Strandvegen 27

Karmøy
Prisantydning

2 690 000,-

Solgt
 • BRA160㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom4
 • Byggeår1969
 • Omkostninger84 400,-
 • Totalpris2 774 400,-

Vormedal - Enebolig med stor tomt

Beskrivelse

Boligen holder grei standard. Stor flott stue med utgang til stor solrik terrasse mot vest og tv-stue. Fint bad og kjøkken. Boligen har behov for noe oppgradering.

Detaljer
 1. etg: gang, kjøkken, bad, stue, tv-stue.
 2. etg: gang, 3 soverom, loftstue og disponibelt innredet rom. Kjeller: gang, wc/vaskerom, kjellerstue og bod. Bortsettingsloft kjellerrom m/lagring, inngang fra utside
Bygningsinformasjon

Innredning på loft og i kjeller avviker fra godkjente bygnignstegninger. På loft er det i tegninger godkjent 3 soverom. Ved tilbygg i 1973 er det omsøkt påbygg innredet i første etasje(stue). Soverom i tilbygg over stue fremkommer ikke av søknadstegnigner og er dermed innredet til rom for varig opphold uten at dette er omsøkt/godkjent. I tillegg fremkommer ikke vinduer i dette rom på fasadetegninger. I kjeller er det kun tegnet inn toalett som innredet rom. Kjellerstue antas derfor å ikke være omsøkt til rom for varig opphold.

Boligen er ført opp i mur og tre. Grunnmur i kjeller, støpt plate fra kjeller til 1. etasje. 1.etasje til loftsetasje er det trebjelkelag. Noen vegger i 1. etasje er oppført i mur og øvrige i bindingsverk av tre. Utenom pussede murflater består yttervegger av stående kledning i tre kombinert med noe liggende. Tak består av trekonstruksjon og betongtakstein

TG3 fra Tilstandsrapport: 9.2.1 toalett/vaskerom Veggenes og himlingens overflater TG 3 settes pga alder og avskalling tapet, samt at ytterligere utbedring må påregnes Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 10.000. - og 25.000.- 9.2.2 toalett/vaskerom Gulvets overflate Våtromsbelegg er ikke tilfredstillende rundt sluk og må utbedres Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom kr. 0 - og 10.000 19

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på nybygg av tilbygg datert 19.09.1973 På bolig fra byggeår foreligger det ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Jf. plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen. Fin peisovn i stue.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger sentralt på Vormedal med gangavstand til butikk, barne- og ungdomskole, turområder og rett ned til sjøen. Offentlig kommunikasjon like ved.

  Adkomst

  Følg Vormedalsvegen sørover og ta til høyre Strandvegen. Følg veien rundt og nordover nesten til endes. Kjør opp til høyre og boligen ligger i enden på venstre side.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til boligformål. I følge selger så har nabo i vest søkt om å rive bolig for oppføring av 2 stk nye eneboliger. Søknad er ikke ferdigbehandlet i kommunen.

  • kr 2 690 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 15.900,-
  • kr 84 400,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 774 400,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 17 860,- pr. 2024. Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk.

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Diverse

  Frittstående hvitevarer på kjøkken som står i boligen ved visning medfølger handelen (ikke vaskemaskin og tørketrommel). Det gis av selger ingen garanti på disse.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 03.06.2024 og selgers Egenerklæring datert 22.05.2024. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 18. jun. 2024

 • Ansvarlig megler: Hugo Wee
 • Oppdragsnummer: 01240237
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.