Stølsvikvegen 316

Tysvær
Prisantydning

2 590 000,-

Solgt
 • BRA66㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1972
 • Omkostninger81 900,-
 • Totalpris2 671 900,-

Koselig sommerhytte med naust og flott sjøutsikt. Betydelig oppgradert i 2016 samt de senere årene. Innenfor 100m beltet

Beskrivelse

Gjennomgående standard med malt trepanel på vegger og i tak. Laminat på gulv i alle 3 soverom, stue og kjøkken. Fliser med varmekabler i gulv på bad og i gang. Vedfyringsovn fra 2016 i stue. Gangen og badet er et påbygg fra 2016. Vedskjul/bod.

Veldig koselig sommerhytte med uteområder på alle sider av hytten, trygg sti fra hytten og ned til sjøen som disponeres av hyttefeltet som fellesareal. Her finner man tilknyttet naust med båtopptrekk, brygge fra 2024 som disponeres av denne hytten i tillegg til en av nabohyttene samt felles badestrand og svalberg man kan stupe rett uti vannet fra.

Hytten inneholder gang, 3 soverom, baderom med wc, dusjkabinett og baderomsseksjon, stor stue med fantastisk utsikt, varmepumpe og vedfyringsovn. Kjøkkeninnredning fra 2016 (Nordsjø).

Alle senger og hvitevarer medfølger i handelen.

Detaljer

Gang, soverom, soverom, soverom, bad, kjøkken og stue.

Bygningsinformasjon

Veggkonstruksjon Yttervegger er oppført i bindingsverk i tre som er utvendig kledd med trepaneler. Deler av kledning er nyere enn byggeåret. Isolasjonsevne er ikke kontrollert. På flater som er enkle og kontrollere, registreres det ingen avvik som vil ha konstruksjonsmessig negativ betydning. Det er behov for generelt vedlikehold av utvendige overflater på denne boligen. Noe bruksmerker og andre mindre svakheter kan ikke utelukkes selv om de ikke er spesielt kommentert i denne rapport. Vurdering av avvik: • Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. • Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er påvist noe råteskader på kledning. Det er stedvis underventilert kledning. Konsekvens/tiltak • Råteskadet trekledning må skiftes ut. • Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. Det kan påregnes utskifting av kledning med råteskader. Avvik er i hovedsak konsentrert på utsatte sider. Det kan påregnes tiltak i forhold til ventilering når kledning skal skiftes. Lokale tiltak kan påregnes som umiddelbar konsekvens. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Takkonstruksjon/Loft Saltak i trekonstruksjon av W-takstoler på opprinnelig del av bolig og sperrer ellers. Enkelte knevegger er besiktiget, og det er ingen registrerte avvik Full tilstandsvurdering og isolasjonsevne krever nærmere undersøkelser da store deler av konstruksjonen er fullt lukket. Konstruksjonen har naturlig avtrekk og er ventilert ihht gjeldende regler for oppføringstidspunktet. Vurdering av avvik: • Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. • Det er påvist andre avvik: Det er noe stedvis fukt-skjolder i takkonstruksjon på loft. Ingen av alvorlig art. Det er også registrert noe råte i nedre del av tak-sperr som ligger mot pipen. Dette kan ses utvendig. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Pipe og ildsted Det er teglsteinspipe i denne boligen. Pipen er fra byggeåret. På eldre piper kan det påregnes jevnlig vedlikehold. Vedovn installert i stuen. Vedovn er av nyere dato. Pipe eller ildsted er ikke tetthets eller funksjonsprøvd. Det er eier som til enhver tid er ansvarlig for at piper og ildsteder som er i bruk tilfredsstiller dagens krav. Det er kommunal etat som er kontrollerende myndighet for piper og ildsteder. Det anbefales generelt kontroll (tilsyn) fra kommunal etat ved boligsalg. Vurdering av avvik: •Det er riss i utvendig pipe. Konsekvens/tiltak Eier opplyser på befaringsdagen at ved forrige feiing ble ikke riss i pipe anmerket som et avvik. Det må allikvel påregnes utbedring. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Vannledninger Vannskadesikkert rør i rør system. Det er synlig avløp fra skap med utløp i vegg i rom med sluk. Det foreligger ingen dokumentasjon. Noe kobberrør i kjeller. Vurdering av avvik: • Det mangler tettemuffer i enden av varerør på rør-i-rør-system. Ingen dokumentasjon på installasjonen. Det er ikke tettemuffer i enden på varerør i kjøkkenbenk. Det kan vurderes gjennomgang av fagperson som kan vurdere anlegget. Det bør installeres godkjente tettemuffer mellom varerør og innerrør. Kostnadsestimat: Under 10 000

