Tittelsnesvegen 35B

Haugesund
Prisantydning

1 990 000,-

Solgt
 • BRA226㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1939
 • Omkostninger66 900,-
 • Totalpris2 056 900,-

Hel tomannsbolig/To boenheter - Renoveringsbehov - Gode utleiemuligheter!

Beskrivelse

Normal standard på bygget ut ifra alder, men boligen har allikevel et relativt stort oppgraderingsbehov. Se vedlagt tilstandsrapport for fullstendig informasjon.

Detaljer

Boligen består av to leiligheter med hvert sitt seksjonsnummer, samt felles kjeller og uthus+garasje som er falleferdig. Leilighet i 1.etasje består av entré, bad/vaskerom, gang, to soverom og stue/kjøkken i åpen løsning. Leilighet i 2.etasje består av entré/trapperom, gang, kjøkken, bad/vaskerom, soverom, to stuer og loftstue.

Bygningsinformasjon

Kommunen har ikke opprinnelige bygningstegninger i sitt arkiv. Megler har derfor ikke anledning å få sjekket hva som opprinnelig var godkjent innredet i boligen.

Tomannsbolig oppført i 1939. Oppført på grunnmur i betong, sparsteinsmur og betonggulv. Yttervegger i treverk som er utvendig kledd med trepaneler. Etasjeskille i tre. Valmet tak i trekonstruksjon som er tekket med takstein. Det kan påregnes normalt vedlikehold. Men boligen har også relativt stort oppgraderingsbehov. Boligen er å regne som et renoveringsobjekt.

Tilstandsgrader gitt i tilstandsrapporten baserer seg i hovedsak på slitasje av bygningsdeler men også mangler/avvik/feil/skader som vil utløse tiltak i forhold til registrerte avvik. Nedenfor følger en oppsummering av TG2 og TG3 avvik. For nærmere informasjon om oppnevnte punkter, se vedlagt tilstandsrapport. Alle interessenter oppfordres til å nøye sette seg inn i denne.

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK - TG3: Utvendig - Veggkonstruksjon Utvendig - Vinduer Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger Utvendig - Utvendige trapper Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn Innvendig - Pipe og ildsted Innvendig - Rom under terreng Innvendig - Innvendige trapper Våtrom - 1.etasje -Bad/vaskerom - Generell Våtrom - 1.etasje - Bad/vaskerom - Tilliggende konstruksjoner våtrom Våtrom - 2.etasje - Bad/vaskerom - Generell Tekniske installasjoner - Branntekniske forhold Tomteforhold - Terrengforhold

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK - TG2: Utvendig - Nedløp og beslag Utvendig - Takkonstruksjon/Loft Utvendig - Dører Innvendig - Overflater Innvendig - Radon Innvendig - Krypkjeller Våtrom - 2.etasje - Bad/vaskerom - Tilliggende konstruksjoner våtrom Kjøkken - 1.etasje - Stue/kjøkken - Overflater og innredning Kjøkken - 1.etasje - Stue/kjøkken - Avtrekk Kjøkken - 2.etasje - Kjøkken - Overflater og innredning Tekniske installasjoner - Vannledninger Tekniske installasjoner - Avløpsrør Tekniske installasjoner - Ventilasjon Tekniske installasjoner - Varmtvannstank Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg Tomteforhold - Drenering Tomteforhold - Grunnmur og fundamenter Tomteforhold - Forstøtningsmurer

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK - TG2: Tekniske installasjoner - Varmesentral Tomteforhold - Utvendige vann- og avløpsledninger

Ferdigattest

Det foreligger en ferdigattest vedr. oppførte balkonger datert 20.06.2005. I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er to selveiende boliger som begge kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Vedovn i stue i begge leiligheter. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen. Elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Denne eiendommen har en meget sentral beliggenhet i nordre bydel i Haugesund. Her har man alt av hva man til daglig vil ha behov for i umiddelbar nærhet, med gangavstand til bl.a. matbutikk, post, apotek, frisør m.m. Gangavstand til Gard skole, barnehage og flotte turområder. Gode bussforbindelser gjennom Kolumbus kun et par hundre meter fra boligen. Like ved finner man alt av hva Haugesund sentrum har å by på. Her er det mange handels-muligheter, i tillegg til kulturmuligheter og spisesteder.

  Adkomst

  Fra rundkjøringen ved Gard tar man inn Skeisvollsvegen og tar så første vei til venstre inn Damvegen ved Gard skole. Ta så første vei til venstre igjen Torjus Gards veg bak skolen og ta så andre vei til høyre inn Tittelsnesvegen. Man får da boligen på høyre hånd.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til boligformål.

  • kr 1 990 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 15.900,-
  • kr 66 900,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 056 900,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 13 193,- pr. 2023. Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk.Fordelingen av opplyste kommunale avgifter: Seksjonsnummer 1: Vann - 1 497,68,- Avløp - 1 772,32,- Eiendomsskatt - 3 387,- Feiing - 243,- Sum: 6 900,-Seksjonsnummer 2: Vann - 1 497,68,- Avløp - 1 772,32,- Eiendomsskatt - 2 780,- Feiing - 243,- Sum: 6 293,-

 • Diverse

  Det blir ikke gjort noen ytterligere utvask etter visning.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 29.01.2024 og selgers Egenerklæring datert . Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 19. apr. 2024

 • Ansvarlig megler: Joakim Steine
 • Oppdragsnummer: 01240002
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.