Smedavegen 4

Karmøy
Prisantydning

3 190 000,-

Solgt
 • BRA206㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår
 • Omkostninger96 900,-
 • Totalpris3 286 900,-

Velholdt og flott familiebolig - Stor tomt på 1210 kvm - Nydelige uteområder - Nytt taktekke 2016 - Kjøkken 2017!

Beskrivelse

Boligen fremstår som fint vedlikeholdt og har i løpet av de siste årene hatt flere oppgraderende tiltak, blant annet: - Nytt taktekke 2016 - Ny lekker kjøkkeninnredning fra Alno kjøkken i 2017. - Fornyet alle vinduer i underetasjen 2017 (unntatt ett) - Pusset opp overflater i stue i 2016 - Fornyet det ene baderommet i 2013.

Boligen har en svært god planløsning, med store soverom og plass til flere sittegrupper i oppholdsrommene. Romslig vaskerom med rikelig av oppbevaring og direkte utgang til uteområdet. I stuen finnes både vedovn og varmepumpe (vedovn i kjellerstue er ikke i bruk- må utbedres om ønskelig)

Detaljer

Boligen er over to plan og inneholder: Hovedplan: Stue, kjøkken, gang, to soverom, baderom og hovedsoverom med eget baderom. Underetasjen: Hall, kjellerstue, soverom, bod, vaskerom med bod og bi- inngang og utvendig bod(stue og soverom er ikke omsøkt bruksendret) Carport med terrasse og redskapsbod.

Bygningsinformasjon

Bolig med kjeller, første etasje og loft. Boligen er oppført med grunnmur i betongblokker, trekonstruksjon som utvendig er kledd med trepaneler, trebjelkelag. Saltak i trekonstruksjon tekket med betongtakstein. Vinduer (2-lags) i første etasje er hovedsakelig fra 1989. Underetasjen har vinduer fra 2017, med unntak av ett. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Det foreligger tegninger av tilbygg datert 1989. I tegningene kan vi se at hovedetasjen stemmer med dagens bruk. Det foreligger plantegninger av underetasjen datert 1963. I tegningene kan vi se at underetasjen er godkjent som hobbyrom, brensel og redskap, matbod, gang, vaskerom, diverse og garasje. Ved bruksendring må det søkes om og godkjennes av kommunen.

Det foreligger ikke dokumentasjon som kan bekrefte byggeår. Etter opplysninger fra selger ble boligen oppført ca. 1966.

Følgende momenter har fått tilstandsgrad 2 i tilstandsrapporten: TG2: -Utvendig: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke musetetning på gavlvegg mot vest. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på vinduene fra 80 - 90 tallet. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på tettesjikt/membran (balkong). -Innvendig: I hall i kjeller er det sprekk i en flis og bom i flere, dvs. at flisen delvis har løsnet fra underlaget. På hovedsoverommet i 1.etasje så er gulvbelegget løst. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. -Våtrom (Kjeller, vaskerom): Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. Belegget har løsnet i fra betongunderlaget. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. Det er rundt sluk påvist en ikke - fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. Klemringen er ikke skrudd fast i sluk. Det er ikke dokumentert utførelsen. Rommet har kun naturlig ventilasjon. -Våtrom (Første etasje, bad): Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er flatt gulv. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på sluk og membranløsningen. Det er ikke dokumentert utførelse. Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør (bad nr. 2, første etasje) -Kjøkken: Det er ikke montert komfyrvakt i kjøkkenet som er krav på dette kjøkkenet ut ifra alder. -Tekniske installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vann og avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkopling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Varmtvannstanken er koplet med plugg i stikkontakt. Dette kan medføre brann i overgangen mellom plugg og stikkontakt. Det anbefales generelt å få det elektriske anlegget kontrollert i forbindelse med kjøp av bolig. -Tomteforhold: Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Grunnmuren har sprekkdannelser.

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på "tilbygg" datert 03.12.1972.

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på bolig fra byggeår. Jf. plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen. Vedovn i stue. Vedovn i kjellerstue fungerer ikke.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger attraktivt og barnevennlig til i Skudeneshavn med gangavstand til det meste en trenger i hverdagen. Eiendommen ligger også høyt i terrenget, og en har fin utsikt over nabolaget. Skudeneshavn sentrum med handlemuligheter, barneskole, barnehage, ungdomsskole og treningssenter ligger i kort avstand til boligen. I tillegg til flere spisesteder, "Bade Olena" og nydelige Søragadå. Fra eiendommen tar det ca. 20 minutter i bil til både Kopervik og Åkrehamn.

  Adkomst

  Se Finn.no eller Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til boligformål, samt 478 kvm avsatt til høyspenningsanlegg. Se vedlagt reguleringsplankart.

  • kr 3 190 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • 3 190 000,00 (Prisantydning)
  • Omkostninger
  • 75 000,00 (Dokumentavgift)
  • 250,00 (Gebyr etingslysning)
  • 500,00 (Tinglysningsgebyr pantedokument kjøper)
  • 500,00 (Tinglysningsgebyr skjøte)
  • --------------------------------------------------------
  • 76 250,00 (Omkostninger totalt)
  • --------------------------------------------------------
  • 3 266 250,00 (Totalpris inkl. omkostninger)
  • --------------------------------------------------------
  • kr 96 900,- (Omkostninger totalt)
  • kr 3 286 900,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 17 242,- pr. 2023. Kommunale avgifter inneholder vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt. Kommunale avgifte kan variere etter bruk.

  Ligningsverdi

  kr 638 576,- for 2022

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger takstrapport, selgers Egenerklæring, grunnkart og reguleringsplankart. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 22. mai 2024

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01240018
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.