Vågavegen 40

Bokn
Prisantydning

1 100 000,-

 • BRA200㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1942
 • Omkostninger44 650,-
 • Totalpris1 144 650,-

Stor enebolig med renoveringsbehov beliggende med nydelig utsikt til sjø og til Vestre Bokn!

Beskrivelse

Overflater av normalt art og karakter. Det er slitasje i overflater som tilsier at en generell opgradering vil måtte påregnes.

Detaljer

Følgende rom er P-rom: Kjeller: Bad/vaskerom, kjellerstue og annet. Hovedetasje: Entré , Bad , Gang m/trapp , Kjøkken og Stue Loftsetasje: Gang og tre soverom.

Bygningsinformasjon

Enebolig med ukjent oppføringstidspunkt. Oppført på grunnmur i betong. Betonggulv. Yttervegger i tømmer som er utvendig kledd med trepaneler og eternittplater. Etasjeskiller i tre. Saltak med halv-valm som er utvendig tekket med skifer.

Denne boligen har stort oppgraderingsbehov og er å regne som et renoveringsobjekt.

Se vedlagte tilstandsrapport utarbeidet av TM Taksering As datert 11.12.2023 der byggemåte er nærmere beskrevet, og også gitte tilstandsgrader fremkommer. Tilstandsgradene tilsier hvilken tilstand et objekt har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader og hva de angir, se s.4 i tilstandsrapporten.

På denne eiendommen har følgende fått tilstandsgrad 3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK Utvendig > Nedløp og beslag Utvendig > Veggkonstruksjon Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Utvendig > Vinduer Utvendig > Dører Utvendig > Utvendige trapper Innvendig > Pipe og ildsted Innvendig > Rom Under Terreng Innvendig > Innvendige trapper Våtrom > Kjeller > Bad/vaskerom > Generell Våtrom > 1. Etasje > Bad > Generell Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Tomteforhold > Terrengforhold

TG IU KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT Utvendig > Taktekking Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger

På denne eiendommen har følgende fått tilstandsgrad 2: AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Innvendig > Overflater Innvendig > Radon Våtrom > Kjeller > Bad/vaskerom > Tilliggende konstruksjoner våtrom Våtrom > 1. Etasje > Bad > Tilliggende konstruksjoner våtrom Kjøkken > 1. Etasje > Kjøkken > Overflater og innredning Tekniske installasjoner > Vannledninger Tekniske installasjoner > Avløpsrør Tekniske installasjoner > Ventilasjon Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Tomteforhold > Drenering Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte takst. Megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Se vedlagt rapport for mer informasjon

Primærrom

Bruksareal Kjeller: 83 kvm 1. etasje: 64 kvm 2. etasje: 53 kvm Primærrom Kjeller: 28 kvm Bad/vaskerom , Kjellerstue , Annet 1. etasje: 64 kvm Entré , Bad , Gang m/trapp , Kjøkken , Stue 2. etasje: 53 kvm Gang , Soverom , Soverom 2, Soverom 3 Sekundærrom Kjeller: 55 kvm Utvendig Bod , Utvendig Bod 2, Bod under trapp, Bod/teknisk, Uinnredet kjellerrom

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at innredet kjeller etasje trolig ikke er byggemeldt eller godkjent. Det er heller ikke terrasse/utestue.

Megler har ikke mottatt tegninger fra kommunen.

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel er søknadspliktig. Kjøper påtar seg risikoen for både fremtidig, fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Det kan være krav i lov, forskrift og planverk som ikke er eller kan oppfylles, i så fall vil kommunen kunne kreve at kjeller settes tilbake til opprinnelig godkjent stand.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Vann | Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikk- og fellesledninger.

Avløp | Avløp via septiktank som pumper kloakk i offentlig nett. Ifølge selger deles pumpen i sammen med nabo mot nord. Septiktanken har pålagt offentlig tømming. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger/pumper er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Vei | Adkomst skjer via offentlig vei.

Oppvarming

Det er i følge selger bruksforbud på pipen.

I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Beliggende på Austre Bokn med flott beliggenhet og meget flott utsikt mot sjø. Utsikten bør oppleves!

  Adkomst

  Boligen merkes med «til salgs»-plakat fra Eiendomsmegler A.

  Åpner du annonsen på finn.no eller em-a.no, finner du en kartskisse. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en reiserute fra din startdestinasjon til boligen.

  Regulering

  Boligbebyggelse. Kommuneplan 2012 - 2024 samfunn og arealdelen Kommuneplan 2012 - 2024 rev 2018

  Ny plan eller statlig eller regional planbestemmelse går ved eventuell motstrid foran eldre plan eller planbestemmelse for samme areal med mindre annet er fastsatt i den nye planen eller statlig eller regional planbestemmelse.

  • kr 1 100 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 15.900,-
  • kr 44 650,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 144 650,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 17 684,- pr. 2023. Kommunale avgifter inkluderer følgende:Renovasjonavgift kr. 3 130,- Slamavgift (tømming av septiktank hvert 2. år) kr. 1 510,-. Avløp kr. 4 750,- Vann kr. 8 350,-

  Ligningsverdi

  kr 399 066,- for 2021

 • Diverse

  Kjøper er ansvarlig for å sette seg inn i salgsprospektet, reguleringsplaner, kommuneplan, beskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang på. Dersom noe er uklart, ta kontakt med megler slik at saker kan bli avklart før en bindende avtale finner sted.

  Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.

  Enheten er ikke oppmålt av megler. Oppgitt areal er hentet fra rapport fra takstmann. Det gjøres oppmerksom på at vedlagte plantegninger ikke stemmer hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar, samt at avvik og feil kan forekomme.

  Selger har godkjent alle opplysninger i prospektet.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Tilstandsrapport Egenerklæring Reguleringskart Matrikkelkart Eiendomskart med grenser

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 14. jun. 2024

 • Oppdragsnummer: 01230624
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.