Nylund 10

Karmøy
Prisantydning

2 890 000,-

 • BRA204㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom4
 • Byggeår
 • Omkostninger89 400,-
 • Totalpris2 979 400,-

Betydelig oppgradert enebolig - 4 soverom- Stor garasje på hele 71 kvm - Hagestue - Beliggenhet i sentrum!

Visning

torsdag 20 juni

16:00-17:00

Påmelding
Beskrivelse

Boligen fremstår som godt vedlikeholdt, har en praktisk planløsning og er moderne innredet. Her kan en flytte rett inn! Underetasjen fremstår som uinnredet (unntatt kjellerstue), og kan med de rette tiltak bli et kjekt areal/ utvidelse av boligen.

Etter overtakelse av dagens eier(2015) er boligen betydelig oppgradert, blant annet: - Fornyet ytterkledning og vinduer på vestsiden i 2023. - Fornyet alle innvendige overflater (gulv, tak og vegger) i stue/ kjøkken i 2015/2016. Montert ny kjøkkeninnredning fra Ikea i 2015/2016. - Fornyet varmepumpe i stue i 2020. - Pusset opp gjestewc i 2015/2016. - Pusset opp baderom på loft i 2015/ 2016. - De fleste overflater på soverom er fornyet. - Innredet kjellerstue i deler av underetasje. - Bygget garasje, terrasse og hagestue i 2019.

Detaljer

Boligen er over tre plan og inneholder: Underetasje: Entrè/ gang, bod, vaskekjeller og kjellerstue (ikke omsøkt innredet). Første etasje: Hall m/ trapp, vaskerom/ garderobe, gjestewc, kott samt stue og kjøkken i åpen løsning. Utgang til terrasse med hagestue. Loftsetasje: Gang, fire soverom hvor hovedsoverommet har balkong samt stort baderom. Garasje

Bygningsinformasjon

Det foreligger bygningstegninger av enebolig datert 1960, og et senere mindre tilbygg. I tegningene kan vi se at kjelleretasje er godkjent som vindfang, gang, boder, vaskerom og utleie- lager. Det er i dag innredet kjellerstue i lagerdelen. Bruksendring må søkes om og godkjennes av kommunen. Det foreligger tegninger av tilbygg datert 1995. I tegningene kan vi se at planløsning stemmer med dagens bruk. Det foreligger tegninger av garasje og hagestue datert 2018.

Gulv av betong. Grunnmur av betong/ betongstein. Yttervegger oppført i bindingsverk av tre. Fasade kledd med liggende trepanel. Saltak i takkonstruksjon av tre. Synlig takkonstruksjon og sutak fra kaldt loft. Tak er tekket med takstein av betong. Takrenner og rennenedløp av plast. vinduer og dører med karmer og dørblader av tre. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Ukjent byggeår. Det foreligger ikke dokumentasjon som kan bekrefte boligens byggeår.

Følgende momenter har fått tilstandsgrad 3 og 2 i tilstandsrapporten: TG3: -Utvendig: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket. Det er ikke montert rekkverk på utvendig trapp til terrasse. -Innvendig: Det er ikke montert rekkverk i trapp fra underetasje til første etasje. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. -Tekniske installasjoner: På bakgrunn av opplysninger om ufaglært arbeid på boligen bør kjøper utføre en utvidet el-kontroll av anlegget. TG2: -Utvendig: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen og undertaket. Det er registrert lite eller ingen lufting bak trepanel. Det ble registrert malingsflass på kledning. Det ble ikke registrert råteskade ved stikking. Det er registrert noe misfarging rundt gjennomføring av pipe. Det ble utført fuktsøk på misfargede steder ved stikking. Ingen utslag på fuktighet på befaring. Det er registrert symptom på aktivitet fra borebiller (mott) på deler av takkonstruksjonen. Det ble registrert malingsflass på vinduer. Det ble ikke registrert råteskade ved stikking i vinduene. Vinduer med tilhørende pakninger og hengsler har passert halvparten av sin estimerte levetid. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass (dør). Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er registrert noe rustdannelse på hengsler. Det er registrert malingsflass og misfarging på dører. Det er registrert malingsflass på rekkverk og noe grønskedannelse på terrassebord. Rekkverk er for lavt. Punkt som går på sikkerhet skal vurderes etter dagens regelverk. Målt høyde rekkverk: 89 cm. Dagens krav: minimum 100 cm. -Innvendig: Det er registrert overflater som ikke er ferdigstilte. I kjeller er det flere rom som ikke er platet/overflatebehandlet. Det er registrert noe misfarging og slitasje på parkett. Det er registrert "glipe" i parkettskjøt i stue. Kjeller er grov og det er høydeforskjeller/skjevheter på gulver. Største målte skjevhet ble målt på gulv i soverom. Største målte skjevhet ble målt til ca 18.mm. Det er registrert skjevhet på gulv i stue, målt ca. 17 mm. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Det er registrert noen steder med misfarging og saltutslag på grunnmur. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet (første etasje til loft). -Våtrom vaskerom: Platene som er brukt på vegger i vaskerom er ikke egnet til bruk i våtsoner. Det er registrert overgang mellom plater og vinylbelegg uten maling/tetting. Det er ikke tilstrekkelig fall til sluk. Kravet til fall til sluk på hele gulvet er minimum 1:100. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Rommet har kun naturlig ventilasjon. -Tekniske installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vann og avløpsledninger. Via luke i vegg i kjellerstue ble det registrert ett rør i gulv av støpejern. Det er ukjent om det er flere skjulte avløpsrør i støpejern. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkopling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. -Tomteforhold: Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren av kjeller/underetasje. Det er registrert noe saltutslag og misfarging enkelte steder på innsiden av grunnmuren. Det er registrert løs puss og malingsflass. Det er registrert misfarging på innsiden av muren. Det er registrert riss/sprekk i støttemur mot nabo. Det er påvist dårlig fall eller flatt terreng inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på enebolig. Jf. plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Det foreligger ferdigattest på nybygg garasje med bod datert 09.12.2020.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen. Vedovn i stue.

 • Beliggenhet

  Eiendommen har beliggenhet midt i Skudeneshavn sentrum. Her har en gangavstand til det meste en trenger i hverdagen, som blant annet skoler, matbutikker, busstopp, lege, lekeparker, restauranter, bystranden, nydelige Søragadå og shopping.

  Adkomst

  Se Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til boligformål. Deler av eiendommens areal er regulert til veg(ca. 125 kvm) Se vedlagt reguleringsplankart.

  • kr 2 890 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 15.900,-
  • kr 89 400,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 979 400,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 17 758,- pr. 2023. Kommunale avgifter gjelder her avløp, eiendomsskatt, feiing, renovasjon og vann. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Diverse

  Verkstedinnredning i garasje medfølger ikke.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger takstrapport, selgers egenerklæring, grunnkart og reguleringsplankart. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 10. jun. 2024

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01240249
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.