Plassavegen 60

Vindafjord
Prisantydning

3 500 000,-

 • BRA321㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1933
 • Omkostninger104 650,-
 • Totalpris3 604 650,-

Eldre villa med naust og strand, drivhus på 157 kvm m.m. på sjønær tomt med nydelig hage

Beskrivelse
 • I huset har eierne byttet vannrør og alt av elektrisk i huset. Det inkluderer sikringsskap, inntak og stikkontakter/ledninger.
 • Varmtvannsbereder er av nyere dato.
 • Bad med betonggulv med maling, veggplater, innredning, dusjkabinett og wc.
 • Kjøkkeninnredning er plassbygget, er oppgradert noe og har komfyrvakt, oppvaskmaskin mm. Ventilator med avtrekk ut.
 • Det er i hovedsak laminat på gulv. Vegger har noe varierende overflater av mdf plater med panelmønster, panel og noe eldre laminatpanel. Himling er i hovedsak hvitmalt panel, men i stue er det hvitmalte bjelker og malte plater i mellom. Overflater ble noe oppgradert i 2012/2013.
 • Ny pipehatt og lagt inn nytt rør i pipa. Vedovn.
 • Lagt inn fiber
 • Nymalt hus.
 • Det er lagt kommunal kloakk inntil tomta. Selger eier naboeiendommen og har nylig ført dette kloakkrøret videre over plenen og over til naboeiendommen slik at de kan knytte seg til. Det vil inntil videre være opp til kjøper om hen vil knytte huset til kommunal kloakk nå eller om de vil beholde septiktank (av betong) en stund videre. Man kan få pålegg om å knytte seg til, men det er foreløpig ikke kommet.
 • Robotplenklipperen følger ikke med, men det er nedgravde sløyfer som kjøper kan benytte videre om kjøper ønsker.
 • Entrè/bad er påbygg (ukjent alder).
 • Varmtvannstank fra 2013 og er på 200 liter.
Detaljer

Bolig: - Boligen inneholder i 1. etasje gang, stue, spisestue, kjøkken og bad. I andre etasje er det gang og 3 soverom. Grovkjeller med vaskerom m/sluk.

Naust og strand: - 1/2-part av eldre naust (høyre side) med grovstøpt gulv. Uisolert. Enkel standard. Kostnader med naustet deles 50% med medeier. - Felles steinbrygge ved naustet. Felles for alle 6 med naust på Birkelandsbrygga som er fradelt gnr. 328. - Strand med felles bruksmulighet for de med naust.

Garasje/vedskur + garasje: - To bygg i enkel standard.

Drivhus: - Betong mot grunn, bærekonstruksjon i stål. 157 kvm.

Bygningsinformasjon

Grunnmur i natursteinsmur, men også noe betong. Veggene har tømmerkonstruksjon. Fasade/kledning har liggende bordkledning. Åstak-konstruksjon. Loft er isolert med noe halm (el. lign.). Taktekking av betongtakstein. Eier opplyser at det er montert rehabiliterings rør i det eldre tegl pipeløpet. Utvendig er pipeløpet tekket med beslag.

I vedlagt boligsalgsrapport fra takstmann fremkommer følgende TG3 avvik: - Vinduer. Kostnadsestimat kr. 100 000 - 300 000,-. - Dører - Innvendige trapper. - Bad. Kostnadsestimat kr. 100 000 - 300 000,-. - Branntekniske forhold.

Konstruksjoner som ikke ble undersøkt av takstmann: - Tilliggende konstruksjoner Bad. - Drenering - Andre tomteforhold.

Av Tg2 avvik som kan kreve tiltak er det avdekket: - Taktekking. Kostnadsestimat kr. 100 000 - 300 000,-. - Nedløp og beslag. - Veggkonstruksjon. - Takkonstruksjon/loft. - Balkonger/terrasser og rom under terreng. - Krypkjeller. - Kjøkken. - Vannledninger. - Elektrisk anlegg. - Terrengforhold. - Septiktank.

Av TG2 avvik som ikke krever umiddelbare tiltak fremkommer: - Utvendige trapper, innvendige overflater, etasjeskille, radon, pipe og ildsted, innvendige dører, avløpsrør, ventilasjon, grunnmur og fundamenter og utvendige vann- og avløpsledninger.

