalettrom er klar for en oppussing. -Tekniske installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger og avløpsledninger. Stoppekran er av eldre dato og er klar for utskiftning. Det er registrert fukt under stoppekran. Ut fra observasjon av en stålsluk i gulv kan det være stålrør i gulv (avløp). Det var liten effekt i villaventaggregatet ved funksjons testing. Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Varmtvannstank er over 20 år. -Tomteforhold: Det er registrert knotteplast som ikke har avlsutningslist/topplist. Det er registrert saltutslag på vegg. I uinnredet kjellerrom er det registrert område med fukt gjennomtrengning langs gulv. Det er påvist dårlig fall eller flatt terreng inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vann og avløpsledninger.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Jf. plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen. Vedovn i stue.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger sentralt til i Skudeneshavn med gangavstand til det aller meste en trenger i hverdagen. Skole, ungdomsskole, butikker, restauranter og flere handlemuligheter er noe av det som ligger i kort avstand fra boligen.

  Adkomst

  Se Finn.no eller EM-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til boligformål, samt delarealet kjørevei.

  • kr 1 990 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • 1 990 000,00 (Prisantydning)
  • Omkostninger
  • 57 500,00 (Dokumentavgift)
  • 250,00 (Gebyr etingslysning)
  • 500,00 (Tinglysningsgebyr pantedokument kjøper)
  • 500,00 (Tinglysningsgebyr skjøte)
  • --------------------------------------------------------
  • 58 750,00 (Omkostninger totalt)
  • --------------------------------------------------------
  • 2 048 750,00 (Totalpris inkl. omkostninger)
  • --------------------------------------------------------
  • kr 66 900,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 056 900,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 17 143,- pr. 2023. Kommunale avgifter inneholder vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert  og selgers Egenerklæring datert . Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 13. jun. 2024

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01240228
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.