Rekkevegen 11

Karmøy
Prisantydning

990 000,-

 • BRA74㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1900
 • Omkostninger41 900,-
 • Totalpris1 031 900,-

Sjarmerende enebolig/ fritidsbolig midt i sentrum av Skudeneshavn - Kjekke og usjenert uteareal med hage - Oppussing!

Visning

tirsdag 25 juni

16:00-17:00

Påmelding
Beskrivelse

Boligen holder hovedsakelig eldre standard og moderniserende tiltak må forventes for å nå dagens dagens standard. Likevel fremstår boligen som sjarmerende innredet og med muligheten for å bli et koselig hjem.

Detaljer

Boligen er over to plan og inneholder: Første etasje: Vindfang, gang, kott, baderom, soverom, kjøkken og stue. Loftsetasje: Gang og to soverom.

Bygningsinformasjon

Bebyggelsen består av en eldre bygning med to boliger. Bygget er oppført med krypkjeller, første etasje og loft. Fundamenter av betong. Grunnmur av betong med sparestein, pusset og malt på utsiden. Vegger er oppført i tømmerkonstruksjon av tre. Fasade er kledd med liggende trepanel. Saltak i trekonstruksjon med åser (åsetak). Synlige åser på loft. Taket er tekket med plater av metall/blikk. Tilbygg med flatt tak er tekket med asfaltbelegg/shingel. Takrenner og rennenedløp av plast. Beslag av plast. Vinduer og ytterdører av tre. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Det foreligger bygningstegninger av enebolig i forbindelse med oppføring av ark og påbygg. Tegningene er ikke datert.

Ukjent byggeår. Det foreligger ikke dokumentasjon som kan bekrefte boligens byggeår. På grunn av eiendommens registrering i Sefrak- registeret antas det at boligen ble oppført ca. 1900 eller tidligere.

Følgende momenter har fått tilstandsgrad 3 og 2 i tilstandsrapporten: TG3: -Utvendig: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det er registrert sprekk i takrenne. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket. Dersom taket har ru overflate, som takpapp, shingel eller ru takstein, må en ha snøfanger hvis takvinkelen er 27 grader eller mer. Kravet kom i 1985. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. -Innvendig: Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. Overflater er pusset opp etter behov og fremstår av varierende alder og slitasje. Det er registrert 61 mm skjevhet på gulv på loft. Det er registrert 36 mm skjevhet på gulv i kjøkken på første etasje. Trappen er smal. Bredden på trappen er målt til 61 cm. Etter dagens forskrift skal ikke trapper være smalere enn 80 cm. Det mangler rekkverk i trappen. -Våtrom bad første etasje: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Ved fuktmåling i nedre del av vegg mot våtsone fra tilstøtende rom, måles høye fuktverdier. Det er registrert fukt i tilstøtende vegger mot bad. -Kjøkken: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Det er registrert utettheter eller vannlekkasjer i røropplegg. Det er ved bruk av fuktindikator rundt utsatte hvitevarer påvist indikasjoner på fuktighet. Det er registrert fuktighet i vegg bak komfyr. Fuktigheten kommer sannsynligvis fra dårlig eller mangelfull drenering på utsiden. -Tomteforhold: Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er registrert fuktighet i vegger. Innvendige observasjoner tilsier at det ikke er drenering eller at dreneringen ikke fungerer slik den skal. TG2: -Utvendig: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen og undertak. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er registrert malingsflass og stedvis råteskadet trepanel. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på tettesjikt/membran (terrasse/balkonger). Rekkverket er for lavt. Målt 90 cm. Det er registrert noe malingsflass på rekkverk. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter (utvendig trapp). Det er registrert noe grønskedannelse. -Innvendig: Det er registrert skjevheter på gulv i kjeller. Kjellergulv er av grovstøp og det er fall til sluk. Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Det er registrert saltutslag og misfarging etter fuktighet på vegger og gulv i kjeller. Det er registrert noen slakke håndtaker og slitasje på dørblader. Det er registrert dørblad som tar i gulv. -Tekniske installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det er registrert kondensskader på vinduer. Årsaken til kondensskader på vinduer kan være for dårlig ventilering av rom. Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkopling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. -Tomteforhold: Det er lite av grunnmuren som ikke er synlig fra utsiden og innsiden. Det ble ikke registrert noe sprekker. Det er påvist dårlig fall eller flatt terreng inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Jf. plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann via private stikkledninger. Privat avløp/septik med kommunal tømming.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen. Vedovn i stue.

 • Beliggenhet

  Eiendommen har beliggenhet midt i sentrum av Skudeneshavn med gangavstand til det aller meste en trenger i hverdagen. Handlemuligheter, spisesteder, apotek, bystranden, Søragadå, cafeer, lekeplasser og skoler er noe av det som ligger like i nærheten av boligen.

  Adkomst

  Se Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til boligformål.

  • kr 990 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 15.900,-
  • kr 41 900,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 031 900,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 12 157,- pr. 2023. Kommunale avgifter gjelder her avløp, eiendomsskatt, feiing, renovasjon, slam og vann. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Ligningsverdi

  kr 476 707,- for 2022

 • Diverse

  Boligen er registrert i Sefrak- registeret hos riksantikvaren. Dette er et register over bygninger (som i hovedsak er eldre enn år 1900) som er registrert som kulturminne, men ikke er fredet etter kulturminneloven. Fasadeendring og utvendige tiltak må omsøkes og godkjennes av kommunen.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger takstrapport, selgers egenerklæring, grunnkart og ledningskart. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 17. jun. 2024

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01240203
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.