Strandgata 39

Karmøy
Prisantydning

1 950 000,-

Solgt
 • BRA86㎡
 • EierformSameie
 • Soverom2
 • Byggeår1988
 • Omkostninger60 500,-
 • Totalpris2 163 217,-
 • Felles/mnd2 450,-

Kjekk leilighet med nydelig utsikt til sjø - Sentral beliggenhet - Båtplass - Behov for oppussing

Beskrivelse

Leiligheten har hovedsaklig standard fra byggeår og fremstår med noe slitasje. Kjøper må forvente overflateoppussing samt renovering av bad/vaskerom.

Detaljer

Lettstelt og kjekk leilighet i første etasje med god planløsning. Leiligheten inneholder: Gang, stue, kjøkken, bad/vaskerom, 2 soverom og bod. Bodplass i felles bod.

Eier har også en båtplass ved kaiområdet foran terrassen.

Bygningsinformasjon

Bygning med ukjent oppbygning. Flatt tak med ukjent tekking. Vinduer av tre. Isolerglass. Dører med karmer og foringer av tre. Isolerglass. Boligen fremstår med noe slitasje. Kjøper må forvente overflateoppussing samt renovering av bad/vaskerom. Se ellers rapporten for mer informasjon.

Det foreligger tegninger som stemmer med dagens bruk.

Det er foretatt en tilstandsrapport for å avdekke boligens tilstand. I rapporten gis det tilstandsgrader etter symptomer på tilstandssvekkelser fra "ingen avvik" (TG0) til " store eller alvorlige avvik" (TG3). De forhold som er blitt merket med TG3 og TG 2 er beskrevet under. For bygningsdeler som er gitt TG3, hvor det er påregnelig med tiltak, er det satt et estimert kostnadsintervall (se rapport for mer info). Interessenter oppfordres likevel til å lese rapporten i sin helhet for et mer sammensatt bilde av boligens tilstand. Under "tiltak" beskriver rapporten hva som skal til for å få den aktuelle bygningsdelen til TG0/1 eller det som står beskrevet.

TG 3 - STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK - Våtrom > 1. etasje > Bad/vaskerom > Overflater Gulv

TG 2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK - Utvendig > Vinduer - Utvendig > Dører - Innvendig > Overflater - Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn - Innvendig > Radon - Innvendig > Innvendige dører - Innvendig > Andre innvendige forhold - Våtrom > 1. etasje > Bad/vaskerom > Overflater vegger og himling - Våtrom > 1. etasje > Bad/vaskerom > Sluk, membran og tettesjikt - Våtrom > 1. etasje > Bad/vaskerom > Ventilasjon - Tekniske installasjoner > Vannledninger - Tekniske installasjoner > Avløpsrør - Tekniske installasjoner > Varmtvannstank - Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 27.12.1988. Dokumentet kan leses hos megler.

Ansvarshavende pålegges å utføre følende arbeider: 1. Røykvarsler monteres umiddelbart 2. Det monteres barnesikring på vinduer i vestre leilighet 2- etg 3. Gripelist monteres på utvendig trapp i nordvest 4. Bod i leilighet ventileres (byggeforskriftens kap 47:531) 5. Bad i 1.etg gir fall til slik (evt. forskiftsmessig tetting rundt badevegger)

Evt. krav fra feiemesteren må etterkommes umiddelbart.

Arbeidet må være utført innen 01.06.1989. Ansvarshavende skal kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Tilkomst fra offentlig vei.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

 • Beliggenhet

  Leiligheten ligger svært kjekt og attraktivt til i Kopervik sentrum med nydelig utsikt til sjø. Fra eiendommen er det gangavstand til sentrums fasiliteter som kino, bibliotek, handlemuligheter og spisesteder.

  Adkomst

  Se Em-a.no og Finn.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til boligformål og sentrumsformål.

  Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

  • kr 1 950 000,- (Prisantydning)
  • 152 717,- andel fellesgjeld pr. dato 27. mai 2024
  • 2 102 717,- (Totalpris ekskl. omkostninger)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 10.500,-
  • kr 60 500,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 163 217,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Fellesutgifter

  kr 2 450,- Felleskostnadene inkluderer felles bygningsforsikring, Tv- anlegg/ bredbånd, drift og vedlikehold av sameiet, samt nedbetaling av andel fellesgjeld og renter.

  Kommunale utgifter

  kr 11 817,- pr. 2023. Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Kommuen kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Diverse

  Leiligheten har hatt brunrotter i og under sokkelen på innredning på bad/vaskerom. Seksjonen er fjernet og det et blitt rengjort, ekskrementer under sokkelen på seksjonen er fjernet og flater gulv er desifisert.

  Utdrag fra besøksrapport fra Anticimex. Rapporten følger vedlagt.

  Vurdering: Iforhold til gnagerproblemet som tidligere har vært tilstede på badet ser nå ut til at det ikke lenger er til stede lengre. Dette er basert på at det hele tiden har vært gamle ekskrementer etter brunrotte, og ingen spor av nyere aktivitet. Under fjerningen av vaskerom innredningen, og under sokkelen så kom det til syne et sluk uten slukrist. Etter nermere undersøkelser oppi sluket så ble det avdekket at gnagere/rotter har gnaget seg igjennom sluk kransen. Og har tidligere fått tilgang til badet via sluket.

  Utførte tiltak: Som et eksta tiltak i en kortere periode, og kun for deteksjon så har Anticimex utplassert 2.Stk slagfeller mot brunrotte inne i boligen. Den ene står på badet, og den andre står under kjøkkenvasken inne på kjøkkenet.

  sikring og forebyggende tiltak: Ingen direkte videre sikring på utsiden av boligen mot gnagere skal være nødvendig.

  Hva skal skje videre: Eier av leilighet nr 39 må sørge for å få byttet sluket/slukkrans under den tidligere vaskerom seksjonen som gnagere har gnaget hull i og fått tilgang til badet. Tekniker fra Anticimex har sikret sluket middlertidig med en slukrist til bytting av sluket blir utført. Så det anbefales at bytting av slukkrans må utføres så snart som mulig.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Det er lovbestemt panterett til sameiet for forfalt fellesutgifter. Det gjøres oppmerksom på at det kun er anledning til å erverve to seksjoner i sameiet iht. Lov om eierseksjoner § 23.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger takstrapport og selgers egenerklæring. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 19. jun. 2024

 • Ansvarlig megler: Elisabeth Marvik
 • Oppdragsnummer: 01240190
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.