Skjoldavegen 156

Haugesund
Prisantydning

1 300 000,-

 • BRA86㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1917
 • Omkostninger49 650,-
 • Totalpris1 349 650,-

Eldre enebolig ved Djupadalen - Renoveringsobjekt

Beskrivelse

Eier opplyser det er mellom annet utført en del tiltak de siste årene. - Montert varmepumpe 2017. - Rehabilitert pipe med skorsteinsrør og nyere ildsted Aduro 9 fra 2019 (eier opplyser arbeidet er godkjent av brannvesen). Tilsyn ble utført siste gang 21.04.2021 - Feiing uten anmerkninger. - Forsterket og utbedret deler av bjelkelag (det er fortsatt gjenstående arbeider). - Byttet noen vinduer bl.a. to store i stua og de doble soverommene oppe. - Isolert noen vegger. - Eldre sikringsskap med skrusikringer. Av og til må man bytte disse dersom man setter på ekstra mye strøm samtidig. Ellers varer de lenge og er billige å kjøpe.

Eier har ytterligere opplysninger, bilder og noe dokumentasjon interesserte bør gjøre seg kjent med. Boligen vurderes som et komplett renoveringsobjekt - demolering kan ikke utelukkes.

Detaljer

Inngang til vindfang med fliser på gulv og panelte vegger.

Bod med parkett på gulv og panelte vegger.

Gang med trapp opp til loftsetasjen og parkett på gulv.

Kjøkken med parkett på gulv. Innredning med oppvaskmaskin, komfyr med keramisk koketopp, laminatbenkeplate med FiboTrespo plater over benkeplata samt skap både under og over benkeplata. Det er opplegg for vaskemaskin på kjøkken.

Stue som er åpent opp mot naborommet for å lage større stue. Det er lagt ny parkett på gulv, nye himlinger og nye vindsperrer og veggoverflater, vedovn med glassfront (nytt rør i pipa) og varmepumpe. De to store vinduene i stua er skiftet.

Lite soverom / biinngang med ytterdør. Stort vindu, skyvedørsgarderobe og laminatgulv.

Loft: Teppelagt trapp med stort vindu som gir godt med dagslys nedover trappa.

Dobbelt soverom med laminatgulv, nytt vindu og malte gipsvegger.

Dobbelt soverom med eikeparkett, dobbelt garderobeskap, malte gipsvegger og nytt vindu.

Bod som takstmann har kalt stue/hobbyrom. Rommet har for lite vindu til å godkjent brukes som soverom eller stue. Meglers vurdering er at dersom man setter inn et større vindu her så kan det godkjennes som soverom. Det er laminatgulv, panelte vegger og skråtak.

Bod som takstmann har kalt stue/hobbyrom. Rommet har for lite vindu til å godkjent brukes som soverom eller stue. Meglers vurdering er at dersom man setter inn et større vindu her så kan det godkjennes som soverom. Det er laminatgulv og panelte vegger.

Bad med flislagt gulv, baderomsplater, flislagt og delvis innebygget dusjnisje med forheng, moderne servant med stor underskuff og dobbelt speilskap.

Kjeller: Grovkjeller med støpt gulv, innlagt belysning, varmtvannsberederen er plassert her, pumpa for kloakken er plassert her, det er vannkrane for uttak av både varmt og kaldt vann. Lagerplass.

Bygningsinformasjon

Veggene har trekonstruksjon av ukjent utførelse, trolig hovedsakelig tømmer fra byggeår. Etasjeskiller er av trebjelkelag. Eier opplyser deler av bjelkelaget er forsterket og utbedret. Det er fortsatt gjenstående arbeider. Eier har bilder av utført arbeid. Fasade/kledning har liggende bordkledning. Saltak med ark i trekonstruksjon. Taket er tekket med takstein av betong. Takrenner og nedløp av plast. Beslag av metall/bly rundt pipe. Det er krypekjeller mot sør i bolig. Bygningen har grunnmur av varierende kvalitet. All grunnmur er ikke tilgjengelig for kontroll. Det er observert betong og teglstein.

Rominndeling avviker noe fra godkjent bruk ihht tegnigner i første og andre etasje. På tegnigner er det blant annet tegnet inn stuer og kjøkken i begge etasjer. Det er mulig det er bare ett eller muligens to soverom inntegnet i 2. etasje da tegninger er såpass utydelig at det ikke er mulig å lese hva som står på bruken av det ene rommet.

I vedlagt tilstandsrapport fra tasktmann fremkommer følgende TG3 med store eller alvorlige avvik: Utvendig > Nedløp og beslag Utvendig > Veggkonstruksjon - kostnadsestimat over kr. 300 000,-. Utvendig > Vinduer - kostnadsestimat kr. 100 000 - 300 000,-. Utvendig > Dører Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn - kostnadsestimat kr. 100 000 - 300 000,- Innvendig > Rom Under Terreng - kostnadsestimat over kr. 300 000,-. Innvendig > Krypkjeller - kostnadsestimat over kr. 300 000,-. Våtrom > Loft > Bad > Generell - kostnadsestimat kr. 100 000 - 300 000,- Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold

Konstruksjoner som ikke er undersøkt: Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Våtrom > Loft > Bad > Fukt i tilliggende konstruksjoner Tomteforhold > Byggegrunn

TG2 avvik som kan kreve tiltak: Utvendig > Taktekking Innvendig > Overflater Innvendig > Radon Innvendig > Innvendige trapper Innvendig > Innvendige dører Kjøkken > Etasje > Kjøkken > Overflater og innredning Tekniske installasjoner > Vannledninger Tekniske installasjoner > Avløpsrør Tekniske installasjoner > Ventilasjon Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Tomteforhold > Drenering Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Tomteforhold > Terrengforhold Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Tomteforhold > Septiktank.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Jf. plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Privat vei. Privat stikkledning til offentlig nett. Pumpeanlegg i grovkjeller for pumping av kloakk til offentliog nett. Hovedinntak vann er delt med naboeiendom 30/488). Egen vannmåler for boligen.

Oppvarming

Vedovn med glassfront (nytt rør i pipa) og varmepumpe i stua.

 • Beliggenhet

  Sentrumsnær beliggenhet med kort vei til butikk, skoler og barnehager. Flott turterreng i Djupadalen like ved eiendommen.

  Adkomst

  Fra Karmsundgata (v/Flotmyr) følg Skjoldavegen østover og følg veien mot Djupadalen/Eivindsvannet. Boligen ligger rett over veien for Bohus Vikse Møbler like før du kommer til Djupadalen.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til boligformål. Reguleringsbestemmelsene i RL 974 for Sørhaugområdet kan leses på meglers kontor.

  • kr 1 300 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 15.900,-
  • kr 49 650,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 349 650,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 6 610,- pr. 2024. Opplyst beløp prognose for 2024. Avgifter vil variere etter forbruk, og en må påregne en del høyere avgifter når bolig tas i bruk. I tillegg kommer renovasjon til HIM på kr. 3314,- pr år.

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Diverse

  Boligen er utleid for kr. 10 000 per mnd som betales forskuddsvis den 20. hver mnd. Strøm eller Internet er ikke inkludert i leien. Det er betalt inn depositum kr. 10 000 som overføres kjøper ved overtagelse. Tidsubestemt avtale med 3 mnd oppsigelse. Dyrehold ikke tillatt. Røyking ikke tillatt. Leies ut "som den er".

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Eiendomskart, Takstrapport datert 21.03.24 og selgers Egenerklæring datert 18.03.24. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 5. apr. 2024

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 01240133
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.