Straumsvegen 53

Tysvær
Prisantydning

3 500 000,-

 • BRA140㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår1987
 • Omkostninger88 670,-
 • Totalpris3 588 670,-

Lagerhall og stor tomt i industriområde.

Detaljer

Bygg: 1. Etg.: Lager/verksted med støpt gulv, innlagt belysning, vindu for dagslys og skyvedør ut mot plassen. Pause-/spiserom med kokeplate og vask med varmt vann. Toalettrom med wc, vask og vvb. Kontor.

U. Etg.: Garasjeplass for lastebil.

Bekk lagt i rør under den planerte utvendige plassen. Synlig i begge ender. Strømtilknytning gjennom nedgravde linjer.

Primærrom

Verksted/lager Bruksareal Kjeller: 30 kvm Garasje 1. etasje: 110 kvm Lager/verksted, wc, kontor og spiserom.

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Bygget står i matrikkelen registrert som "tatt i bruk".

Vei/vann/kloakk
 • Tilkoblet offentlig vann og kloakk i følge selger.
 • Tilkomst via offentlig vei.
 • Beliggenhet

  Industriområde Skjoldastraumen har eget industriområde, hvor flere bedrifter alt har startet opp. Her finnes blant annet entreprenører, maskinførere og transport firma. Industrifeltet ligger sentralt til i Skjoldastraumen med kort vei til butikk, bensinstasjon, barnehager, skoler og fritid. Eiendommen har en fantastisk plassering i Skjoldastraumen. Området er landlig og omgitt av nydelig natur og andre industritomter.

  Her er man tilbaketrukket med kort avstand til sjøen. I nærområdet finner en badeplass og båthavn. Kort avstand til dagligvarebutikk og bensinstasjon. Området byr på flotte turområder, både langs sjøen, men også i terrenget i nærområdet. Bygdalaget har etablert en årsplan med faste aktiviteter; 17. mai-markering, rydding av Notaflåt og rydding/pynting av Skjoldastraumen Sentrum, St.Hansfeiring, Slusedagen, Slusedans, Sluseløp, Fakkeltog og julegrantenning og julebelysning i sentrum for å nevne noe. Slusene og kulturen rundt er vår identitet.

  Selve bygda har ca. 900 innbyggere (2017 tall), som er fordelt på gardsbruk, byggefelt og mindre tettsteder. Og tallet er økende. Befolkningen i Skjoldastraumen har økt med over 10 % de siste 10 årene.

  Dersom vi tar utgangspunkt i Haugesund fra vest, er det ca 30 km kjøring på fine veier inn til Skjoldastraumen. Fra sør kan man seile inn Hervikfjorden ved Kårstø, over i Skjoldafjorden og inn til selve saltvannsslusa i Skjoldastraumen. Den eneste i Norden som er i drift. Selve straumen skifter retning med flo og fjære. Ved flo renner sjøvannet inn i fjordbassenget. Når sjøen fjærer ut igjen, renner sjøvannet ut mot Boknafjorden. Selve slusa ble startet bygget i 1908. De feiret 110-års jubileum i 2018, samtidig som mye av oppussinga av de gamle sluseportene var gjennomført.

  Aktiviteter: Skjoldastraumen Camping, ca. 500 m i retning mot Nedstrand på østsida av Straumen.

  Skole med barnehage, fotballbane og fotballbinge. Det er planlagt ny barnehage ikke så langt skolen.

  Grendasenteret, som ligger tett ved Slusa, har lokale for utleie til privat samt lag og foreninger. Det foregår et konstruktivt samarbeide med Tysvær kommune hvor bygda selv skal overta, utvida og drive senteret.

  Notaflot Rett før grendasenteret, kan en svinge ned til Notaflot, hvor badeplassen ligger. Dette området blir også benyttet til friluftaktiviteter om sommeren. St.Hans dans, musikkarrangement m.m.

  Populært fiskested I selve saltvannsstraumen er det populært å fiske hele året, men selvsagt mest om sommeren. Ivrige fluefiskere er på rekordjakt her. Det fiskes etter de fleste typer saltvannsfisk, også ål. Selve straumen er kåret til en av Norges beste fiskesteder.

  Slusedagen Har alt lange tradisjoner lørdagen nærmest opp til St. Hans. Da har vi egen restaurant, salgsboder, spesielle arrangement for barn, fiskekonkurranse m.m.

  For mer info om Skjoldastraumen se www.skjoldastraumen.no

  Adkomst

  Like vest for slusa tar man sørover inn Straumsvegen. Følg innover og ta andre avkjørsel til høyre. Eiendommen har den største planerte tomta i industriområdet og ligger på venstre hånd.

  Regulering

  Industri og lager. Planidentifikasjon 200031.

  R3_H910_Industriområde Skjoldastraumen

  Viser forøvrig til kommunedelplanen for 2015-2027 med ID 201505.

  Delareal på 13 kvm. er regulert som LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.

  • kr 3 500 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • kr 88 670,- (Omkostninger totalt)
  • kr 3 588 670,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 7 393,- pr. 2022. Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk. Et evt abonnement fra HIM(renovasjon) kommer i tillegg.

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Sentrale lover

  Næringseiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysninger selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Som kjøpekontrakt benyttes standard kjøpekontrakt utarbeidet av Eiendomsmegler A.

  Eiendommen selges som den er etter avhendingsloven § 3-9. Avhendingsloven § 3-9 fravikes imidlertid slik at kjøper overtar det fulle ansvar for skjulte feil og mangler. Selger har dog plikt til å opplyse om skjulte feil og mangler som selger kjenner til. Selger er ikke kjent med at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Selger er heller ikke kjent med ufullstendigheter eller feil i salgsoppgaven og vedlagte dokumentasjon. Dersom salgsoppgaven skulle vise seg å mangle relevant informasjon eller inneholde uriktig informasjon som selger ikke var kjent med eller hadde grunnlag for å korrigere, kan kjøper ikke rette noe form for krav mot selger etter avhendingslovens §§ 3-7 og 3-8. Kjøper kan kun påberope mangler etter avhendingslovens § 3-7 og § 3-8 i de tilfeller selger har opptrådt svikaktig eller forsettlig, og bestemmelsenes øvrige vilkår er oppfylt.

  Kjøper plikter å oppfylle sin undersøkelsesplikt etter avhendingsloven § 3-10. Dersom det er behov for avklaringer anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Avhendingslovens § 4-19 fravikes i sin helhet. Reklamasjon må finne sted snarest etter at kjøper oppdager eller bør oppdage et eventuelt avtalebrudd, og under enhver omstendighet senest ett - 1 - år etter avtalt overtakelse.

  En forutsetning for salget er at skjøtet på eiendommen tinglyses på kjøper i forbindelse med overtakelsen.

  Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

  Bestemmelsene i Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til § 6-10 og kapittel 7 og § 8-8 fravikes jf. eiendomsmeglingsloven § 1-4 tredje ledd.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 7. mai 2024

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 01220053
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.