Stølavegen 11

Karmøy
Prisantydning

3 190 000,-

Solgt
 • BRA170㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1949
 • Omkostninger93 480,-
 • Totalpris3 283 480,-

Enebolig over tre plan - Betydelig oppgradert 2020-2023 - Flotte uteareal - Barnevennlig beliggenhet!

Beskrivelse

Etter overtagelse av dagens eier er eiendommen blitt betydelig oppgradert, blant annet: - Ny drenering rundt grunnmuren samt opparbeidelse av plen/ uteområdet og gruset gårdsrom. - Nytt avløpsrør frem til septiktank. - Lekker hagestue under terrassen fullført november 2023 (ikke omsøkt i kommunen) - Ny utvendig kjellertrapp, terrasse og lekehytte/ bod i hage. - Taktekket er rengjort og impregnert. - Nye moderne vinduer mot vest(i stuen), samt ytterdør i hovedetasjen. - Kjelleretasjen er innredet fra grovkjeller til boligareal. Gulv i kjeller er fjernet, og det er støpt på nytt samt innredet til vaskerom, kjellerstue, soverom og innredet rom. Tiltaket er ikke omsøkt og godkjent i Karmøy kommune. Kjelleren har lav etasjehøyde. - Det er lagt nye gulvoverflater i hovedetasjen, samt malt de fleste overflatene. Montert spilevegg i stue. - Lekker kjøkkeninnredning fra Epoq montert av forrige eier. - Montert ny vedovn og pusset pipe i stue. - Montert ny varmepumpe i stue. - Gjestetoalettet er modernisert med kalkmaling på ene veggen, samt stilig benk for oppbevaring. - Både tak og vegger er malt i moderne toner på soverom på loft. - Boligen er malt utvendig, og grunnmur er kledd med nytt trepanel. - Støpt platting fra kjellerinngang til hagestue.

Boligen fremstår som moderne og meget pent innredet.

Detaljer

Eiendommen er over tre plan og inneholder: Kjeller: Gang, vaskerom, soverom, stue og innredet rom. Hagestue. Underetasjen er ikke omsøkt og godkjent i kommunen. Første etasje: Gang, toalettrom, kjøkken og stue Loft: Gang, tre soverom, garderobe og baderom. Utvendig sportsbod samt lekker nyere lekehytte i hage.

Bygningsinformasjon

Enebolig oppført med kjeller, 1.etasje og loft. Taket er tekket med takstein. Renner og rennenedløp av aluminium og sink. Yttervegger er oppført i tømret konstruksjon og bindingsverk av tre. Kledd med trepanel. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Det foreligger bygningstegninger i forbindelse med tilbygg datert 2003. I tegningene kan vi se at hovedetasjen er godkjent som kjøkken, gang, vindfang, bad og stue. Loftsetasjen er godkjent som gang, tre soverom, bad og gang. Dagens planløsning stemmer ikke overens med tegningene. Det foreligger ikke tegninger av innredet kjelleretasje. Ved bruksendring må det søkes om og godkjennes av kommunen. Det er i stue satt inn større vinduer, samt bygget hagestue under terrasse. Tiltakene er ikke omsøkt i kommunen. Det foreligger ikke tegninger av utvendig bod.

Følgende momenter har fått tilstandsgrad 3 og 2 i tilstandsrapporten: TG3: Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: - Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. TG3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

TG2: *Utvendig: -Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. En må forvente noe mottforekomst i opprinnelig veggkonstruksjon. Noe varierende slitasje på trepanelet. Stedvis liten avstand mellom trepanelet og terreng. En må forvente noe skjevhet og mottforekomst på opprinnelig takkonstruksjon/loft. Det ble registrert noe slitasje på noen vinduer. Punktert glass på vindu i kjøkken, defekt vindu med slitasje på bad loft. Det ble registrert noe slitasje på ytterdør kjeller.

*Innvendig: -Overflater: Det mesta av innvendige overflater er fornyet og pusset opp i senere tid. Det ble likevel registrert noe slitasje, merker etter oppheng kroker og noe mangelfull innlisting. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det ble registrert noe varierende slitasje på dører.

*Våtrom: -Vaskerom: Det er ikke anordnet tettesjikt i overgang gulv og vegg. Gulvet er ikke oppbygd som våtrom. Det er plastsluk og ikke noen form for tettesjikt. Rommet har kun naturlig ventilasjon.

-Bad: Det ble registrert noe slitasje på vegger og himling, samt gulv. Sluk under badekar er ikke tilgjengelig, en må forvente noe slitasje. Det ble registrert noe slitasje på sanitærutstyr og innredning.

*Tekniske installasjoner: -Naturlig ventilasjon, koplingspunktet til el-kontakt til varmtvannstanken er løs. Varmtvannstank er påvist over 20 år. Automat sikringer og el-opplegget i kjelleren er fornyet.

*Tomteforhold: -En må forvente noe riss dannelse i synlig betong. En må forvente noe riss dannelse i forstøtningsmurer av betong. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank.

Primærrom

Enebolig Bruksareal Kjeller: 56 kvm 1. etasje: 63 kvm 2. etasje: 51 kvm Primærrom Kjeller: 41 kvm Gang, Vaskerom, Soverom(ikke godkjent), Stue, Innredet rom 1. etasje: 63 kvm Gang, Toalettrom, Kjøkken, Stue 2. etasje: 51 kvm Gang, 3. Soverom, Bad Sekundærrom Kjeller: 15 kvm Hagestue

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest. Tilbygg er registrert tatt i bruk i matrikkelrapport 02.02.2007. Utvendig bod er registrert tatt i bruk i matrikkelrapport.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann via private stikkledninger. Privat avløp/septik.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen. Det er også oppvarming via vedovn.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger lunt og solvendt til i Stølavegen i østre del av Åkrehamn, med utsikt utover boligområdet. Et etablert boligområde med sentral beliggenhet i forhold til barnehager, skoler, idrettsanlegg og sentrum med sine fasiliteter. Like i nærheten finnes flotte turløyper i Åkramarken.

  Adkomst

  Se Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.

  • kr 3 190 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • 3 190 000,00 (Prisantydning)
  • Omkostninger
  • 76 250,00 (Dokumentavgift)
  • 250,00 (Gebyr etingslysning)
  • 500,00 (Tinglysningsgebyr pantedokument kjøper)
  • 500,00 (Tinglysningsgebyr skjøte)
  • --------------------------------------------------------
  • 77 500,00 (Omkostninger totalt)
  • --------------------------------------------------------
  • 3 267 500,00 (Totalpris inkl. omkostninger)
  • --------------------------------------------------------
  • kr 93 480,- (Omkostninger totalt)
  • kr 3 283 480,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 9 600,- pr. 2022. Kommunale avgifter gjelder slam, renovasjon, vann, feiing, eiendomsskatt og annet.

  Ligningsverdi

  kr 504 357,- for 2021 Ligningsverdi gjelder for primærbolig og sekundærbolig er opplyst av skatteetaten.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 08.03.2023, selgers Egenerklæring datert 30.11.2023 og grunnkart. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 31. mai 2024

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01230028
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.