Ramsvikneset 6

Karmøy
Prisantydning

6 490 000,-

 • BRA105㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom4
 • Byggeår2021
 • Omkostninger54 650,-
 • Totalpris6 544 650,-

Nydelig fritidseiendom med svært høy standard! Stort oppvarmet basseng - Båtplass - Bør sees og oppleves!

Beskrivelse

Her har du muligheten til å få deg en fritidseiendom med herlig beliggenhet og unik standard. Er du ute etter en eiendom som skiller seg ut, så er dette eiendommen for deg.

 • Hytten holder noe høyere standard enn hva som er normalt for en fritidseiendom. Hytten ble oppført i 2020/21, men har ikke vært i bruk og fremstår derfor i hovedsak som et nytt bygg uten slitasje.
 • Baderommet er fullflislagt i påkostede materialer og har dusj med glassvegger, flott og moderne baderomsinnredning med rikelig oppbevaring, moderne bollevask i stein. Malt himling med led-striper. Egen nisje hvor en har plass til vaskemaskin og tørketrommel.
 • Nydelig HTH kjøkkeninnredning med eksklusiv steinplate fra Skattkjær og alt av hvitevarer integrert. Godt med skap og benkeplass.
 • I stue/ kjøkken er det god plass til sofagruppe og spisebord. Fra stuen er det utgang til stor, solrik og usjenert terrasse med oppvarmet basseng.
 • Motstrøms basseng på 7,6 meter. Bassenget er oppvarmet med varmepumpe og har underbelysning. Overbygg til bassenget. Teknisk rom for basseng er nedfelt og skjult i terrassen.
 • Stor loftstue hvor en har god plass til sofagruppe og tv-benk.
 • Nylagt vedlikholdsfritt kunstgress.
 • Malmfuru kledning.
 • Utstrakt bruk av led striper til belysning i tak og vegger. Denne hytta har en kraftig oppgradert El-pakke. Det er herlig belysning i hele hytten med led striper i vegger og tak, en- stavs eikeparkett på alle gulv og listefrie overganger mellom vegg og himling. Elko pluss på alt innvendig.
 • Påkostet baderom som bør sees og oppleves.
 • Trapp i heltre eik med glassrekkverk.
 • Eikespiler i himlinger, her er det lagt vekt på kvalitet og finish som en sjelden har sett!
 • Integrert musikkanlegg i stuen, i loftstue og på terrassen.
 • Heltre, en-stavs eikeparkett på alle gulv. Her kommer du til en ferdig pakke, både ute og inne er hytten klar for deg og din familie!
 • Båtplass på flytebrygge på selgers eiendom blir tinglyst før overtagelse og følger med hytten. Det er ikke kjørevei ned til båtplass, kun sti.
Detaljer

BRA-i første etasje: gang, bad/ vaskerom, stue/ kjøkken, teknisk rom og 2 soverom hvorav den ene med klesbod. BRA-e: bod.

BRA-i loftsetasje: loftstue, toalettrom og 2 soverom.

Følgende er tatt med i TBA: Treterrasse og betongplatting rundt hytten.

Bygningsinformasjon

Bygningen har grunnmur i isolerte elementer. Bygget har mest sannsynlig støpt plate mot grunn. Mellom etasjer er det bjelkelag i treverk. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har stående bordkledning og fasadeplater. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater. Takrenner og nedløp i aluiminium. Basseng med overbygg i glass. Basseng er bygget i plasstøpt betong.

I vedlagt tilstandsrapport fra takstmann fremkommer det følgende TG3 avvik med store eller alvorlige avvik: - Tomteforhold > Terrengforhold. Det er ikke gjerde eller lign mot nabo på nedsiden. Pga høydeforskjell kan dette medføre alvorlig skade eller verre ved fall.

Følgende konstruksjoner er ikke undersøkt: - Utvendig > Takkonstruksjon/Loft - Innvendig > Radon - Innvendig > Pipe og ildsted.

Av TG2 avvik som kan kreve tiltak fremkommer følgende: Våtrom > 1 Etasje > Bad > Overflater vegger og himling.

TG2 avvik som ikke krever umiddelbare tiltak: Utvendig > Nedløp og beslag Utvendig > Veggkonstruksjon Utvendig > Vinduer Våtrom > 1 Etasje > Bad > Sluk, membran og tettesjikt.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattet eller midlertidig brukstillatelse. I følge selger vil dette foreligge innen kort tid og før overtagelse.

Igangsettingstillatelse (IG) ble gitt 17.06.2020.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende hytte som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Alle eiendommer som er tilknyttet offentlig vann og avløp har private stikkledninger, som vedlikeholdes for eiers egen regning. For ytterligere opplysninger om de private stikkledningene tar man kontakt med kommunen.

Hytta betaler ikke kommunale avgifter for vann eller kloakk. Dette er innlagt, men det løper ingen kommunale avgifter før ferdigattest foreligger (se punkt Ferdigattest).

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  I en lun vik på Røyksund skjermet for nordavind og svært solrikt. Ramsvik er ett nyetablert område med den herligste beliggenhet. Nydelig sandstrand rett nedenfor hytta. Om en velger å ta i bruk båten er det kort vei til både Kopervik og Haugesund.

  Adkomst

  For veibeskrivelse henvises det til vedlagte kart i salgsoppgaven. Se også gulesider og velg kjørerute.

  Regulering

  Eiendommen ligger i et område regulert til fritidsbebyggelse. Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. ligger vedlagt i salgsoppgaven eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Reguleringsplan Id 5032 Navn Kjellå, Røyksund. Plantype Detaljregulering. Kommuneplan gjelder også: ID 670 Reguleringsplan: ID 5032.

  Delareal 1 193 m Formål Fritidsbebyggelse Feltnavn FB_9-10

  Delareal 5 m Formål Kjøreveg Feltnavn f_KV2

  Delareal 12 m RPHensynsonenavnH140_4 RPSikring Frisikt

  • kr 6 490 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av tomteverdi (1 500 000)
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 15.900,-
  • kr 54 650,- (Omkostninger totalt)
  • kr 6 544 650,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 6 056,- pr. 2023. Det betales per i dag kun for eiendomsskatt. De kommunale avgiftene vil øke når hytta tas i bruk.

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 50% av markedsverdi.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har ikke anledning å tegne boligselgerforsikring, da selger er et foretak (juridisk person). Ved en evt. oppløsning/konkurs av selskapet vil det være begrenset anledning for å fremme et mangelskrav.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport og selgers Egenerklæring. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 28. jun. 2024

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 01240271
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.