Tittelsnesvegen 37

Haugesund
Prisantydning

2 150 000,-

 • BRA212㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom4
 • Byggeår1958
 • Omkostninger67 480,-
 • Totalpris2 217 480,-

Renoveringsobjekt like ved Gard skole

Beskrivelse

Boligen er et renoveringsobjekt. I godkjente tegninger (datert 1958 og stemplet i 1991) mottatt fra kommunen er det inntegnet bad, vaskerom, matbod, vedbod, to soverom og innvendig trapp i underetasjen (i tillegg til garasje).

Bygning godkjent for riving/brenning (GR) 07.07.2017.

Det ble gitt igangsettingstillatelse til oppføring av tomannsbolig på tomta 01.12.2017. Tillatelser er gyldig 3 år fra tillatelse gis til arbeider må være igangsatt. Disse tillatelser er da utløpt og ny eier må selv besørge å få disse godkjent om ønskelig.

Megler har mottatt tegninger for prosjektet på 42 sider. Enkelte utvalgte tegninger er vedlagt salgsoppgaven. Resten kan fås ved henvendelse til megler.

Det er masseutskiftet rundt bolig for de som eventuelt vil renovere eksisterende bygg. Det er noe underskudd av masser dersom bolig rives og 2 nye etableres da de er byggemeldt ca. 80 cm. høyere en eksisterende bolig.

I følge kommunen er eiendommen tilknyttet privat vann og offentlig avløp. Men dette stemmer ikke i følge selger som opplyser at det i 2018 ble lagt ny vannledning og avløp. Begge til kommunal tilknytning. Utført av Alf Larsen AS. Det blir betalt kommunalt gebyr for både vann og avløp. Megler har kopi av faktura.

Detaljer
 • Det er gitt rivingstillatelse av eksisterende bolig og godkjent å bygge bolig med to enheter. I godkjente byggetegninger er det gitt flere dispensasjoner fra reguleringsplan. Det er masseutskiftet rundt bolig for de som vil beholde/renovere eksisterende bygg.
 • Boligen inneholder entrè, gang, to soverom, bod, bad stue og kjøkken i hovedetasje. Loft med gang og to soverom. Kjeller med garasje og to store kjellerrom med god takhøyde. Kjelleren er godkjent å innrede med to soverom, bad, vaskerom, matbod, vedbod og innvendig trapp opp til hovedetasjen.
 • Denne eiendommen har en meget sentral beliggenhet i nordre bydel i Haugesund. Her har man alt av hva man til daglig vil ha behov for i umiddelbar nærhet, med gangavstand til bl.a. matbutikk, post, apotek, frisør m.m. Gangavstand til Gard skole, barnehage og flotte turområder. Gode bussforbindelser gjennom Kolumbus kun et par hundre meter fra boligen.
 1. Etg.: Skifertrapp opp til overbygget inngangsparti. Inngang til vindfang med belegg på gulv, vaskerom og malt støpt gulv, utslagsvask og reflektorovn på vegg.

Gang med gulvbelegg og trapp opp til loftsetasjen.

Dobbelt soverom med innebygget skap, teppe og tapetserte vegger.

Dobbelt soverom med belegg på gulv og innebygget skap.

Bad med støpt og malt gulv, baderomsplater, wc, dusjkabinett, liten servant og panelovn.

Bod.

Stue med belegg på gulv, tapetserte vegger og vedovn med glassfront.

Skyvedør mellom stue og kjøkken. Kjøkkenet har laminatgulv, eldre innredning på to vegger, laminatbenkeplate med dobbel nedfelt vask, gammel oppvaskmaskin som medfølger, men trolig ikke virker og panelovn.

Loft: Romslig gang med takvindu og kott i knevegger, heltre gulv og panelte vegger.

2 soverom med belegg på gulv og panelte vegger.

Kjeller: Egen inngang til stort kjellerrom med betonggulv, betongvegger, vvb, sluk, røropplegg. Det er veldig god takhøyde i rommet. Enda et stort kjellerrom med betonggulv og betongvegger.

Garasje i boligens underetasje med nyere port, støpt gulv og sidevindu.

Bygningsinformasjon

Soverom på loft er ikke omsøkt eller godkjent innredet.

Primærrom

Bruksareal 1. etasje: 85 kvm Garasje og 2 disponible/ u-innredet rom.
2. etasje: 96 kvm Entre, bod, vaskerom, stue, kjøkken og 2 soverom. 3. etasje: 31 kvm Gang og 2 soverom. Primærrom 1. etasje: 0 kvm 2. etasje: 94 kvm Entre, vaskerom, stue, kjøkken og 2 soverom. 3. etasje: 31 kvm Gang og 2 soverom.

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Vedovn i stue. Ellers elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Denne eiendommen har en meget sentral beliggenhet i nordre bydel i Haugesund. Her har man alt av hva man til daglig vil ha behov for i umiddelbar nærhet, med gangavstand til bl.a. matbutikk, post, apotek, frisør m.m. Gangavstand til Gard skole, barnehage og flotte turområder. Gode bussforbindelser gjennom Kolumbus kun et par hundre meter fra boligen. Like ved finner man alt av hva Haugesund sentrum har å by på. Her er det mange handels-muligheter, i tillegg til kulturmuligheter og spisesteder.

  Adkomst

  Fra rundkjøringen ved Gard tar man inn Skeisvollsvegen og tar så første vei til venstre inn Damvegen ved Gard skole. Ta så første vei til venstre igjen Torjus Gards veg bak skolen og ta så andre vei til høyre inn Tittelsnesvegen. Man får da boligen på høyre hånd.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til boligformål. I godkjente byggetegninger er det gitt flere dispensasjoner fra reguleringsplan. Megler har kopi.

  • kr 2 150 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 12.400,-
  • kr 67 480,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 217 480,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 5 952,- pr. 2021. Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk. Når bolig tas i bruk må det påregnes betydelig høyere avgifter.

  Ligningsverdi

  kr 543 519,- for 2020

 • Diverse

  Selger har mottatt situasjonskart på planlagt nybygg på nabotomta foran denne eiendommen og med adresse Tittelsnesvegen 37 B. Situasjonskartet er vedlagt Finn annonse og salgsoppgave. Bolighuset er inntegnet 4m fra grensa og garasje 1m fra grensa.

  Det er ikke odel/konsesjon på denne eiendom.

  Hvitevarer som er i boligen under visning medfølger i handelen. Det gis fra selger ingen garanti for at de virker.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger areal rapport, grunnkart, tegninger og selgers Egenerklæring datert 19.01.22. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 13. mai 2024

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 01230565
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.