Suldalvegen 1810

Suldal
Prisantydning

4 800 000,-

 • BRA210㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår1900
 • Omkostninger121 000,-
 • Totalpris4 921 000,-

Suldalsosen - Landbrukseiendom med eldre våningshus (påbegynt rehabilitering), løe og ca 1 802 200 kvm tomt. Inntekter fra fallrettigheter.

Detaljer

Våningshuset er fra ca 1900 og er i meget dårlig forfatning. Bygget bærer preg av å ha stått under rehabilitering lenge og det har ikke vært tett eller hatt varme på i lang tid. Må ansees som et rehabiliterings - rivningsobjekt. Løa /lager er en enkel konstruksjon med aluminiumstak, ca 108 kvm. Det er også rester etter et lite naust nede til Suldalsvannet.

Prisen på eiendommen er sammensatt hvor kommunen har vurdert maksimal konsesjonspris på bygningsmasse og grunn med tillegg av verdivurdering av festekontrakt og fallrettigheter. Se vedlagte dokument hvor kommunen har satt et tak på kr. 1 300 000,- og verdivurdering fra Optifex Rådgiving AS på kr. 3 500 000,-. Dette gir total prisantydning på kr. 4 800 000,-.

Bygningsinformasjon

Kommunen har ikke opprinnlige bygningstegninger i sitt arkiv. Megler har derfor ikke anledning å få sjekket hva som opprinnelig var godkjent innredet i boligen. Boligen er under rehabilitering og alle bygningselementene har fått TG3, store eller alvorlige avvik.

Ferdigattest

Det foreligger igangsettingstillatelse datert 05.07.2016 som gjelder utbygging av våningshus. Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Jf. plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Vei/vann/kloakk

Det er ikke etablert vann eller avløp på eiendommen per dags dato.

 • Beliggenhet

  Eiendommen liggger ca 2 kilometer øst for Suldalsosen i landlige og rolige omgivelser. Nydelig utsikt ut over Suldalsvannet.

  Adkomst

  Følg veien østover forbi Suldalsosen. Etter 2 kilometer tar du inn til venstre.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert i kommuneplan til LNFR ( Landbruk-, natur-, frilufts- og reindriftsområder ) og BSV (Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone)

  • kr 4 800 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • kr 121 000,- (Omkostninger totalt)
  • kr 4 921 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  Det er ingen kommunale avgifter på eiendommen per dags dato. Dette vil endre seg når boligen tas i bruk igje.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges i henhold til bestemmelsene i Lov om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring. At eiendommen tvangsselges innebærer at det er tingretten, og ikke eier av eiendommen, som tar beslutningene i salgsprosessen. Bestemmelsene om gjennomføring av tvangssalg av fast eiendom og andeler i borettslag finnes i kapittel 11 og 12 i Lov om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring av 26. juni 1992. Det vises til "Informasjonsskriv om tvangssalg" som følger vedlagt denne salgsoppgave. Alle interessenter oppfordres til å besiktige boligen grundig, gjerne sammen med bygningskyndig person. Boligen selges slik den står med de mur- og nagelfaste innretninger som i dag befinner seg i boligen. Kjøper er kjent med å ha begrenset adgang til å påberope seg feil og mangler ved et tvangssalg. (Avhendingslova gjelder ikke). Det gjøres spesielt oppmerksom på at kjøpetilbud ikke kan trekkes tilbake innen akseptfristen fra det tidspunkt selger/megler er gjort kjent med budet. Se vedlagt informasjon om budgivning.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Det er ikke anledning til å tegne boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det er ikke mulig å kjøpe boligkjøperforsikring på tvangssalg.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Nibio gårdskart, tilstandsrapport fra takstmann Fredrik Alsaker datert 03.12.2023, brev fra Suldal kommune om høyeste pris på eiendommen datert 01.03.2024 og verdivurdering av festekontrakt og fallrettigheter utført av Optifex Rådgiving AS datert 10.04.2024

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 28. jun. 2024

 • Ansvarlig megler: Fred Lippens
 • Oppdragsnummer: 01230077
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.