Rygg 9

Haugesund
Prisantydning

3 500 000,-

 • BRA188㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1975
 • Omkostninger104 650,-
 • Totalpris3 604 650,-

Kjekk enebolig på en etasje pluss kjeller og garasje

Beskrivelse
 • Nyere vedlikeholdsfrie vinduer av typen PVC i hele første etasje i 2014.
 • Nyere dører som balkongdør fra det doble soverommet, ytterdør og terrassedør i stua. Skiftet i 2014.
 • I 2011 ble også kledningen skiftet på huset og luftebalkongen ble utvidet.
 • Ny kledning på garasjen i 2013.
 • Innlagt Altibox.
 • Slangekarusell er montert på yttervegg.
 • Trappa inn til huset har vært utsatt for frostsprengning slik at et par av flisene bør skiftes.
 • Det ikke er installert ams måler i huset.
 • Fukt skade tak på loft er en reparert skade for flere år siden i følge selger. Lekkasjen var ved en pipehatt som er skiftet.
 • Det er villavent på loftet som ikke er koblet til i følge selger.
Detaljer

BOLIG: Fliselagt trapp opp til nyere ytterdør som leder inn til vindfang med laminat på gulv, malte veggplater på vegger og liten garderobe.

Gang med laminat på gulv, malte veggplater på vegger, spottskinne i taket og profilerte takplater.

Bad med fliser og varmekabler på gulv, baderomsplater på vegger, dusjhjørne, mekanisk vifte på vegg, vegghengt toalett, baderomsseksjon med to store underskuffer, høyt sideskap og speil med integrert lys. Spotter i tak.

2 enkle soverom med laminatgulv og tapetserte vegger.

Dobbelt soverom med laminatgulv, tapetserte vegger og utgang ut til påbygget altan via nyere balkongdør.

Kjøkken med laminatgulv, brun kjøkkeninnredning på høyre siden med nedfelt halvannen vask i laminatbenkeplate, integrert keramisk koketopp, moderne vifte, int. oppvaskmaskin, int. stekeovn, int. micro og skaper både over og under benkeplata. Svart kjøkkeninnredning med laminatbenkeplate på motsatt side. Fra kjøkkenet er det dør inn til trapperom som leder ned til kjelleren.

Stue med laminatgulv og tapetserte vegger. Fra stua er det utgang til stor støpt platting mot vest der innerste del har tett tak over og spotter. Klebersteins vedovn med glassfront i stua.

Kjeller: Varmepumpa er plassert i trappa ned til kjelleren for bedre spredning av varmen. Trappa går ned til en veldig romslig gang/lager med fliselagt gulv.

Wc med fliser på gulv, toalett, servant med dobbelt underskap, speil og reflektorovn på vegg.

Stor «kjellerstue» med skiferfliser og varmekabler på gulv og tapetserte vegger. Fastmontert elektrisk pynteovn (montert på pipa) vil bli fjernet før overtagelse. Denne er kun festet med to skruer. Rommet har for små vinduer og tilfredsstiller ikke krav til rømming eller dagslys.

Stort «dobbelt soverom» som har for små vinduer og ikke tilfredsstiller krav til dagslys eller rømming. Vinduene er i tillegg overbygget med terrasse slik at dagslys ikke når inn i særlig grad.

Vaskerom med egen utgang, opplegg for både vaskemaskin og tørketrommel, montert utslagsvask og garderobeskap som mangler fronter. Nyere varmtvannsbereder er plassert her.

GARASJE 29 kvm. BRA-e: Garasjen har sidedørsinngang og port med portåpner. Det er montert spotter over porten og dreneringslister foran garasjeport. Plater over støpt gulv inne i garasjen. 3 vinduer for dagslys, innlagt belysning og stikkontakter. Garasjen er uisolert og har noe ekstra lagringsplass. Garasjen er oppført nærmere enn 1 meter fra boligen og det er derfor anbefalt av takstmann at den brannsikres innvendig. Kledning, vindu og dører på garasje er renovert.

