Stavavegen 9

Karmøy
Prisantydning

2 290 000,-

Solgt
 • BRA161㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom4
 • Byggeår1943
 • Omkostninger74 400,-
 • Totalpris2 364 400,-

Påkostet og sjarmerende enebolig med kjekk tomt - Idyllisk beliggenhet like ved Stavasand og nydelige turløyper!

Beskrivelse

Boligen fremstår som godt vedlikeholdt både utvendig og innvendig, og holder gjennomgående god standard tatt alder i betraktning. Her kan en flytte rett inn! Etter overtakelse av dagens eier (2018) er det utført flere oppgraderende tiltak, blant annet: - Nytt røropplegg til bad og kjøkken. - Oppgradert det elektriske anlegg. - Baderommet ble pusset opp i sin helhet i 2019. - Alle rom har blitt oppgradert med nye tak og mdf plater på vegger. Etterisolert. - Ny varmtvannstank i 2019. - Utvendig kledning ble malt med 2 strøk i 2021. - Ny trapp fra kjeller til første etasje fra Suldaltrappa. - 1.stk tre vindu montert i kjeller 2019, tre stk. pvc vinduer montert i kjeller 2021. - Vedovn installert i 2018/2019. - Nye gulvoverflater gjennom hele boligen, med unntak kjøkken og underetasje. - Alle dører er skiftet ut, både innvendig og utvendig. - Nytt takvindu i 2021. - Lagt teppe i trapp til andre etasje. - Lagt nytt soverom på hovedplan. - Ny drenering i kjeller og hage (sør og vestsiden) i 2020. - Tak og isolasjon fornyet i kjeller. - Varmepumpe installert 2018. - Terrasse ble oppført i 2020 og samtidig nye terrassedører. - Renovert pipe med røykrør ca 2019.

Ellers er det i boligen et flott kjøkken med god skap/benkeplass. Laminat på gulv og downlights i tak. Stuen er fin, lys og har 2-naturlige soner. En koselig spisesone med deilig vedovn og utgang til terrasse, og en tv-avdeling. Spiseavdelingen har behagelig belysning med downlights i tak. Gjennomgående 3-stavs parkett på alle rom, foruten bad og kjøkken. Loftsetasjen har tre soverom, hvorav to er romslige, lyse og praktiske. Kontor av bra størrelse og en bod. Etterisolert utvendig og innvendig.

Kjelleren er av god størrelse og inneholder teknisk rom, samt stort uinnredet areal med god belysning i tak. Det er strømpunkter (stikkontakter) i kjeller. Det er også inngang utvendig. Kjekk terrasse utenfor stue med vedlikeholdsfritt hvitt pvc gjerde. Store kjekke grøntarealer.

Detaljer

Boligen er over tre plan og inneholder: Underetasje: Uinnredet kjellerrom. Første etasje: Vindfang, baderom, gang, soverom, kjøkken og stue. Loftsetasje: Tre soverom, gang, kott, kontor.

Bygningsinformasjon

Bebyggelsen består av en enebolig oppført med kjeller, første etasje og loft. Fundamenter av betong. Grunnmur av betong med sparestein, pusset utsiden. Vegger er utført i tømmerkonstruksjon av tre, kledd med liggende trepanel. Halvvalmet tak i trekonstruksjon med åser (åsetak). Taket er tekket med takstein av skifer. Synlige konstruksjoner og sutak fra kaldt loft. Takrenner og rennenedløp av plast. Vinduer og ytterdører av tre. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Det foreligger ikke bygningstegninger i Karmøy kommune sine arkiv. Megler har av den grunn ikke anledning til å kontrollere hva som er godkjent innredet. Takstmannen har lagt til grunn dagens bruk av rommene i tilstandsrapporten. Kjøper gjøres oppmerksom på at tilbygg og eventuelle bruksendringer av rom fra s-rom til p-rom er søknads pliktige tiltak.

Følgende momenter har fått tilstandsgrad 3 og 2 i tilstandsrapporten: TG3: -Utvendig: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket. Registrert flere vinduer med råteskade. -Innvendig: Målt skjevhet på soverom på loft. Målt ca 44 mm. TG2: -Utvendig: Mer en halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen og undertak. Det er registrert en skifertakstein som ligger skjevt (er løftet litt) ved pipe. Registrert stedvis liten/ingen lufting bak trepanel. Det er ingen symptom på at lite lufting er ett problem. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er registrert misfarging rundt pipegjennomføring. Det ble utført fuktmålinger på misfargede steder. Det var ingen utslag på fuktighet på befaring. Det er registrert lite lufting på kaldt loft. Registrert symptom på aktivitet fra borebiller (mott) på deler av takkonstruksjonen. Angrep kan forekomme i alle deler av bygninger. Det er et vanlig problem. Det ble registrert slitasje, rust på hengsler og malingsflass på dører. Rekkverk på er for lavt. Målt 92 cm. -Innvendig: Kjelleren har grovstøpt gulv og ujevnheter/skjevheter må forventes. Skjevhet på ca. 14 mm målt i stue. Ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Det er påvist indikasjon på fuktgjennomtrenging i kjellergulv og kjellermur. Det er registrert saltutslag og noe misfarging på vegger/gulv. Åpning i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Frihøyde lav, målt: 173 cm. -Våtrom: Det er manglende fall til sluk i dusjsonen. Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. -Tekniske installasjoner: Påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Boligen har ikke ventiler i vegger eller vinduer. Det var ingen innvendige symptomer på at boligen har lite lufting. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkopling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. -Tomteforhold: Nordsiden og østsiden av boligen har ikke drensrør i bakke. Knotteplast mangler avslutningslist. Riss/sprekk i grunnmur. Registrert saltutslag og misfarging. Påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. Registrert sprekker og skjevhet på støttemur. Det er påvist dårlig fall eller flatt terreng inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger. Ifølge forskrift gir delvis flatt terreng TG2. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger og septiktank.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Jf. plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann via private stikkledninger. Privat avløp/septik.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen. Vedovn i stue.

 • Beliggenhet

  Eiendommen har landlig og idyllisk beliggenhet på Stava/ Ferkingstad. Fra boligen er det kort avstand til blant annet barneskole, Coop Prix og frisør. Idrettsanlegg og nydelige Stavasand samt turløyper mot Åkrasanden ligger like ved.

  Adkomst

  Se Finn.no eller Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i LNFR-område (landbruk, natur og friluft samt reindrift). I dette området er det nødvendig med søknad om dispensasjon for eventuelle fremtidige endringer/byggetiltak.

  • kr 2 290 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • 2 290 000,00 (Prisantydning)
  • Omkostninger
  • 55 000,00 (Dokumentavgift)
  • 250,00 (Gebyr etingslysning)
  • 500,00 (Tinglysningsgebyr pantedokument kjøper)
  • 500,00 (Tinglysningsgebyr skjøte)
  • --------------------------------------------------------
  • 56 250,00 (Omkostninger totalt)
  • --------------------------------------------------------
  • 2 346 250,00 (Totalpris inkl. omkostninger)
  • --------------------------------------------------------
  • kr 74 400,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 364 400,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 10 980,- pr. 2023. Kommunale avgifter inneholder vann, renovasjon, slam, feiing, eiendomsskatt og annet. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Ligningsverdi

  kr 525 478,- for 2022

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger takstrapport, egenerklæring, grunnkart og ledningskart. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 3. jun. 2024

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01240223
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.