Stivlevågsvegen

Karmøy
Prisantydning

990 000,-

 • BRA
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår
 • Omkostninger38 480,-
 • Totalpris1 028 480,-

Boligtomt på 616 m2 i utkanten av nytt boligfelt i Stivlevågen på Mannes – Ingen byggeklausul – Idylliske omgivelser!

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann via private stikkledninger. Privat avløp/septik sammen med naboer. Se beskrivelse under reguleringdsplaner.

 • Beliggenhet

  Eiendommen har en flott og idyllisk beliggenhet med nærhet til sjø og i utkanten av ett nytt boligområde under oppføring. Stivlevågen blir ett barnevennlig boligfelt med en stor opparbeidet lekepark. Det er gangavstand til barnehage, barneskole, Åkrehamn og AMFI senteret ligger kun få minutter unna med bil. Det er opparbeidet en gangvei fra boligfeltet videre til store tur og friområder i vest. Det er gode fiskeplasser både fra molo og fra svabergene i Djupvik. Litt lengre nord (gangavstand) ligger "Pådel" som er en flott badeplass også for de minste. "Pådel" er en badeplass / friluftsområde som er opparbeidet av Friluftsrådet . Det er også opparbeidet parkeringsplasser like ved badestranden.

  Adkomst

  Se kart på Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Utdrag fra reguleringsplan: - Tillat bebygd areal (BYA) er 35%. - I området tillates etablert frittliggende småhusbebyggelse som ene eller tomannsboliger. - Bygninger med flatt tak kan oppføres med maksimal gesimshøyde på 7,0 meter målt fra gjennomsnittsnivå på planert terreng rundt huset. - Garasje/ Carport tillates oppført i nabogrense såfremt gjeldende teknisk forskrift etterkommes. Plass for garasje/ carport og parkeringsplass skal være inntegnet på situasjonskart ved byggemelding ab boligen.

  Avløp, vann, overvann, strømledning(400V) og fiberkabel er lagt ca. 2 meter inn på tomten. Avløp er en midlertidig løsning for Stivlevågen. Septiktank må benyttes frem til nytt kloakkanlegg på Tjøsvoll vest er klart. Feltet blir knyttet til dette via kommunal pumpestasjon. Tomten 11/466 har felles septiktank sammen med gnr. 465,464,463 og 462. Septiktank er plassert i snuhammeren på 11/464. Tømming og eventuelt vedlikeholdt må deles på de som etter hvert blir brukere av tanken. Når kloakkrenseanlegget på Tjøsvoll vest blir klart, blir det en bypass løsning. Tanken kobles ut og bli fylt med masser. Kostnadene ved dette blir fordelt på brukerne når den tid kommer.

  Det foreligger tinglyst veirett for tomten, slik at eiendommen har samme adkomst som boligen i Stivlevågsvegen 6.

  Kontakt gjerne Karmøy kommune byggsak vedr. spørsmål til reguleringsplanen.

  • kr 990 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 12.400,-
  • kr 38 480,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 028 480,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Diverse

  Følgende avtale medfølger eiendommen, men er per nå ikke tinglyst. Undertegnede eier av gnr. 11 bnr. 465 og gnr. 11 bnr. 466 i Karmøy, Lars Vedøy, og undertegnede eiere av gnr. 11 bnr. 457 i Karmøy, Morten Andreas Areklett og June Tangen, har i dag inngått følgende avtale som omhandler oppfylling og kotehøyder ovenfor nevnte boligtomter, heretter kalt eiendommene. Avtalen skal følge disse tre eiendommene og den som til enhver tid er eier av eiendommene.

  Eiendommen gnr. 11 bnr. 457 skal 0 meter fra grensen mot gnr. 11 bnr. 465 og gnr. 11 bnr. 466 etter avtale fylles opp et ca. kote 10,30. Eiendommene gnr. 11 bnr 465 og gnr. 11 bnr. 466 kan mot samme grense fylle opp til ca kote 11,00. Fyllingsfoten for disse to eiendommer starter 0 meter fra grensen. Eiendommen gnr. 11 bnr 457 gir eiendommene gnr. 11 bnr. 465 og 466 tillatelse til å bygge en stein eller betongmur med gjerde på toppen 0 meter fra grensen, eventuell høyde på muren blir ca. 20 cm over ferdig terreng langs grensestreknningen. Denne erklæringen (i tre originaler) kan tinglyses på gnr. 11 bnr. 465, 466 og 457. Se vedlegg.

  Grenselinjer på bilder montert av fotograf er for å gi et inntrykk av hvor grensene går, men er ikke nøyaktig angitt. Avvik må påregnes ut fra disse illustrasjoner.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger reguleringsplan, egenerklæringsskjema, grunnkart, reguleringsplankart. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 2. feb. 2024

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01230332
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.