Bygningsinformasjon

Bygningen har grunnmur i betongstein el lign. Boligen har mest sannsynlig støpt plate mot grunn. Mellom etasjer er det bjelkelag i treverk. Bygningen har PVC vinduer med 2-lags glass. Disse vinduene er skiftet etter byggeår. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Det er trapp til hoveddøren, terrassedøren, balkong og kjelleren. Huset har hoveddør, terrassedør, balkongdør og kjellerdør. Alle dørene er byttet etter byggeår. Takkonstruksjonen har W-takstoler i tre. Taktekkingen er av betongtakstein. Takrenner og nedløp er i aluminium.

Kjelleretasjen er ikke omsøkt for rom for varig opphold. Kjellerstue, soverom og wc i kjeller er ikke godkjent, men skal være boder/hobbyrom. Vaskerommet er godkjent.

I vedlagt tilstandsrapport fra takstmann fremkommer følgende TG3 avvik:

Utvendig: Vinduer - kjeller. Utvendige trapper.

Innvendig: Overflater. Rom Under Terreng.

Våtrom: - Bad > Overflater Gulv. - Bad > Sluk, membran og tettesjikt. - Vaskerom > Generell: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Vaskerom anses som et typisk eldre rom som er oppført etter eldre byggeskikk. Rommet anses ikke som vanntett og de belastninger som er naturlig bruk iht dagens standard. Rommet har pr dd fukt problem pga utvendig fukt som kommer inn gjennom muren. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000,-. - Toalettrom > Overflater og konstruksjon.

Tekniske installasjoner: - Ventilasjon. - Elektrisk anlegg. - Branntekniske forhold (selger opplyser at hun har alle røykvarslerene, men at de ikke er montert opp igjen etter vedlikehold).

Tomteforhold: - Drenering: Dreneringen er fra 1975.Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Det er ikke synlig fuktsikring på grunnmur. Grunnen til dette kan være at den ligger skjult under terreng eller pussen på mur. Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist. Pga fukt i kjelleren bør det etableres ny fuktsikring på grunnmuren. Hvis ikke kan dette medføre fuktskader på boligen. Kostnadsestimat: Over 300 000,-.

Av TG 2 avvik som kan kreve tiltak fremkommer: - Taktekking. - Nedløp og beslag. - Dører. - Balkonger, terrasser og rom under balkonger. - Innvendige trapper. - Bad > Overflater vegger og himling. - Tilliggende konstruksjoner våtrom. - Vannledninger.

Av TG2 avvik som ikke krever umiddelbare tiltak fremkommer: - Takkonstruksjon/Loft, Etasjeskille/gulv mot grunn, Radon, Pipe og ildsted, Innvendige dører, Sanitærutstyr og innredning, Tilliggende konstruksjoner våtrom, Overflater og innredning på kjøkken, Avtrekk kjøkken, Avløpsrør, Varmtvannstank, Grunnmur og fundamenter, Terrengforhold og Utvendige vann- og avløpsledninger.

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest for utvidelse av terrasse med utvendig trapp ned til bakkenivå datert 24.11.2011. Det foreligger ferdigattest for garasje nybygg datert 31.07.1981 Det foreligger ferdigattest for enebolig nybygg datert 12.06.1975.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Kommunal vei. Kommunalt vann og kloakk.

Oppvarming

Klebersteins vedovn med glassfront i stua. Varmepumpa er plassert i trappa ned til kjelleren for bedre spredning av varmen. reflektorovn på vegg på wc. Ellers varmekabler og annen elektrisk oppvarming.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger like over Kvala Senteret nord i Haugesund. Område er et veletablert bolig område med kort vei til busstopp mm.

  Adkomst

  Fra Tittelsnesvegen tar man inn Austrheimsvegen ved Kvalasenterert og tar første vei til høyre inn Svennahaugen. Ta så første vei til høyre igjen to ganger og man får da Rygg 9 rett frem i enden av veien.

  Regulering

  Regulert til boligformål.

  • kr 3 500 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 15.900,-
  • kr 104 650,- (Omkostninger totalt)
  • kr 3 604 650,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 12 468,- pr. 2022. Avløp 4 270,73 kr. Eiendomsskatt 4 154,20 kr. Feiing 463,00 kr. Vann 3 580,08 kr. Avgifter varierer etter forbruk.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 08.01.2024 og selgers Egenerklæring datert 09.01.24. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 15. mai 2024

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 01230634
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.