Skrestølen 15

Karmøy
Prisantydning

2 990 000,-

 • BRA114㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår1962
 • Omkostninger91 900,-
 • Totalpris3 081 900,-

Stor utviklingseiendom med fabelaktig utsikt og gode solforhold! Tomten er på over 8 mål.

Beskrivelse

Bygningsmassen trenger betydelig renovering om den ønskes benyttet slik den står. Eiendommen har stort potensial, her har en nydelig beliggenhet og fantastisk utsikt. Fritidsboligene som står på eiendommene er såpass dårlig standard at de er ikke kommentert nevneverdig i salgsoppgaven.

Detaljer
 • Unik mulighet til eiendom med stort potensiale for den rette.
 • Et sammenhengende boligområde fordelt på 4 bruksnummer og beliggende i 2 forskjellige kommuner (Tysvær/Karmøy). Totalt areal 8112 kvm. Her står to hytter som er renoveringsobjekt. Eiendommene er regulert til boligeiendom.

Skrestien 72: Hytta inneholder: 1. Etg.: Gang, soverom, kjøkken, spisestue og stue. Loft: Gang, kott og 2 soverom. Krypkjeller. P-rom: 52 kvm. Bra: 53 kvm. Bta: 104 kvm.

Anneks Bra 38 kvm.

Det første som møter når du kommer til hytta er en romslig støpt terrasse med nydelig utsikt til fjorden. I hytta kommer en først til entreen med trapp opp til overetasjen og inngang dagligstuen. Spisestuen er romslig og har plass til stort spisebord. På kjøkkenet er det plass til et lite spisebord. Det er også et lite soverom på hovedplan. I overetasjen er det en mellomgang med kott og 2 soverom.

 • Vedovn. Huset er ikke tilkoblet strøm.
 • Hytte med ukjent byggår - trolig eldre enn 1936 da tomta ble utskilt.
 • Renoveringsobjekt/rivingsobjekt. Stått ubrukt i 10-15 år. Bygget har ikke strøm tilkoblet og det er kun en provisorisk vannledning til bygget (kommunalt vann til tomtegrensa 112/188 og 112/78). Det er lav takhøyde i samtlige etasjer. Lekkasjer, sopp og råte. Hytta holder veldig enkel standard og trenger betydelig renovering og anses som et 100% renoveringsobjekt..

Uthuset inneholder 2 boder på hovedplan og noe lagringsplass i kjelleren.

Skrestølen 15 - Karmøy, 112/188: Hytte bygget ca. 1959.

Renoveringsobjekt/rivingsobjekt som inneholder i 1. etg.: Gang, kjøkken, vaskerom, stue og 3 soverom. Utvendig utebod og utedo. Bra: 61 kvm.

 • Har ikke vært benyttet de siste 10-15 årene. Er i dårlig tilstand og total renovering må påregnes.
 • Ikke innlagt strøm eller vann p.d.d. Strøm ble kuttet etter et tre falt over linjene.

 • Det foreligger ikke tegninger på noen av bygningene iflg kommunen.

Bygningsinformasjon

Begge byggene er oppført i tre. Totalrenovering må forventes / riving.

Hverken kommunen eller selger har tegninger på byggene.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på gnr. 79 bnr. 103 eller på gnr. 112 bnr. 188 iflg kommunen. Megler har på vanlig vis forespurt kommunen om bygningstegninger. For denne eiendommen har ikke megler mottatt slike tegninger eller de tegninger som er mottatt, viser kun i begrenset grad hva som er blitt byggemeldt i sin tid. Megler har derfor ikke kunnet kontrollere dagens bruk av rom/fasader/vinduer opp mot lovlig godkjent bruk, og kan derfor ikke kommentere eventuelle avvik etc.

Jf. plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Adgang til utleie

Dette er selveiende bolig/hytte som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Eiendommene er ikke tilknyttet offentlig vann eller kloakk. Kommunalt vann til tomtegrensa 112/188 og 112/78.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Attraktivt beliggende eiendom med fabelaktig utsikt i etablert boligområde på Skre, på kommunegrensa mellom Tysvær og Karmøy. Fra eiendommen er det kort vei til flotte turområder og golfbane. Kun få minutter i bil til handelssenteret på Raglamyr. Trygg skolevei med sykkel og gangsti.

  Eiendommen ligger med god avstand til til hovedveien og en får ikke støyen fra veien opp dit. På sykkel tar det 5 minutt til butikk i Skåredalen.

  Adkomst

  Ta av fra Europaveien (til venstre om man kommer fra Raglamyr) ved Skre i nordlig retning. Følg stien på nordsiden av Europaveien ca 400m og litt forbi der veien går opp til Skrestølen så får man en parkeringsplass litt på skrått til venstre like rundt en kort sving. Parker her og gå bort til huset som da ligger rett frem.

  Regulering

  Eiendommene er i Karmøy kommuneplan avsatt til boligformål. Delareal med båndlegging for regulering etter plan og bygningsloven. Dette gjelder nederste del av 112/188 og utgjør ca. 832 kvm av den tomta samt et bittelite areal av 112/78 (cirka 79 kvm).

  Store deler av eiendommen ligger i et uregulert område som er avsatt i kommuneplanen til bolig. Dette kan bety begrensninger for utvikling/påbygging, gjenoppbygging etc.

  Eksisterende fritidsboliger kan, ihht kommuneplanen i Karmøy, etter søknad omdisponeres til helårsboliger under forutsetning av at det kan etableres kjørbar adkomst, parkeringsplass i henhold til kommunal norm og avløpsanlegg som tilfredsstiller kommunens krav. Dokumentert parkeringsplass på annen eiendom kan godkjennes. Omdisponering til helårsbolig kan, dersom kommunen finner det trafikksikkerhetsmessig forsvarlig, godkjennes uten etablering av snuplass på egen grunn. Aktuelt for Skrestølen 15.

  Boligområder beliggende nord for E134, kan ikke bygges ut før det er gjennomført trafikksikringstiltak i Skrekrysset. Statens vegvesen skal ta stilling til og godkjenne de tiltak som skal gjennomføres.

  Skrestien 72 ligger i Tysvær kommune og er avsatt til boligformål i kommuneplanen. Området har ikke reguleringsplan.

  • kr 2 990 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 15.900,-
  • kr 91 900,- (Omkostninger totalt)
  • kr 3 081 900,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 1 418,- pr. 2023. Karmøy kommune: Renovasjon kr. 1418.Tysvær kommune: Kr. 0,-. Renovasjonsavgift og slamtømming blir administrert og fakturert direkte fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS (HIM).

 • Diverse

  Eiendommene overleveres som de er, uten at de nødvendigvis er ryddet eller vasket. Kjøper aksepterer dette.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger selgers Egenerklæring datert 02.05.24. Den er utfylt for Skrestølen 15. Det er ikke laget egenerklæring for Skrestien 72. Men begge eiendommene er å betrakte som total renoveringsobjekt / riving. Og kjøper må ta utgangspunkt i at alt må renoveres. Selger erklærer å ikke inneha noen relevante opplysninger av negativ art som ikke fremkommer i salgsoppgaven.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 16. mai 2024

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 01240213
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.