Spannavegen 7

Haugesund
Prisantydning

2 890 000,-

 • BRA152㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1917
 • Omkostninger89 400,-
 • Totalpris2 979 400,-

Sentralt beliggende enebolig med flotte og solrike uteområder. Carport. Hybel (ikke godkjent). Bad U-etg fra 2020.

Beskrivelse

Gjennomgående standard med varierte overflater. Vegger: Malt trepanel, malt tapet Gulver: Laminat, parkett

Vindfang og gang til å henge fra seg yttertøy. Kjøkkenrom med stilig og sort kjøkkeninnredning. Frittstående hvitevarer og laminat benkeplate. Stue med flere soner til både spisestue og tv-stue. Utgang til terrasse og hage. Bod under trapp med VVB som tilhører underetasjen.

2 etg: Gang med garderobe. Liten bod som brukes som vaskerom. Bad med baderomspanel på vegger og fliser på gulv og sokkel. Varmekabler i gulv. Baderomsseksjon, vegghengt wc og dusjkabinett. 3 soverom hvor hovedsoverommet er av god størrelse med solrik balkong.

Underetasje: Det var tidligere trapp fra hovedenhet til kjeller som har blitt fjernet av nåværende eier. Hybel med kjøkken, stue, soverom, bod og bad.

Badet er totalrenovert av fagfolk i 2020 med dokumentasjon. Baderomspanel på vegger og fliser på gulv og sokkel. Varmekabler i gulv. Vegghengt wc, dusjkabinett, baderomsseksjon og opplegg for vaskemaskin.

Detaljer
 1. etg: Entre, gang m/trapp, toalettrom, kjøkken og stue
 2. etg: Gang, kott, 3 soverom og bad Underetg: Gang, stue/kjøkken, bad/vaskerom, bod og annet.
Bygningsinformasjon

Kommunen har ikke opprinnelige bygningstegninger. Megler har derfor ikke anledning å sjekke hva som er godkjent innredet opp mot faktiske forhold.

Vinduer Vinduer i tre med tre-karm og isolerglass. Enkelte vinduer er funksjons testet og de fungerer som tiltenkt. Det er påvist noe råte i enkelte vinduer mot vest. Det er også spor til innvendig kondensering som kan være tegn på at boligen er noe underventilert. Vindu i kjeller mot nord har synlig bygg-skum som er malt. Dette er ikke korrekt innsetting. Noe generell utvendig slitasje. Det kan påregnes tiltak i forhold til registrerte avvik. Utskifting av enkelte vinduer kan ikke utelukkes. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Dører Ytterdører i alminnelig god kvalitet. Dørene er funksjons testet og det er registrert avvik på enkelte dører. Anbefalt vedlikeholdsintervall er 2-6 år. Dør til balkong i 2 etasje lar seg ikke åpne på befaringsdagen. Denne døren må derfor skiftes. Det er ikke tett mellom karm og dørblad i kjellerdør, og denne døren er også stri og betjene. Det er også tegn til innvendig kondensering. Noe generell utvendig slitasje. Det kan påregnes vedlikehold og justeringer. Enkelte dører må også skiftes ut. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Utvendige trapper Utvendige trapper i betong til 1 etasje og kjeller. Tretrapp fra terrasse. Hovedtrappen fremstår nyere, men har ukjent alder. Det er ikke installert rekkverk på trapp fra terrasse. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Pipe og ildsted Det er teglsteinspipe i denne boligen. Pipen er fra byggeåret. På eldre piper kan det påregnes jevnlig vedlikehold. Vedovn installert i stuen. Vedovn er av nyere dato. Pipe eller ildsted er ikke tetthets eller funksjonsprøvd. Det er eier som til enhver tid er ansvarlig for at piper og ildsteder som er i bruk tilfredsstiller dagens krav. Det er kommunal etat som er kontrollerende myndighet for piper og ildsteder. Det anbefales generelt kontroll (tilsyn) fra kommunal etat ved boligsalg. Vurdering av avvik: • Pipevanger er ikke synlige. • Det foreligger fyringsforbud på pipe fra brann/feiertilsyn. Alle fire sider på pipeløpet er ikke synlige. Dette er et krav om ikke pipeløpet er rehabilitert. Om pipeløpet er rehabilitert er kravet 2 synlige sider. Det er fyringsforbud på pipeløp grunnet avvik/sprekker. • Pipevanger må gjøres tilgjengelig. • Pipe kan ikke brukes før den er utbedret forskriftsmessig. Det kan undersøkes i forhold til muligheter for støtte fra Enova ved rehabilitering av pipeløp. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Rom Under Terreng Kommode er tatt bort fra vegg og det er hulltatt i vegg i bod mot terreng. Det er påvist fuktprosent på over 23% i treverk etter hulltaking. Det er også synlig mugg på vegger i samme området og det er også relativt sterk mugglukt i kjeller. Det er i tillegg noe fuktsskader i nedre del på samme plater. Vurdering av avvik: • Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagt. • Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking • Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. • Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig Det er påvist fuktprosent på over 23 etter hulltaking i kjeller. Dette er skadelig for organisk materiale. Det er også påvist salt-utslag på områder hvor mur kan besiktiges. Det er også synlig fuktskade i plate på vegg i kjellerbod og det er også sterk mugg lukt. Ingen kjellere i boliger bygget før 1965 er konstruert med tanke på beboelse. Om kjeller skal innredes må grunn graves opp, fuktsikres og dreneres til dagens standard. Konsekvens/tiltak • Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. • Det må foretas tiltak for å utbedre årsak til fukt-/råteskadene samt utbedre råteskadene Det kan påregnes tiltak. Det kan også påregnes avvik andre steder enn akkurat hvor det er hulltatt i kjeller. Utbedringer er påkrevd for å unngå større skader. Re-drenering kan ikke utelukkes. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Drenering • Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. • Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. • Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. basert på funn på befaringsdagen er det konstatert at drenering og annet utstyr har begrenset effekt. Dette gjelder deler hvor det ikke er gjort tiltak. Der det er gjort tiltak er det ikke installert topplist som hinder fukt mellom grunnmursplast og mur. Dette må installeres. Konsekvens/tiltak • Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes. Tiltak kan ikke utelukkes om kjeller skal være innredet. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Jf. plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette. Iflg matrikkelen er det kun en enhet i boligen. Vi må derfor kunne anta at hybel i kjeller ikke er omsøkt og godkjent i kommunen.

Det foreligger godkjent vedtak på oppføring av carport datert 06.02.1998 Det foreligger godkjent vedtak på utvidelse av altan + fasadeendring datert 10.12.2009

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet. Enhet i kjeller er ikke omsøkt eller godkjent som separat enhet for utleie.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Sentralt beliggende med ca 10 minutter gange til Haugesund sentrum og indre kai. Dagligvarebutikk ca 5 minutter gange. Solvang skolkrets med trygg skoleveg.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til boligformål.

  • kr 2 890 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 15.900,-
  • kr 89 400,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 979 400,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 10 550,- pr. 2024. Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk. I tillegg kommer renovasjon til HIM på kr 3 144,- pr år

  Ligningsverdi

  kr 620 400,- for 2022 Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert  18.06.2024 og selgers Egenerklæring datert 21.05.2024 Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 3. jul. 2024

 • Ansvarlig megler: Lars Erik Sørgård
 • Oppdragsnummer: 01240225
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.