Øklandsvegen 865

Sveio
Prisantydning

2 290 000,-

 • BRA118㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1940
 • Omkostninger74 400,-
 • Totalpris2 364 400,-

Enebolig/landsted på stor tomt med nydelig utsikt til Bømlafjorden. Garasje og Uthus - Flott baderom fra 2011

Visning

onsdag 19 juni

16:00-17:00

Påmelding
Beskrivelse

Innvendig er det gulv av parkett og laminat.

Veggene har tapet og malte plater. Innvendige tak har malte plater, trepanel og himlingsplater.

 • Boligen har naturlig ventilasjon
 • Det ble installert varmepumpe i stue i 2018
 • Varmtvannstanken er på ca. 200 liter og er av eldre dato.
 • Det er sikringsskap med automatsikringer og jordfeilbryter.
 • Det er monter Ams. måler i 2018.
Detaljer

Følgende rom er P-rom:

Hovedetasje: Bad , Stue , Kjøkken , Gang Loftsetasje: Soverom , Soverom 2, Kammers ev Soverom 3, Gang

Bygningsinformasjon

Se vedlagte tilstandsrapport utarbeidet av Takst Team datert 11.12.2023 der byggemåte er nærmere beskrevet, og også gitte tilstandsgrader fremkommer. Tilstandsgradene tilsier hvilken tilstand et objekt har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader og hva de angir, se s.4 i tilstandsrapporten.

På denne eiendommen har følgende fått tilstandsgrad 3:

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Utvendig > Vinduer Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Utvendig > Terrasse i hage Utvendig > Utvendige trapper Innvendig > Rom Under Terreng Innvendig > Innvendige trapper Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Tomteforhold > Drenering Tomteforhold > Terrengforhold

IU KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT Utvendig > Andre utvendige forhold

På denne eiendommen har følgende fått tilstandsgrad 2:

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Utvendig > Taktekking Utvendig > Nedløp og beslag Utvendig > Veggkonstruksjon Utvendig > Dører Innvendig > Overflater Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Innvendig > Radon Innvendig > Pipe og ildsted Våtrom > Hoved etasje > Bad > Overflater vegger og himling Våtrom > Hoved etasje > Bad > Sluk, membran og tettesjikt Kjøkken > Hoved etasje > Kjøkken > Overflater og innredning Tekniske installasjoner > Vannledninger Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Tomteforhold > Forstøtningsmurer Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Se vedlagt rapport for mer informasjon.

Primærrom

Boligen Bruksareal Kjeller: 0 kvm Kjeller har ikke målbart areal pga. for lav takhøyde. 1. etasje: 83 kvm Bad , Stue , Kjøkken , Gang 2. etasje: 35 kvm Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Gang Primærrom 1. etasje: 83 kvm Bad , Stue , Kjøkken , Gang 2. etasje: 35 kvm Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Gang

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på boligen. Bygget er oppført før bygningsloven trådte i kraft for hele landet i 1965, og det er ikke uvanlig at det i mange kommuner er mangelfulle arkiv for tiden før 1965. Jf. plan- og bygningsloven § 21.10, 5 ledd utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at det ikke foreligger hus tegninger fra byggeår, men det er mottatt tegninger fra kommunen for påbygg datert i 1998 da huset ble påbygget.

Sveio kommune opplyser følgende: "Bygningsopplysningar: På eigedommen er det registrert ein einebustad med bygningsnr. 173748590 med tilbygg, og ein garasje/uthus til bustad med bygningsnr. 173748582."

Vei/vann/kloakk

Vann | Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikk- og fellesledninger. Avløp | Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikk- og fellesledninger.

Vei | Adkomst skjer via offentlig vei. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming med varmepumpe og vedfyring i stue. Det er varme i gulv på badet. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

Det har tidligere vært oljefyring i boligen. Tanken er fortsatt i kjeller og selger er usikker på om den er tom. Oljetanken er heller ikke blombert i følge selger. Jfr. Forurensningsforskriften skulle disset vært fases ut innen år 2020. Kommunen kan gi pålegg om at det oljefyrte oppvarmingssystemet må fjernes, også oljetanken. Tanker som tas ut av bruk, skal tømmes, graves opp og destrueres. Kommunen kan i enkelte tilfeller (hvor det vil være vanskelig å få den fjernet) tillate at oljetank tømmes og fylles med sand. Kjøper overtar ansvaret for oljetanken.

 • Beliggenhet

  Landlig og fin beliggenhet i Auklandshamn med flott utsikt til Bømlafjorden og omgivelsene rundt. Kort avstand til flotte turområder og Auklandshamn skole (ca 400 meter unna).

  Bakkabrotet badeplass og Slettene friluftsområde anbefales om man liker å ta seg en dukkert. Det bugner av flotte turområder for både små og store. En 15 minutters biltur til Sveio sentrum med blant annet butikker, apotek og spisesteder. Videre er det ca. 30 minutter med bil til Haugesund og ca. 40 minutter til Stord.

  Adkomst

  Boligen merkes med «til salgs»-plakat fra Eiendomsmegler A.

  Åpner du annonsen på finn.no eller em-a.no, finner du en kartskisse. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en reiserute fra din startdestinasjon til boligen.

  Regulering

  Eiendommen er registert til boligformål.

  Sveio kommune opplyser at eiendommen ligger i område «B_18» med føremål «boligbebyggelse» i «kommuneplanen for Sveio kommune 2011- 2023» og arealet visast med lysegul farge. Kommuneplanen sine føresegner gjeld.

  Ny plan eller statlig eller regional planbestemmelse går ved eventuell motstrid foran eldre plan eller planbestemmelse for samme areal med mindre annet er fastsatt i den nye planen eller statlig eller regional planbestemmelse.

  • kr 2 290 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 15.900,-
  • kr 74 400,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 364 400,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 14 390,- pr. 2023. Kommunale avgifter inkluderer:Vann: kr. 5 169,- Feiing/tilsyn: kr. 672,- Renovasjon: kr. 3 746,- Avløp: kr. 4 803,-Årlige kostnader blir fordelt på 2 terminar.

  Ligningsverdi

  kr 561 655,- for 2021

 • Diverse

  Kjøper er ansvarlig for å sette seg inn i salgsprospektet, reguleringsplaner, kommuneplan, beskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang på. Dersom noe er uklart, ta kontakt med megler slik at saker kan bli avklart før en bindende avtale finner sted.

  Det gjøres oppmerksom på at vedlagte plantegninger ikke stemmer hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar, samt at avvik og feil kan forekomme.

  Selger har godkjent alle opplysninger i prospektet.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Tilstandsrapport, egenerklæring, eiendomskart fra plan- og næringsavdelinga samt planstatuskart.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 11. jun. 2024

 • Oppdragsnummer: 01230342
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.