Kjøkken - Overflater og innredning Kjøkkeninnredning med glatte fronter. Benkeplate i laminert spon. Det er integrert oppvaskmaskin, kjøl/frys, platetopp og stekeovn. Overflater, innredning og fastmontert utstyr er i god stand, og det er ikke registrert avvik utover normal slitasje på befaringsdagen. Vurdering av avvik: Det er 32mm avløpsrør fra kjøkken. Dette er underdimensjonert i forhold til krav på 75mm. Konsekvens/tiltak Det kan påregnes tiltak i forhold til registrerte avvik. Det er anbefalt og skifte vannrør til større dimensjon. Kostnadsestimat: Under 10 000

Kjøkken - Avtrekk Det er ikke avtrekk over kokesone. Det er installert avtrekksvifte i vegg. Det kan påregnes installasjon av avtrekk. Kostnadsestimat: Under 10 000

Utvendige vann- og avløpsledninger Bakkenettet i denne boligen består av plastrør via septiktank. Det er privat grunnboret brønn. Det er pumpe nederst i borehullet. Dette er oppkblet med trykktank i kjeller. Septik var ny i 2020, og borehullet ble etablert i 2021. Røropplegg eller kummer i grunn er ikke besiktiget. Det samme gjelder for utvendig stoppekran, ei heller plassering av denne. Røropplegget i boligen er ikke nærmere kontrollert og tilstandsvurdert utover det som er synlig i rommene. En eventuell utvidet kontroll av rør, da spesielt i grunn kan utføres av spesialfirma/ rørlegger. • Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Kostnadsestimat: Under 10 000

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på privat avløpsanlegg datert 11.08.2020.

Bryggen ble bygget av en av eiendommens første eiere i ca 1970. I samråd med hyttenaboene ble bryggen bygget videre bortover berget, men ble i høst tatt av isen. Bryggen som for 14 dager siden ble bygget opp disponeres av denne hytten og en av nabohyttene. Plass til hver sin båt. Bryggen som ble bygget for første gang i 1970 er ikke søkt om eller godkjent. Dette er informasjon fra selger og det foreligger ingen tinglyste dokumenter som bekrefter dette. Grunneier er ifølge selger klar over situasjonen, men tar ingen ansvar for tiltaket eller bruken av den nå oppbyggede bryggen.

Vei/vann/kloakk

Privat vann og avløp/septik.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming og vedovn. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Bare få minutter i bil fra Nedstrand sentrum. Gode solforhold på sommerstid. Fantastisk utsikt til fjorden. Gode turmuligheter fra hytten og man kan kjøre noen minutter så er man ved foten på den kjente turen "Himakånå".

  Regulering

  Eiendommen ligger i hytteområde med eldre disposisjonsplan fra 1969 og endring av felles vegtrasè vedtatt 19.06.2003. Bygning grenser til hensynssone friluftsliv, i kommuneplanen. Det finnes ingen reguleringsbestemmelser, kommuneplanens bestemmelser for fritidsbolig vil være gjeldende.

  • kr 2 590 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • 2 590 000,00 (Prisantydning)
  • Omkostninger
  • 64 750,00 (Dokumentavgift)
  • 250,00 (Gebyr etingslysning)
  • 500,00 (Tinglysningsgebyr pantedokument kjøper)
  • 500,00 (Tinglysningsgebyr skjøte)
  • --------------------------------------------------------
  • 66 000,00 (Omkostninger totalt)
  • --------------------------------------------------------
  • 2 656 000,00 (Totalpris inkl. omkostninger)
  • --------------------------------------------------------
  • kr 81 900,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 671 900,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 1 050,- pr. 2024. Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk. I tillegg kommer renovasjon (hytterenovasjon og slamtømming) fra HIM på kr 2 844,- pr år.

  Ligningsverdi

  Ligningsverdi gjelder for sekundærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Diverse

  Bryggen ble bygget av en av eiendommens første eiere i ca 1970. I samråd med hyttenaboene ble bryggen bygget videre bortover berget, men ble i høst tatt av isen. Bryggen som for 14 dager siden ble bygget opp disponeres av denne hytten og en av nabohyttene. Plass til hver sin båt. Bryggen som ble bygget for første gang i 1970 er ikke søkt om eller godkjent. Dette er informasjon fra selger og det foreligger ingen tinglyste dokumenter som bekrefter dette. Grunneier er ifølge selger klar over situasjonen, men tar ingen ansvar for tiltaket eller bruken av den nå oppbyggede bryggen.

  På varmekabelen til vannledning fra borehullet kan temperatur stilles når den skal slås på. Den er stilt inn slik at den slår seg på når temperaturen kommer ned til 4 grader utetemperatur. Man kan stille den inn hvis man vil at den skal slå seg på ved høyere eller lavere utetemperatur.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert  08.05.2024 og selgers Egenerklæring datert 22.04.2024. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 25. mai 2024

 • Ansvarlig megler: Lars Erik Sørgård
 • Oppdragsnummer: 01240157
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.