Skrevegen 205D

Karmøy
Prisantydning

990 000,-

 • BRA46㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom2
 • Byggeår
 • Omkostninger41 900,-
 • Totalpris1 031 900,-

Sjarmerende innredet fritidsbolig med nydelig utsiktbeliggenhet - Beliggende i et etablert område - Enkel standard!

Beskrivelse

Fritidsboligen holder hovedsakelig enkel hyttestandard. Enkelte oppgraderende tiltak må forventes, som blant annet renovering av tilbygg.

Likevel fremstår hytten som svært sjarmerende innredet. Lys og trivelig stue og kjøkken i åpen løsning med direkte utgang til terrasse. Rommet er innredet med hvitmalt panel i tak og vegger samt tregulv. Det er her god plass til både spisebord og sofagruppe. Vedovn som oppvarming. Hytten har to soverom hvor det er bygget plassbygd køyeseng på det ene rommet. Det er plassert dusjkabinett og vask inne på rom som benyttes som baderom.

Hytten ligger høyt i terrenget med skog og mark som nærmeste nabo mot nord. På terrassen kan en nyte den nydelige utsikten!

Detaljer

Hytten inneholder vindfang, rom benyttet som baderom, to soverom samt stue og kjøkken i åpen løsning.

Bygningsinformasjon

Grunnmur av betong. Vegger med ukjent utførelse. Fasader kledd med liggende bordkledning. Takkonstruksjon av tre. Utført som saltak. Taktekkingen er av pappshingel. Vinduer av tre. Dører av tre. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Det foreligger ikke opprinnelige bygningstegninger. Det foreligger tegninger av tilbygg datert 1983. Tilbygget gjelder vindfang, vask, og soverom.

Ukjent byggeår. Det foreligger ikke dokumentasjon som kan bekrefte byggeår. Etter opplysninger fra selger antas det at hytten ble oppført ca. 1950.

Følgende momenter har fått TG3 og TG2 i tilstandsrapporten: TG3: - Lekkasje i taktekking over tilbygg. Det er lagt presenning over. Det er råtedannelse i takbjelke over bad. - Fuktighet i terrassedør og i gulvet under døren. Overflateslitasje på entrèdør. - Skjevhet i gulv. - Det er vann/ fukt i terreng i krypkjelleren. - Våtrommet må utbedres. Rommet er ikke anordnet som våtrom. - Ventilator på kjøkken fungerer ikke. TG2: - Nedløp og beslag pga alder. - Det ble registrert liten/ ingen lufting bak kledningen. - Det er vinduer uten vannbord. - Malingsflass på rekkverk på terrasse. - Stedvis skader i overflater. - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. - Noen dører tar i karm. - Merker etter fuktighet under servant på kjøkken. Ufagmessig utførelse av benkeplate. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger og avløpsledninger. - Varmtvannstank er koblet med plugg i stikkontakt og er eldre enn 20 år. - Det anbefales kontroll av el- anlegg. - Ingen drenering. - Søyler av tre fremstår med stedvis skjevhet og er stedvis montert direkte mot fjell/ betong. - Terreng med noe fall mot bygningen.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Jf. plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende fritidsbolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Eiendommen er ikke tilkoblet vann eller avløp. Per dags dato benyttes forbrenningstoalett og vann fås fra nabo via vannslange (ikke skriftlig avtale).

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen. Vedovn i stue.

 • Beliggenhet

  Fritidseiendommen ligger i et etablert og barnevennlig boligområde på Kolnes. Fra eiendommen er det kort avstand til skole, barnehage, idrettsanlegg, Grendahus og turløyper.

  Adkomst

  Se Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område avsatt til boligformål i kommuneplanen. Det foreligger ikke reguleringsplan over området.

  • kr 990 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 15.900,-
  • kr 41 900,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 031 900,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 2 535,- pr. 2023. Kommunale avgifter gjelder her renovasjon.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger takstrapport, grunnkart, ledningkart og selgers egenerklæring. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 13. mai 2024

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01240197
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.