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Kommunen har heller ikke tegninger på noen av bygningen i sine arkiv. Dette er ikke unormalt for bygg fra denne perioden.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og privat septiktank. Det er lagt kommunal kloakk inn på tomta. Selger eier naboeiendommen og har nettopp ført kloakkrøret videre over plenen og over til naboeiendommen slik at de kan knytte seg til. Det vil inntil videre være opp til kjøper om en vil knytte huset til kommunal kloakk nå eller om de vil beholde septiktank en stund videre. Man kan få pålegg om å knytte seg til, men det er foreløpig ikke kommet.

Eiendommen er tilknyttet kommunal vei.

Oppvarming

Vedovn. Elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Beliggende ved sjøen i vakre Vikebygd. Plassavegen og Naustvika ligger vestvendt og solrikt til i Vindafjords vakreste bygd. Denne aktive og levende bygda har nå fått seg ny treningshall som de selvsagt er stolte av. Om sommeren har Plassabakeriet like ved einedommen åpent for gjester. Her serveres deilige retter og kalde drikker. Her kan du sitte både inne og ute, spise middager, lunsj eller kjøpe 15 nystekte, glovarme snurringer til familien. Butikken, som ligger i gangavstand, har kjøpmannen Gunn Vikingstad nylig overtatt. Hun har oppgradert og investert for fremtiden, noe hele bygda setter stor pris på. Her selges grillmat, reker og ellers alt man ønsker seg både sommer som julaften. Turområder, både i fjell og til sjø og vann, den ene plassen vakrere enn den andre. Opplevelsene står i kø.

  Adkomst

  100 meter forbi Joker i Vikebygd ta til venstre inn mot Naustvika. Rett før man er helt nede ved sjøen tar man inn til venstre i Plassavegen. Eiendommen ligger da som første eiendom på høyre hånd.

  Regulering

  Eiendommen er regulert til boligformål.

  Kommuneplan arealdel 2017-2029:

  Delareal 829 m KP Hensynsonenavn H320 KP Fare Flomfare

  Delareal 14 m Arealbruk Andre typer bebyggelse og anlegg, Nåværende. OmrådenavnN

  Delareal 2 940 m KP Hensynsonenavn H910 KP Detaljering Reguleringsplan skal fortsatt gjelde.

  Reguleringsplan for del av Vikevik, Vikebygd: Delareal 14 m Formål Annet byggeområde Feltnavn N3 Utdyp. Naust

  Delareal 31 m Formål Kjørevei Delareal 2 834 m Formål Boliger

  Delareal 62 m Formål Annet kombinert formål Feltnavn Turistføremål Utdyp. Turistføremål

  I følge reguleringsplan del av Vikvik, Vikebygd, vedtatt 10.11.1998 kan det ikke settes opp flere naust innenfor planen (N2 og N3), men eksisterende naust uten verneverdi kan bygges opp på nytt som erstatning for eksisterende naust innenfor eksisterende byggeflate.

  Eiendommen er registrert med 6 bygninger i følge matrikkelen. Enebolig tatt i bruk 01.01.1933. Garasjeuthus (anneks til bolig) 17 kvm i følge matrikkelen. Garasjeuthus (anneks til bolig) 25 kvm i følge matrikkelen. Garasjeuthus anneks til fritidsbolig. Naust / båthus / sjøbu 25 kvm i følge matrikkelen. Veksthus industribygning på 156 kvm. i følge matrikkelen.

  • kr 3 500 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 15.900,-
  • kr 104 650,- (Omkostninger totalt)
  • kr 3 604 650,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 9 613,- pr. 2022. Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk. Årsprognose 2023 er på kr. 11.100,-. I tillegg kommer renovasjonsgebyr til HIM på kr. 3130,- pr. år.

  Ligningsverdi

  kr 340 703,- for 2021

 • Diverse

  Før overtagelse skal det tinglyses rett for gnr/bnr 329/1) å ha kloakkrøret gående over tomta til denne eiendommen der hvor denne går i dag.

  Grenselinjer på bilder montert av fotograf er for å gi et inntrykk av hvor grensene går, men er ikke nøyaktig angitt. Avvik må påregnes ut fra disse illustrasjoner.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 24.08.2023 og selgers Egenerklæring datert 10.03.24. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 14. mar. 2024

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 01240109
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.